Čo je UX a UI a aký je rozdiel medzi UX a UI dizajnom?

UX & UI je dvojica skratiek, ktoré často zaznievajú vo vzájomnej spojitosti. Ich význam v poslednom období raketovo rastie. Dôvod? Vďaka UX aj UI designu dokáže web udržať návštevníkov na svojich stránkach. V centre záujmu oboch je práve používateľ. Aby na stránke našiel čo hľadá, bez problémov dokončil svoju objednávku a ako bonus – navštívil web znova a odporučil známym.

Čo je UX a UI a aký je rozdiel medzi UX a UI dizajnom?

Čo je UX a UI a aký je rozdiel medzi UX a UI dizajnom?

UX & UI je dvojica skratiek, ktoré často zaznievajú vo vzájomnej spojitosti. Ich význam v poslednom období raketovo rastie. Dôvod? Vďaka UX aj UI designu dokáže web udržať návštevníkov na svojich stránkach. V centre záujmu oboch je práve používateľ. Aby na stránke našiel čo hľadá, bez problémov dokončil svoju objednávku a ako bonus – navštívil web znova a odporučil známym.

Čo je UX a UI a aký je rozdiel medzi UX a UI dizajnom?

UX a UI dizajn sú v zásade rozdielne pojmy. Spoločne však vytvárajú presne to, čo by žiadnej modernej webstránke, ktorá chce spokojných používateľov, nemalo chýbať. Aký je teda medzi nimi rozdiel, prečo sú neoddeliteľné a čo všetko pod ne spadá?

Čo je to UX dizajn – User Experience? 

UX – User Experience prekladáme do slovenčiny ako používateľskú skúsenosť. Laicky povedané zážitok a dojmy, ktoré používateľ webu alebo aplikácie nadobudne. Môžu byť pozitívne, negatívne, ale taktiež niekde medzi tým. 

Cieľom každého online projektu je dosiahnuť to, aby sa návštevník stránky vykonal konverziu, ktorú si za cieľ určil. To znamená, napríklad, kúpil novú práčku, prečítal článok až do konca alebo klikol na tlačidlo “kontaktujte ma” a zanechal svoj e-mail. Avšak počas toho, ako sa návštevník webu na stránkach pohybuje, vplýva na neho veľa faktorov. Vie rýchlo nájsť produkt, ktorý chce kúpiť? Dozvie sa všetky potrebné informácie už z krátkeho popisu? Vie objednávku práčky vyriešiť na pár klikov alebo ho zdrží nezrozumiteľný formulár? Ak sa na webe nachádza množstvo prekážok, ktoré musí prekonať, návštevník stránku opúšťa. 

UX a UI dizajn, spolu s metódami a postupmi, ktoré UX používa, má za cieľ tieto prekážky odstrániť. Zameriavajú sa práve na to, aby bola vo výsledku používateľská skúsenosť pozitívna a zákazník bol pri interakcii s webom spokojný. 

Čo je to UI dizajn – User Interface?

UI – User Interface je používateľské rozhranie. Teda všetky prvky, ktoré sa na webstránke nachádzajú a to, ako s nimi návštevník stránky interaguje. UI design má za cieľ vytvoriť také prostredie, ktoré môžu používatelia ľahko a intuitívne používať. Zaoberá sa konkrétnymi prvkami, ako sú napríklad tlačidlá, bannery, textové polia či obrázky. Rieši ich funkčnosť, zobrazenie a taktiež ich vzájomné usporiadanie. Vo výsledku vzniká prostredie, v ktorom sa človek ľahko zorientuje, nerušia ho nepotrebné prvky či informácie. 

Aký je teda rozdiel medzi UX & UI dizajnom? 

Kým UX rieši dojmy používateľa, skúma jeho potreby a identifikuje problémy, ktoré na stránkach má, UI sa zameriava na to, ako zostaviť vizuálne a funkčne web tak, aby k nim nedochádzalo. Inak povedané – UX ladí celkový používateľský zážitok (použiteľnosť, prívetivosť a potreby návštevníka stránky) a UI to, ako stránka vyzerá a funguje. 

Prečo UX a UI dizajn tak úzko súvisia? 

Na druhej strane je potrebné povedať, že pre dosiahnutie optimálneho výsledku – používateľsky vyladeného webu, je potrebná spolupráca oboch. Pretože UX a UI design kráčajú ruka v ruke. Ideálny postup je, ak v rámci UX špecialista zadefinuje problémové miesta a zistí, kde používateľ stránky naráža na problémy. Následne v súčinnosti s UI dizajnérom navrhne nový, lepší vizuál s funkčnými prvkami, ktoré navzájom klapú ako hodinky.

UX a UI sú jednoducho ako dve spojené nádoby. Návštevník stránky len sotva získa pozitívnu skúsenosť s webom, ak ho na ňom nečaká kvalitné používateľské rozhranie.

Čo všetko rieši UX dizajn a aké metódy/nástroje používa? 

Aby bola používateľská skúsenosť s webom vyhodnotená pozitívne, existuje niekoľko krokov, ktoré tomu predchádzajú. Ak si vezmeme e-shop alebo web, ktorý už existuje, no chce dosiahnuť viac konverzií, základom je zistiť, v akom stave sa aktuálne nachádza. Vďaka profesionálnemu UX auditu získa majiteľ webu prehľad o tom, kde a prečo zákazníci stránky opúšťajú a čo všetko by mal v rámci UX vylepšiť.

