UX výskum

Čo to znamená

UX výskum je proces zbierania a analýzy informácií o používateľských skúsenostiach s cieľom zlepšiť dizajn a funkčnosť produktov.

Viac info

UX výskum sa môže uskutočňovať prostredníctvom rôznych metód, ako sú dotazníky, rozhovory, skupinové diskusie, testovanie prototypov a sledovanie používateľských akcií. Výsledky UX výskumu sa používajú na identifikáciu problémov s použiteľnosťou a na navrhovanie opatrení na ich vyriešenie. UX výskum môže tiež pomôcť pri určovaní požiadaviek zákazníkov a pri vývoji produktov, ktoré lepšie vyhovujú ich potrebám a preferenciám. Efektívny UX výskum je kľúčový pre zlepšenie používateľských skúseností a zvýšenie spokojnosti zákazníkov s produktmi.