Sme UX/UI štúdio poskytujúce digitálne skúsenosti, ktoré

sa ľuďom páčia. zlepšujú spokojnosť používateľov. zvyšujú konverziu. pomáhajú našim klientom rásť.

 • Naše UX služby

  V ui42 už vyše 15 rokov navrhujeme riešenia určené ľuďom. Komplexné pochopenie správania používateľov je jadrom všetkého čo robíme. Orientujeme sa na dáta, ktoré prinášajú skutočné výsledky.

  Dohodnúť konzultáciu

  Testovanie použiteľnosti poskytuje unikátny pohľad na správanie vašich zákazníkov. Celý proces je postavený na pozorovaní reálnych používateľov, ktorí plnia úlohy na základe preddefinovaného scenára.
  Už 5 respondentov má schopnosť odhaliť až 80% problémov s použiteľnosťou. Testovanie môže byť uskutočnené v našom UX laboratóriu alebo na diaľku.

  Čo je UX audit?

  Zhodnotenie aktuálneho stavu použiteľnosti stránky alebo aplikácie. UX špecialista pripraví analýzu slabých miest a potenciálnych vylepšení na základe UX štandardov a zaužívaných konvencií.

  Pre koho je audit vhodný?

  • Na získanie nezávislého pohľadu na váš web alebo službu.
  • Pri poklese konverzie alebo vysokom dopyte na zákaznícku podporu v e-commerce.
  • Pri pridávaní nových funkcií do vášho produktu na zabezpečenie integrácie týchto funkcií v súlade s celkovou skúsenosťou používateľa.

  Čo je UX writing?

  UX writing zabezpečuje, aby používatelia rýchlo a bez problémov porozumeli ako produkt funguje, a ako ho efektívne používať. Dobrý UX writing minimalizuje odborný žargón, vytvára zrozumiteľné popisky a zložité témy prekladá do ľudskej reči. Nemusí sa zameriavať iba na dlhé texty, ale je dôležité uplatňovať jeho princípy na všetky texty,  aj pre tzv. mikrocopy (napr. texty tlačidiel, odkazov a pod.)

  Kedy sa hodí UX konzultácia?

  V prípade, že narazíte na limity vlastného tímu alebo UX rolu v tíme nemáte, môžete využiť poradenstvo našich špecialistov. Konzultácia môže byť jednorázová, krátkodobá alebo aj dlhodobá, vo forme personálneho lízingu.

  Čo je UX workshop?

  UX workshop môže mať rôzne ciele a zámery. Jedným z nich je spoločné stretnutie dizajnérov, stakeholderov, prípadne aj používateľov so zámerom vytvárať nápady, riešiť problémy a zlepšovať používateľskú skúsenosť produktu alebo služby. 

  Druhým cieľom môže byť vzdelávanie v oblasti user experience, využívania dizajnérskych nástrojov (napríklad Figma) a postupov (napríklad Design Thinking).

  Na čo slúži UX výskum?

  Vďaka výskumu je možné porozumieť motiváciám, očakávaniam alebo prekážkam reálnych používateľov. Existuje mnoho metód výskumu, napr. testovanie použiteľnosti, hĺbkové rozhovory, diskusné skupiny, dotazníky a iné. Konkrétnu metódu je dôležité správne zvoliť na základe riešenej problematiky.

  Dizajn

  Vytvárame funkčný a pútavý dizajn šitý na mieru potrebám vašich zákazníkov. S kvalitnou používateľskou skúsenosťou priamo úmerne rastie aj úspešnosť vášho produktu.

  Okrem finálneho UI dizajnu, vieme pripraviť wireframy, pre základné zobrazenie idey, alebo klikateľné prototypy, ktoré sú používané pre testovanie použiteľnosti.

 • Testovanie použiteľnosti poskytuje unikátny pohľad na správanie vašich zákazníkov. Celý proces je postavený na pozorovaní reálnych používateľov, ktorí plnia úlohy na základe preddefinovaného scenára.
  Už 5 respondentov má schopnosť odhaliť až 80% problémov s použiteľnosťou. Testovanie môže byť uskutočnené v našom UX laboratóriu alebo na diaľku.

  Čo je UX audit?

  Zhodnotenie aktuálneho stavu použiteľnosti stránky alebo aplikácie. UX špecialista pripraví analýzu slabých miest a potenciálnych vylepšení na základe UX štandardov a zaužívaných konvencií.

