Accessibility

Vstúpte do sveta bez obmedzení a vytvorte digitálny svet, kde sú všetky schopnosti rovnocenné. Prístupnosť nie je len trend, ale nevyhnutnosť v modernom svete.

Webové stránky, aplikácie a produkty by mali byť navrhnuté tak, aby ich mohli bez problémov používať všetky typy používateľov, vrátane tých so zrakovým, sluchovým, motorickým alebo kognitívnym postihnutím.

Accessibility alebo prístupnosť webu znamená, že webstránku môžu vnímať, pochopiť, ovládať a interagovať s ňou i ľudia znevýhodnení svojím postihnutím. Tí kvôli svojmu handicapu napríklad nevidia jej obsah alebo nemôžu vykonávať bežné úkony pomocou myši. Podobné prekážky, i keď v menšom rozsahu (napríklad slabší zrak, trasenie ruky), musia zdolávať aj starší ľudia, ktorí navyše v používaní internetu a moderných technológií nie sú takí zdatní. Títo používatelia tvoria nemalú skupinu, ktorá chce taktiež prehliadať rôzne stránky, získavať nové informácie alebo nakupovať online. Prečítajte si, prečo a akým spôsobom im umožniť bezproblémový prístup a orientáciu na stránke. 

Kľúčové oblasti accessibility

  • Vnímateľnosť: Webové stránky, aplikácie a produkty by mali byť ľahko viditeľné a čitateľné. To znamená, že by mali mať dostatočný kontrast medzi textom a pozadím, veľký a jasný text a podporovať používanie čítačov obrazovky.
  • Použiteľnosť: Webové stránky, aplikácie a produkty by mali byť ľahko ovládateľné. To znamená, že by mali mať jasné a stručné pokyny, podporovať používanie klávesnice a poskytovať alternatívy k funkciám, ktoré vyžadujú myš.
  • Zrozumiteľnosť: Webové stránky, aplikácie a produkty by mali byť ľahko pochopiteľné. To znamená, že by mali používať jednoduchý jazyk a jasné štruktúry.
Kľúčové oblasti accessibility

ui42 je one-stop shop agentúra, čo znamená, že poskytujeme komplexné riešenia, kombináciou ktorým viete uspieť so svojim projektom v online svete. V ui42 nájdete všetko pod jednou strechou - od vývoja webových riešení a eshopov na mieru, cez prepracovanú používateľskú skúsenosť, performance marketing až po digitálne produkty z dielne ui42 vytvorené pre úspech vášho online podnikania.

Digitálny produkt a služba sú prístupné vtedy, keď ľudia s postihnutím alebo hendikepom môžu produkt bez obmedzení vnímať, pochopiť ho, ovládať ho a prispievať do neho. Prístupné digitálne produkty a služby by mali zjednodušiť život takmer 90 miliónom ľudí v EÚ, ktorí majú nejaký hendikep. 

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.