Čo je použiteľnosť webu a prečo je dôležitá?

Použiteľnosť webu (Usability) hovorí o tom, ako dokážu používatelia webstránky interagovať s jej obsahom alebo ako dokážu  web používať. Inak povedané, či dokážu nájsť informácie, ktoré hľadajú, objednať si produkt alebo službu, prípadne dosiahnuť akúkoľvek inú konverziu. Použiteľnosť webu výrazne vplýva na UX – user experience, používateľskú skúsenosť. Tá rozhoduje o tom, či sa návštevníci stránky cítia komfortne, uspokoja svoje potreby (nákup, objednávka služby) a stanú sa aj vašimi zákazníkmi. V ideálnom prípade dokonca vernými.

Ak ste ešte použiteľnosť na svojom webe neriešili, nastal ten správny čas zmeniť to. Zhrnuli sme pre vás niekoľko dôležitých informácií o tom, aké sú prvky použiteľnosti a tipy, ako ju zlepšiť. 

Čo je použiteľnosť webu a prečo je dôležitá?

Čo je použiteľnosť webu a prečo je dôležitá?

Použiteľnosť webu (Usability) hovorí o tom, ako dokážu používatelia webstránky interagovať s jej obsahom alebo ako dokážu  web používať. Inak povedané, či dokážu nájsť informácie, ktoré hľadajú, objednať si produkt alebo službu, prípadne dosiahnuť akúkoľvek inú konverziu. Použiteľnosť webu výrazne vplýva na UX – user experience, používateľskú skúsenosť. Tá rozhoduje o tom, či sa návštevníci stránky cítia komfortne, uspokoja svoje potreby (nákup, objednávka služby) a stanú sa aj vašimi zákazníkmi. V ideálnom prípade dokonca vernými.

Ak ste ešte použiteľnosť na svojom webe neriešili, nastal ten správny čas zmeniť to. Zhrnuli sme pre vás niekoľko dôležitých informácií o tom, aké sú prvky použiteľnosti a tipy, ako ju zlepšiť. 

Čo je použiteľnosť webu a prečo je dôležitá?

Čo znamená použiteľnosť webu a koho by mala zaujímať? 

Ak je webstránka použiteľná, neznamená to nič iné, ako to, že slúži svojmu cieľu. Bolo by predsa zbytočné vytvárať e-shop, na ktorom by si návštevník nevedel nič kúpiť. Dôvodov prečo, je hneď niekoľko – nedostatok informácií o produktoch, mätúca navigácia, nedostatočné vyhľadávanie, nefunkčné tlačidlá a podobne. Web, ktorý dbá o to, aby bol použiteľný, hľadá spôsob, ako tieto prvky vylepšiť čo najviac. 

Zlepšenie použiteľnosti sa, samozrejme, netýka len e-shopov. Akýkoľvek typ webstránky (informačný portál, magazín, porovnávač, blog a podobne), ale taktiež napríklad i aplikácie by mali mať v súčasnosti na zreteli dôležitý cieľ. Ponúknuť návštevníkovi, ktorého krvopotne dostali na svoje stránky, čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. 

Prečo je použiteľnosť dôležitá pre návštevníkov a majiteľov webu? 

Používateľsky prívetivá webstránka, ktorá kladie dôraz na maximálnu možnú použiteľnosť, je win-win situácia, z ktorej profitujú obaja. Majiteľ webu aj používateľ. 

Zlepšenie použiteľnosti = lepšia používateľská skúsenosť 

Návštevníci stránok oceňujú, ak sa dokážu v obsahu rýchlo zorientovať a nemusia po informácii pátrať dlhé minúty. Niekedy dokonca bezvýsledne. Podobne je to aj vo fáze, kedy majú už nákup vložený v košíku, no zdĺhavý formulár s kolonkami s nezmyselnou validáciou ich pripraví o nervy už v druhom kroku. Výsledok? Používateľ web opúšťa a s najväčšou pravdepodobnosťou sa mu bude oblúkom vyhýbať. I keď má možno najlepšie ceny. 

Naopak, vyladenú webstránku z pohľadu UX, ktorá mu nehádže polená pod nohy, rád navštívi opäť, prípadne napíše pozitívnu recenziu alebo ju odporučí svojim známym.

Čo prináša zlepšenie použiteľnosti majiteľovi webu? 

V množstve konkurencie stojí dnes skutočne nemalú námahu zákazníka na web nalákať. Či už si platíte reklamné kampane, alebo budujete kvalitnú webstránku z pohľadu SEO, bolo by škoda prísť o neho z dôvodu, že je web nepoužiteľný. Na stránkach, ktoré nepokrivkávajú vo vyššie spomenutých bodoch, návštevníci s ľahkosťou vykonajú presne tie konverzie, ktoré od nich očakávate. 

