Fakturačné údaje

ui 42 spol. s r.o.

Adresa: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003
IČ DPH: SK2020227770
DIČ: 2020227770
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5127390440/0900
IBAN: SK85 0900 0000 0051 2739 0440
SWIFT Kód: GIBASKBX