Akcelerujeme e-commerce

Prístupnosť, OpenData, elektronické formuláre

31.01.2013 som sa ako zástupca Slovenskej informatickej spoločnosti v pracovnej skupine 3 zúčastnil jej spoločného stretnutia. Konalo sa na Ministerstve financií SR...

0
Top články