Akcelerujeme e-commerce

UX Dizajn: Reálna nádej pre zlepšenie online služieb SR

V rámci SUXA (Slovenská user experience asociácia, ktorej spoluzakladajúcim členom je ui42) a spolu s UPVII (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) sme sa...

0