  Pre koho je audit vhodný?

  • Na získanie nezávislého pohľadu na váš web alebo službu.
  • Pri poklese konverzie alebo vysokom dopyte na zákaznícku podporu v e-commerce.
  • Pri pridávaní nových funkcií do vášho produktu na zabezpečenie integrácie týchto funkcií v súlade s celkovou skúsenosťou používateľa.

  Čo je UX writing?

  UX writing zabezpečuje, aby používatelia rýchlo a bez problémov porozumeli ako produkt funguje, a ako ho efektívne používať. Dobrý UX writing minimalizuje odborný žargón, vytvára zrozumiteľné popisky a zložité témy prekladá do ľudskej reči. Nemusí sa zameriavať iba na dlhé texty, ale je dôležité uplatňovať jeho princípy na všetky texty,  aj pre tzv. mikrocopy (napr. texty tlačidiel, odkazov a pod.)

  Kedy sa hodí UX konzultácia?

  V prípade, že narazíte na limity vlastného tímu alebo UX rolu v tíme nemáte, môžete využiť poradenstvo našich špecialistov. Konzultácia môže byť jednorázová, krátkodobá alebo aj dlhodobá, vo forme personálneho lízingu.

  Čo je UX workshop?

  UX workshop môže mať rôzne ciele a zámery. Jedným z nich je spoločné stretnutie dizajnérov, stakeholderov, prípadne aj používateľov so zámerom vytvárať nápady, riešiť problémy a zlepšovať používateľskú skúsenosť produktu alebo služby. 

  Druhým cieľom môže byť vzdelávanie v oblasti user experience, využívania dizajnérskych nástrojov (napríklad Figma) a postupov (napríklad Design Thinking).

  Na čo slúži UX výskum?

  Vďaka výskumu je možné porozumieť motiváciám, očakávaniam alebo prekážkam reálnych používateľov. Existuje mnoho metód výskumu, napr. testovanie použiteľnosti, hĺbkové rozhovory, diskusné skupiny, dotazníky a iné. Konkrétnu metódu je dôležité správne zvoliť na základe riešenej problematiky.

  Dizajn

  Vytvárame funkčný a pútavý dizajn šitý na mieru potrebám vašich zákazníkov. S kvalitnou používateľskou skúsenosťou priamo úmerne rastie aj úspešnosť vášho produktu.

  Okrem finálneho UI dizajnu, vieme pripraviť wireframy, pre základné zobrazenie idey, alebo klikateľné prototypy, ktoré sú používané pre testovanie použiteľnosti.

Zlepšujeme produkty a služby

 • Slovenská sporiteľňa

  Slovenská sporiteľňa

  Kontinuálny výskum, opakované testovanie použiteľnosti internetového bankovníctva pre firmy - Business24. Návrhy zlepšení a prototypovanie konceptov za cieľom následného overenia použiteľnosti s používateľmi.

 • Prvá stavebná sporiteľňa

  Redizajn postavený na kontinuálnom a špecifickom UX výskume. Testovanie pôvodnej verzie webu, overovanie navrhnutých konceptov, workshop s klientom za účelom vytvorenia špecifickej landing page pre kľúčový produkt, návrh webu či opakované testovania použiteľnosti po spustení,  to všetko prispelo k úspešnému re-dizajnu webu PSS.

Na akých projektoch sme pracovali?

Prinášame zážitok sústredený na používateľa

observation ideation prototyping testing

Prvý UX Lab na Slovensku

V ui42 máme vlastné laboratórium určené na vykonávanie používateľských testovaní a štúdií použiteľnosti. Tento priestor zabezpečuje optimálne prostredie pre pozorovanie správania používateľov bez vonkajších vplyvov, ktoré by mohli akokoľvek ovplyvňovať výsledky štúdie. Obrovským prínosom je pozorovacia miestnosť oddelená jednosmerným zrkadlom. Vďaka nej môžu všetky zainteresované osoby sledovať priebeh testovania a lepšie pochopiť, ako je v skutočnosti testovaný produkt alebo služba využívaná, a s akými výzvami sa používatelia bežne stretávajú.

Ako to v UX Labe funguje?

Pozrieť video

 • <p>úspešných projektov</p>

  120 +

  úspešných projektov

 • <p>testovaní</p>

  250 +

  testovaní

 • Náš tím

  Chcete zlepšiť používateľský zážitok vášho webu?

  Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.