UX lab

Čo to znamená

UX Lab je skratka z anglického User Experience Lab (Laboratórium používateľskej skúsenosti). Je to v podstate priestor zameraný na testovanie a výskum UX digitálnych produktov. Môžete si ho predstaviť ako špeciálne navrhnuté prostredie, kde sa pozoruje a analyzuje, ako ľudia interagujú s webovými stránkami, aplikáciami, softvérom alebo inými digitálnymi produktmi.

Viac info

V UX Labe sa vykonávajú rôzne činnosti na testovanie a zlepšenie UX, vrátane:

 • Testovanie použiteľnosti: Počas testovania použiteľnosti sa pozoruje skupina používateľov, ktorí sa snažia vykonávať určité úlohy pomocou digitálneho produktu. Moderátor testu sleduje ich správanie a zaznamenáva ich reakcie a spätnú väzbu.
 • Pozorovania používateľov: Pozorovania používateľov sú podobné testovaniu použiteľnosti, ale zvyčajne sa vykonávajú v prirodzenom prostredí používateľa, ako je ich domov alebo kancelária.
 • Card sorting: Card sorting je technika, ktorá sa používa na hodnotenie toho, ako používatelia kategorizujú informácie.
 • Eye tracking: Eye tracking je technika, ktorá sa používa na sledovanie toho, kam sa používatelia pozerajú na obrazovku, keď interagujú s digitálnym produktom

Výhody UX Labu

UX Lab ponúka firmám mnoho výhod, vrátane:

 • Zlepšenie UX: UX Lab umožňuje firmám identifikovať problémy s UX a navrhnúť riešenia, ktoré zlepšia celkovú skúsenosť používateľov.
 • Zníženie nákladov na vývoj: Riešenie problémov s UX v skorom štádiu vývoja môže pomôcť firmám ušetriť peniaze za prepracovanie neskôr.
 • Zvýšenie miery konverzie: Dobrá UX môže viesť k vyššej miere konverzie, t. j. k tomu, že viac používateľov dosiahne požadované ciele (napríklad nákup produktu, registrácia do newsletteru).
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: Dobrá UX vedie k spokojnejším zákazníkom, ktorí sa s produktmi vracajú a odporúčajú ich ostatným

Typy UX Labov

UX Laby môžu byť rôznych typov a veľkostí, v závislosti od potrieb a rozpočtu firmy. Niektoré UX Laby sú fyzické priestory, ktoré sú vybavené špeciálnym vybavením, ako sú kamery na sledovanie používateľov a nástroje na sledovanie pohybu očí. Iné UX Laby sú virtuálne a používajú sa na diaľkové testovanie používateľov.

UX Lab je cenný nástroj, ktorý môže firmám pomôcť zlepšiť UX ich digitálnych produktov. Ak chcete, aby váš digitálny produkt bol úspešný, mali by ste zvážiť využitie UX Labu na testovanie a zlepšenie UX.

Čo je to UX testovanie alebo testovanie použiteľnosti?

UX testovanie, skratka z anglického User Experience (Používateľská skúsenosť) Testing, je proces hodnotenia toho, ako ľudia vnímajú a interagujú s vašou webovou stránkou, aplikáciou alebo iným softvérom. Cieľom testovania použiteľnosti je identifikovať oblasti, ktoré sa dajú zlepšiť, aby sa zlepšilo UX.

Prečo robiť UX testovanie?

Existuje mnoho dôvodov, prečo by ste mali robiť UX testovanie, vrátane:

 • Zlepšenie UX: Testovanie vám pomôže identifikovať problémy s použiteľnosťou, ktoré by ste si inak nemuseli všimnúť. Tieto problémy môžete potom vyriešiť a zlepšiť tak celkovú UX vášho produktu.
 • Zvýšenie miery konverzie: Dobrá UX môže viesť k vyššej miere konverzie, t. j. k tomu, že viac používateľov dosiahne požadované ciele (napríklad nákup produktu, registrácia do newsletteru).
 • Zníženie nákladov na vývoj: Testovanie použiteľnosti vám môže pomôcť vyhnúť sa drahým chybám v dizajne, ktoré by ste museli opraviť neskôr v procese vývoja.
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: Dobrá UX vedie k spokojnejším zákazníkom, ktorí sa s produktmi vracajú a odporúčajú ich ostatným

Vyššia miera konverzie produktu vďaka UX výskumu o +56%

Pridajte sa ku klientom ako je Generali a otestujte svoj digitálny produkt. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Ak vás to zaujalo, tak si určite prečítajte:

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.