UIČKOVSKÝ TIP: Sledujete okrem makrokonverzí (nákup, objednávka, vyplnenie formulára) na svojom webe aj mikrokonverzie? Prečítajte si, prečo ich nepodceňovať a ako vďaka nim rýchlejšie dosiahnuť ciele.

Použiteľnosť navyše výrazne ovplyvňuje aj spomenuté SEO a teda pozície, ktoré web v rámci výsledkov vyhľadávania obsadí. Platí, že čím dlhší návšetvník na stránkach strávi, tým ich algoritmus vyhľadávača považuje za relevantnejšie. Opačný prípad je, ak sa človek už po prvých sekundách nevie na stránke zorientovať a opúšťa ju – zvyšuje tým mieru okamžitých odchodov (tzv. bounce rate) a v rámci optimalizácie pre vyhľadávač stráca cenné body. 

Lepšia použiteľnosť tak výrazne napomáha

    • zvyšovať konverzný pomer (viac dosiahnutých cieľov – predaj, objednávka)
    • zvyšovať návštevnosť stránok (prelinkovanie medzi súvisiacim obsahom, plynulá a bezproblémová cesta webom)
    • budovať povedomie o značke (vyladená používateľská skúsenosť prináša pozitívne recenzie a budovanie brandu vďaka odporúčaniam)
    • prispievať ku kladnému hodnoteniu z pohľadu SEO

Základné prvky použiteľnosti webu 

Aby nadobudol návštevník stránky čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, je možné rozdeliť prvky použiteľnosti webu na niekoľko oblastí. Okrem tých vizuálnych (prehľadnosť, responzívny dizajn) sú tu aj obsahové a technické parametre, ktoré robia webstránky použiteľnejšími. Ktoré patria medzi tie najzákladnejšie?

Zrozumiteľná a jasná navigácia 

Z jednej strany je to spomínaný obsah a z druhej jej zobrazenie. Vecné a trefné názvy, z ktorých používateľ jasne pochopí, čo sa mu po výbere zobrazí, sú pre jeho orientáciu v menu základom. Druhou stranou mince je jej vizuálne prevedenie navigácie. Z neho by malo byť nad slnko jasné, kde sa práve používateľ nachádza, ako sa ľahko dostane späť, prípadne do inej časti webu.

Štruktúrované informácie a prehľadný obsah 

Taktiež súvisia s bezproblémovou orientáciou na stránke. Existujú určité zaužívané prvky, ktoré používateľ intuitívne hľadá v hlavnom menu. Ak je obsahu alebo informácií viac, je vhodné logicky ich rozdeliť na dôležitejšie a menej dôležitejšie a vytvoriť štruktúru, ktorá návštevníkovi cestu stránkou uľahčí. Tak napríklad, máte kontaktné informáciu uvedené dostatočne zreteľne? Vie ich návštevník stránky kedykoľvek rýchlo nájsť?

Rýchlosť načítania stránok 

To, ako rýchlo sa web zobrazí a ako svižne dokáže reagovať na podnety návštevníka, je dnes kľúčovým parametrom používateľskej skúsenosti. Pomalé weby zákazníci opúšťajú. Podľa dát od Google ich dokonca odíde viac než 53% vo chvíli, ak sa stránka nenačíta do 3 sekúnd. Viac o tom, ako rýchlosť webu vplýva na konverzie sme písali v článku Konverzia je ovplyvnená rýchlosťou webu. Ako ju zlepšiť?

Zrozumiteľnosť a ton of voice 

Ak chcete, aby návšetvníci porozumeli vášmu obsahu, nezanedbajte jeho zrozumiteľnosť. Dajte si pozor, aby ste nepoužívali príliš technickú terminológiu a obsah svojich zdelení interpretovali dostatočne zrozumiteľne pre svoju cieľovú skupinu. Detial, ktorý taktiež dokáže ovplyniť používateľskú skúsenosť a to, či sa zo zákazníka stane návštevník, je tonalita, akou s ním stránka komunikuje

Prehľadné formuláre 

Formuláre sú často drobnosť, na ktorú sa z pohľadu použiteľnosti zabúda. Zbytočné kolonky, oklieštená validácia, zle odkomunikované informácie a tvary, v akých ich doplniť, často spôsobia, že nad nimi zákazník zalomí rukami a odíde ku konkurencii. Obzvlášť pozor, ak je vyplenenie formulára hlavnou konverziou, ktorú sledujete. 

UIČKOVSKÝ TIP: Inšpirujte sa prípadovou štúdiou pre Generali, kde sme zlepšili použiteľnosť kalkulačky pre výpočet poistného a zvýšili tak klientovi konverzie o 56%.

