Testovanie použiteľnosti a jeho význam

Testovanie použiteľnosti a jeho význam

Usability testing alebo testovanie použiteľnosti je spôsob ako odhaliť nedostatky, resp. bariéry vášho produktu alebo služby, ktoré často bránia vašim zákazníkom splniť cieľ, s ktorým prišli, napr. nákup produktu, vyplnenie formuláru, získanie informácie, stiahnutie dokumentu a pod.

UX testovanie samozrejme nezostáva len pri hľadaní chýb. Pri správne zvolenom postupe testovania viete z rozhovoru s užívateľom identifikovať inšpirácie a tipy na nové features, ktoré na vašom webe absentujú a užívateľ ich pozitívne hodnotí napríklad pri testovaní konkurenčných produktov alebo služieb.

Ako to funguje

V praxi to funguje jednoducho – moderátor pozoruje a počúva vášho reálneho zákazníka počas toho, ako používa a interaguje s vašim produktom alebo službou. Na základe rozhovorov s niekoľkými vašimi zákazníkmi sa identifikujú návrhy na úpravu dizajnu s cieľom minimalizovať bariéry, ktoré bránia častejším konverziám na vašom webe alebo aplikácii.

Vaši zákazníci myslia inak

Testovaním dostanete priamy pohľad na to, ako vaši reálni zákazníci využívajú vašu službu alebo produkt. Akokoľvek sa snažíte tvoriť produkt alebo službu podľa najnovších UX trendov, kopírovaním úspešnej konkurencie, UX štandardov, vidieť vašich zákazníkov naživo pracovať s vašim produktom je často pokorujúca skúsenosť. Treba si uvedomiť, že vy nie ste váš používateľ. Nebojte sa ich teda  zakomponovať do procesov tvorby a vývoja vašich produktov a služieb.

V ui42 sa venujeme testovaniu už od roku 2008. Od roku 2010 máme k dispozícii vlastné usability laboratórium, kde sme zrealizovali už viac ako 100 testovaní a prevetrali viac ako 800 užívateľov.
Veľkou výhodou testovania v UX labe je, že moderátor aj klient môžu bezprostredne vidieť interakciu užívateľa s webom/aplikáciou, jeho mimiku, gestikuláciu, čo sú vyjadrenia, ktoré tiež veľa povedia o ľahkosti používania webu alebo aplikácie.

Pozrite si krátke video ako to vyzerá v našom labe počas testovania.

Kedy využiť UX testovanie?

Testovať môžete produkt alebo službu v každej fáze jeho vývoja. Zapojiť testovanie a užívateľa do procesu úpravu webu alebo aplikácie vám dokáže ušetriť náklady a vyhnúť sa opravám, ktoré by ste museli robiť na konci procesu. 

U nás v ui42 testujeme dizajn v rôznych fázach ich vývoja: či už ide o testovanie aktuálneho riešenia, navrhnutého prototypu alebo naprogramovanej verzie nového webu, vždy je výhodné a efektívne verifikovať, či sú zamýšľané úpravy v súlade s tým, ako uvažuje zákazník. 

Remote testovanie, resp. testovanie použiteľnosti na diaľku

Napriek láske k nášmu labu, sú chvíle, kedy môže byť výhodnejšie zvoliť tzv. remote testing alebo testovanie na diaľku. Ide o spôsob testovania, kedy sa s užívateľom spojíte cez video-konferenčný nástroj, kde viete jednoducho zdieľať obrazovku a nahrávať celý rozhovor pre ďalších ľudí v tíme. 

Vďaka tomuto typu testovania sme aj počas korona krízy dokázali pokračovať vo vývoji produktov a služieb u niekoľkých našich klientov bez toho, aby projekt nemal spätnú väzbu od zákazníka.

obr.: Zahraničné remote testovanie pre HB Reavis

obr.: Zahraničné remote testovanie pre HB Reavis

Voľba remote testovania by však nemala nastávať štýlom „len ak sa nedá inak. Je viacero dobrých dôvodov, prečo tento typ testovania zaviesť do bežnej praxe:

  • remote testovanie je dobrá voľba ak potrebujete testovať špecifickú cieľovú skupinu, ku ktorej môže byť ťažšie sa dostať, napr. kvôli geografickej polohe
  • vďaka remote testovaniu dokážete pokryť vašu cieľovú skupiny skrz geografickým rozdielom a pokryť tak prípadné regionálne rozdiely. 
  • zároveň môže byť tento typ testovania efektívnejší a menej náročný na koordináciu a logistiku.

Cez UX testovanie sa vždy dozviete ako dizajnovať váš produkt alebo službu o niečo lepšie. A ak by ste sa chceli poradiť, aký typ a v akom rozsahu takéto testovanie použiteľnosti spraviť, veľmi radi si s vami dáme kávu.

V prípade otázok testovania použiteľnosti kontaktujte:

Prečítajte si tiež