A/B testing

Čo to znamená

Webové A/B testovanie je kontrolovaný experiment, pri ktorom sa rôznym návštevníkom zobrazujú minimálne dve odlišné verzie stránky s cieľom zistiť, ktorá verzia s väčšou pravdepodobnosťou dosiahne vopred stanovený cieľ.

Viac info

Týmto testovanín možno testovať navigáciu, texty, ceny, obrázky, farby, rozloženie prvkov na stránke, ale aj texty v e-mailových newslettroch, ako aj vhodný čas na ich odosielanie. Podstata A/B testovania spočíva v tom, že si pripravíte dva alebo viaceré varianty a potom ich náhodne zobrazujete návštevníkom e-shopu. Jeden používateľ bude mať na stránke produktu zelené a druhý červené tlačidlo, jeden tlačidlo s textom Kúpiť, druhý s textom Do košíka. Potom sa sleduje zvolená metrika, napríklad preklikovosť alebo nákupná konverzia. Po istom čase, keď už máme štatisticky relevantné výsledky, víťaznú verziu nasadíme ako finálnu na živý e-shop a experiment ukončíme.

A/B testovanie ako silný nástroj v online marketingu

A/B testovanie je neoddeliteľnou súčasťou online marketingu a pomáha optimalizovať rôzne prvky vašej online stratégie pre dosiahnutie lepších výsledkov.

Prepojenie A/B testovania a online marketingu:

 • Zlepšenie konverzií: Cieľom online marketingu je často viesť návštevníkov k určitej akcii, či už je to nákup, registrácia, stiahnutie e-booku alebo kliknutie na odkaz. A/B testovanie vám umožňuje porovnávať rôzne prvky vašej webovej stránky alebo marketingových materiálov, aby ste zistili, ktoré z nich vedú k vyššej mieru konverzií. Môžete napríklad testovať rôzne nadpisy, call to action tlačidlá, usporiadanie stránky alebo obrázky.

 • Optimalizácia reklamných kampaní: A/B testovanie sa dá využiť aj pri optimalizácii platených reklamných kampaní, ako sú kampane Google Ads alebo sociálne siete. Môžete testovať rôzne titulky inzerátov, popisy, obrázky a zacielenie, aby ste zistili, ktorá kombinácia najviac zaujme vašu cieľovú skupinu a prinesie najviac kliknutí alebo konverzií.

 • Zvýšenie miery preklikov (CTR): Zvýšenie miery preklikov na e-maily, call to action tlačidlách alebo iných prvkoch je kľúčové pre úspešnú online marketingovú kampaň. A/B testovaním rôznych textov, farieb a dizajnu môžete zistiť, ktoré prvky najviac pútajú pozornosť a motivujú používateľov k interakcii.

 • Zlepšenie používateľského prostredia (UX): A/B testovanie vám pomôže vytvoriť webovú stránku alebo aplikáciu, ktorá je pre používateľov jednoduchšia a príjemnejšia na používanie. Môžete testovať rôzne rozloženia stránky, navigáciu a funkcie, aby ste zistili, čo najlepšie funguje pre vašich užívateľov.
 • Zbieranie dát o zákazníkoch: A/B testovanie vám umožňuje zhromažďovať cenné údaje o tom, ako používatelia interagujú s vašou webovou stránkou alebo marketingovými materiálmi. Tieto údaje môžete použiť na lepšie pochopenie vašej cieľovej skupiny a na vytvorenie personalizovanejších skúseností.
  • Výhody A/B testovania v online marketingu:

  • Dáta-driven rozhodnutia: A/B testovanie vám pomôže robiť rozhodnutia o vašej online marketingovej stratégii na základe dát, a nie na základe domnienok alebo intuície.
  • Zlepšenie návratnosti investícií (ROI): Optimalizovaním vašej webovej stránky a marketingových materiálov pre lepšiu výkonnosť môžete zvýšiť počet konverzií a zlepšiť návratnosť investícií.
  • Zníženie rizika: A/B testovanie vám umožňuje testovať zmeny v kontrolovanom prostredí pred ich zverejnením všetkým používateľom, čím sa minimalizuje riziko negatívnych vplyvov.
  • Získanie konkurenčnej výhody: Neustálym zlepšovaním svojej online prítomnosti pomocou A/B testovania môžete získať konkurenčnú výhodu.
   • Ako funguje A/B testovanie:

     1. Definujte cieľ: Môže to byť čokoľvek, čo chcete merať, napríklad zvýšenie konverzií na webovej stránke (registrácie, nákupy), zlepšenie miery preklikov na tlačidlách alebo zníženie miery odchodov (ľudia, ktorí okamžite opustia vašu stránku).
     1. Vytvorte dve varianty: Tieto varianty sa často nazývajú verzia "A" (pôvodná) a verzia "B" (upravená verzia). Môžete zmeniť rozloženie webovej stránky, znenie výzvy na akciu, dizajn obrázka produktu alebo akýkoľvek iný prvok, o ktorom si myslíte, že by mohol ovplyvniť správanie používateľov.
     1. Rozdeľte návštevnosť: Keď návštevníci prídu na vašu stránku alebo do aplikácie, sú náhodne priradení k tomu, že uvidia buď verziu A, alebo verziu B. Týmto sa zabezpečí, aby obe skupiny boli čo najviac podobné a aby akékoľvek pozorované rozdiely boli pravdepodobne spôsobené samotnými variantmi.
     1. Zhromažďujte údaje: Sledujte, ako používatelia interagujú s každou verziou. Môže to zahŕňať metriky ako kliknutia, konverzie, čas strávený na stránke alebo akýkoľvek iný relevantný údaj.
     1. Analyzujte výsledky: Po zhromaždení dostatočného množstva údajov môžete štatisticky analyzovať výsledky, aby ste zistili, ktorá verzia lepšie dosiahla váš cieľ. Verzia s preukázateľne pozitívnym vplyvom sa považuje za "víťaza".

    Výhody A/B testovania:

     • Rozhodovanie na základe dát: A/B testovanie vám pomôže robiť rozhodnutia na základe skutočných údajov používateľov, a nie na základe domnienok alebo intuície.
     • Zlepšený výkon: Identifikáciou najefektívnejších variácií môžete neustále zlepšovať výkon svojej webovej stránky alebo aplikácie.
     • Znížené riziko: A/B testovanie vám umožňuje testovať zmeny v kontrolovanom prostredí pred ich zverejnením všetkým používateľom, čím sa minimalizuje riziko negatívnych vplyvov.

    A/B testovanie je výkonný nástroj, ktorý môžu využívať firmy všetkých veľkostí na zlepšenie svojej online prítomnosti. K dispozícii je mnoho nástrojov a platforiem na A/B testovanie, vďaka čomu je začatie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

    Kontaktujte nás

    Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.
    Ďakujeme za odber!
    Čoskoro dostanete náš newsletter.
    Ups! Tento email už je registrovaný
    Email už máme v databáze, skontrolujte si schránku alebo použite iný mail
    Ups! Tento email je nesprávny
    Email nemá správny formát
    Ups! Neznáma chyba
    Prosím, skúste to neskôr

    Konzultácia zadarmo

    S čím by ste potrebovali pomôcť?

    Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

    Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

    Vyberte si ďalšiu oblasť

    Zanechajte nám na vás kontakt

    Formulár bol úspešne odoslaný.