Kontakt

Haydnova 20/B, 811 02 Bratislava

Tel.: 0650 520 100 (+421 650 520 100)
E-mail: mbox@ui42.sk

Sales

Online marketing

Tel.: 0903 405 610 (+421 903 405 610)
E-mail: adriana.mucickova@ui42.com

Web development

Tel.: 0905 502 907 (+421 905 502 907)
E-mail: katarina.tallova@ui42.com

HELPDESK

Tel.: 0650 520 100 (+421 650 520 100)
E-mail: helpdesk@ui42.sk

ui42

Banka: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4030015703/3100
IBAN: SK55 3100 0000 0040 3001 5703
SWIFT Kód: LUBASKBXFakturačná adresa

Firma: ui 42 spol. s r. o.
Adresa: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003
IČ DPH: SK2020227770
DIČ: 2020227770

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 14226/B