Súčasťou odhalenia slabých miest môže byť UX testovanie. Je to maximálne efektívny spôsob, ktorý za účasti vzorky reálnych používateľov webu dokáže odhaliť až 80% chýb a prekážok, ktoré na návštevníka striehnu

Akýkoľvek nový web, ktorému predchádza UX výskum (zmapovanie potrieb cieľovej skupiny zákazníkov) a návrh na UI/UX dizajn šitý na mieru, má vydláždenú cestu k úspechu. 

Na aké oblasti sa UX zameriava, aby bola skúsenosť používateľa s webom pozitívna?

Použiteľnosť webu 

Aby webstránka splnila očakávania návštevníka, musí byť v prvom rade použiteľná. Inak povedané, tlačidlá musia byť naviazané na procesy, ktoré popisujú (po kliknutí na “kúpiť” sa produkt vloží do košíka), vyhľadávanie má zobraziť relevantné dopyty, v navigácii stránky sa ľahko orientuje a v rámci objednávkového procesu nie sú zbytočne zdĺhavé formuláre, ktoré objednávku komplikujú. 

NÁŠ TIP: Prečítajte si 7 tipov pre lepšie fazetové vyhľadávanie od našej UX dizajnérky Barborky.

Prispôsobivosť webu 

Ľudia používajú na zobrazenie stránok rôzne zariadenia. Základom je, aby sa web vedel vždy prispôsobiť obrazovke alebo zariadeniu, na ktorom si používateľ práve stránku prezerá. Responzívny dizajn je dnes skutočne must-have každého webu, avšak v rámci UX môžete ešte dotiahnuť detaily, ktoré mobilnú verziu oproti tej desktopovej vyladia na maximum.

UX/UI dizajn 

Celkový vzhľad a vzájomné usporiadanie prvkov je práve tá úzka hranica, kde sa UX a UI prelínajú. Kým v rámci user interface tieto prvky vznikajú, UX pomocou vyššie spomenutých metód a postupov dokáže preveriť, či skutočne vytvárajú pozitívnu skúsenosť v súvislosti s používaním webu. 

Kvalitný obsah 

Nielen dizajn, ale taktiež obsah v zmysle grafických a textových prvkov dokáže výrazne vplývať na to, aký dojem návštevník webu získa. Sú informácie, ktoré na stránkach uvádza zrozumiteľné? Súvisia obrázky s textom? Je obsah na danej stránke relevantný? Alebo sa používateľ stráca, nevie nájsť čo hľadá, prípadne sa mu stránka prihovára nevhodným jazykom? 

Prístupnosť webu 

Webstránky si prezerajú aj ľudia, ktorí majú určitý typ znevýhodnenia – napríklad zrakového, motorického alebo sluchového. Taktiež hľadajú informácie, chcú nakupovať online alebo sa zabaviť. Aby bol web prístupný pre každého, je potrebné myslieť aj na detaily, ako sú titulky pri videu, alternatívne texty k obrázkom alebo farebné schémy, ktoré bez problémov prečítajú aj ľudia so znevýhodnením.

Čo patrí pod user interface a aké sú úlohy UI dizajnéra? 

UI dizajnér je človek, ktorý sa navrhuje jednotlivé prvky webu tak, aby vzájomne ladili a nadväzovali na seba s cieľom zabezpečiť pozitívnu skúsenosť používateľa pri interakcii s webom. Ktoré oblasti user interface rieši?

UI design a prvky

Do UI dizajnu spadajú nielen jednotlivé prvky – tlačidlá, textové polia, formuláre, obrazové časti, bannery a podobne, ale taktiež komplexný layout (stránka). S dôrazom na zrozumiteľnosť a jednoduchú použiteľnosť. Správne rozvrhnutý layout dokáže previesť návšetvníka webom omnoho efektívnejšie.

Prevedenie 

Súčasťou UI je nielen výber vhodných prvkov, ich umiestnenie na správnom mieste, ale aj ich farebné prevedenie (kombinácie farieb, prechody) a výber písma (fonty a veľkosť). User interface teda zasahuje aj typografiu a komplexnú vizuálnu hierarchiu prvkov, ktorá by mala byť čo najprívetivejšia.

Interakcia 

Okrem dizajnu a funkčnosti UI kladie dôraz aj na to, ako  môže návštevník stránky s jednotlivými časťami a prvkami interagovať. To znamená kliknutia, scrollovanie, hlasové pokyny, gestá či klávesové skratky. 

Animácie a efekty 

Cieľom animácií je upriamiť pozornosť na určité časti webu alebo priamo informácie. Úlohou UI je zvoliť ich v prípade potreby tak, aby nepôsobili rušivo a nevytvárali tak opačný efekt. 


Podarilo sa vám zachytiť rozdiel medzi UX a UI dizajnom a pochopiť, prečo spolu tak úzko súvisia? Bez vyladeného používateľského rozhrania – user interface len sotva získa návštevník webu pozitívnu používateľskú skúsenosť – UX. Ak by ste radi zistili, ako je na tom váš web, kontaktujte nás. Už náš názov ui42 napovedá, že sme v UX & UI ako doma.

Sú vám niektoré výrazy nejasné? Pozrite uičkovskú abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.