Ako sme optimalizovali PPC reklamu

Satur Case Study Ako sme optimalizovali PPC reklamu

PPC reklama (Pay Per Click) je jedným z najčastejšie využívaných nástrojov online marketingu. Prináša okamžité výsledky, je možné využiť ju v rôznych formátoch a taktiež na rôznych platformách (Google Ads , Facebook a i.). Aj PPC kampane však možno optimalizovať a nastaviť tak, aby aj pri nižších nákladoch na reklamu prinášali rovnaké výsledky. Tak, ako sme to urobili v prípade najznámejšej slovenskej cestovnej kancelárie Satur.

Zadanie a ciele spolupráce

Hlavnou požiadavkou zo strany klienta bolo nastavenie a optimalizácia performance marketingových kampaní. Súčasťou spolupráce bolo zároveň odovzdanie know-how internému tímu marketingového oddelenia a zdielanie vychytávok pre riadenie marketingových kampaní tak, aby dosahovali očakávané ciele. Aby všetko prebiehalo ako má, zastrešovali sme aj dohľad na plnení stanovených KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti).

Výsledky spolupráce a čísla

Q1/2022 vs. Q1/2023

+ 62 %

konverzií

+ 180 %

celková hodnota konverzie

+ 66 %

kliknutí

- 36 %

PNO

Hlavné oblasti spolupráce

Kľúčové medzníky spolupráce

Vstupný Google Ads audit

Uskutočnili sme vstupnú analýzu nastavení Google platforiem a existujúcich kampaní. Pomohlo nám to získať prehľad o efektivite a výkonnosti reklamných kampaní, identifikovať oblasti na zlepšenie a navrhnúť opatrenia na optimalizáciu. 

Navrhli sme XML feedy

Na začiatok sme vytvorili osem typov XML feedov, ktoré klient promptne zapracoval do spustenia kampaní. Vďaka veľkorysej dátovej podpore a efektívnej spolupráci sme zvládli aj nastavenie kampaní, pre ktoré je charakteristická častá zmena – napr. vypredané či na druhej strane slabo predávané termíny a celé ubytovacie zariadenia. 

Efektívna automatizácia PPC reklamy

Aby sme zefektívnili celý proces nastavenia a spravovania PPC kampaní, vsadili sme na čiastočnú automatizáciu – tool PPC Bee, ktorý nám ušetril hodiny mravenčej práce. Postupne sa nám podarilo zapracovať zautomatizované vytváranie množstva typov kampaní, ktoré vedeli reagovať na spomínané zmeny v reálnom čase.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.