Fakturačné údaje

ui42 spol.s.r.o.

Adresa: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003
IČ DPH: SK2020227770
DIČ: 2020227770
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5127390440/0900
IBAN: SK85 0900 0000 0051 2739 0440
SWIFT Kód: GIBASKBX

ui42 digital s.r.o.

Adresa: Úprkova 14, 811 04 Bratislava
IČO: 47801379
IČ DPH: SK2024119416
DIČ: 2024119416
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5058040235/0900
IBAN: SK18 0900 0000 0050 5804 0235
SWIFT Kód: GIBASKBX