Ako zlepšiť použiteľnosť webu?

O lepšiu použiteľnosť vášho e-shopu alebo webu môžete z časti pričiniť aj sami. A to hneď na niekoľkých úrovniach. Druhou možnosťou je zveriť ju odborníkom a získať tak odpovede nielen na otázky čo je zle, ale taktiež ako to vylepšiť.

Zlepšite obsah 

Vďaka nástrojom ako napríklad Google Search Console viete zistiť, ako návštevníci vaše stránky vyhľadávajú. Tieto zistenia ľahko pomocou optimalizácie ľahko implementujete do obsahu stránok na potrebné miesta. Celkom určite si môžete prejsť aj formuláre (kontaktný, objednávkový a pod.), ktoré na stránkach máte. Snažte sa znížiť počet koloniek na tie najnevyhnutnejšie a jasne popísať, čo má byť ich obsahom. Napokon platí, že obsah je nástroj, ktorý zastáva vo vašom webe úlohu sprievodcu. Zamerajte sa na prínosné texty v popisoch, unikátne informácie v článkoch na blogoch a taktiež na mikrocopy – krátke texty tlačidiel, hlášok a podobne.

Zjednodušte navigáciu 

Prejdite si navigáciu a snažte sa zistiť, kde názov jednotlivých stránok v menu nezodpovedá obsahu. Pri pomenovaní kategórií sa snažte sa vyťažiť maximum z analýzy kľúčových slov. Ponúka nielen hodnotný podklad pre SEO, ale taktiež práve tie výrazy, ktoré ľudia hľadajú (pretože ich používajú). V rámci prehľadnej navigácie nezabudnite na intuitívne umiestnené call to-action tlačidlá a vysokofunkčné vyhľadávanie. Ako naň, sme zhrnuli v článku s UX tipmi pre fazetové vyhľadávanie.

Vyskúšajte nástroje na analýzu a zlepšenie použiteľnosti 

Existuje hneď niekoľko nástrojov, vďaka ktorým môžete odhaliť, kde váš web z hľadiska použiteľnosti pokrivkáva. Je ním napríklad aj Google Analytics – nástroj, v ktorom podľa dát dokážete analyzovať správanie sa návštevníkov na všetkých podstránkach. Z technického pohľadu pomôžu rôzne voľne dostupné nástroje na meranie rýchlosti webu alebo heatmapy. Tie poukážu na miesta, kam používateľ sústredí svoj záujem a taktiež cestu, akou naprieč webom prechádza (napríklad či používa menu, alebo prelinkovanie cez krátke odkazy).

Preverte si prístupnosť webu 

S použiteľnosťou a celkovým UX súvisí taktiež prístupnosť webu (Accessibility). Váš web totiž navštevujú rôzne skupiny zákazníkov. Alebo by aspoň chceli. Sú im webstránky prístupné? Inak povedané, zvládne ich ovládanie aj starší človek, prípadne ten, ktorý má nejaké zdravotné znevýhodnenie? Ak áno, máte vyhraté. Prístupnosť webu je riešenie, ako sa z nich stanú vaši verní zákazníci

Stavte na testovanie použiteľnosti webu 

Testovanie použiteľnosti môže prebiehať na rôznych úrovniach. Také laické, kde sa presvedčíte, či dokáže používateľ používať web bez väčších problémov, si môžete vyskúšať aj sami. Stačí, ak zadáte úlohu nejakej vybranej vzorke známych či priateľov a budete sledovať, či niekde nenastanú problémy. Ďalšou možnosťou je AB testovanie dvoch rôznych verzií, ktoré je technicky náročnejšie a kde je potrebné sledovať omnoho väčšiu vzorku používateľov. 

Nuž, a napokon, najefektívnejšie testovanie používateľskej skúsenosti. V rukách odborníkov dokáže odhaliť až 80%-nú chybovosť a po odstránení chýb zvýšiť konverzný pomer na vašich stránkach. UX testovanie prebieha za účasti moderátora, ktorým má možnosť sledovať správanie testera v priamom prenose. Tým je človek, ktorý reprezentuje cieľovú skupinu a teda používa web s určitým zámerom. Takéto testovanie môže byť použité v štádiu vývoja webu, ale pokojne aj v ktorejkoľvek fáze jeho existencie. Prečítajte si viac o tom, aký je jeho význam. 

Radi by ste aj vy zlepšili použiteľnosť svojho webu? Kontaktujte nás. V ui 42 máme totiž za sebou už viac ako 100 úspešných usability testovaní. 

Sú vám niektoré výrazy nejasné? Pozrite uičkovskú abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.