CTR

Čo to znamená

CTR je skratkou pre Click-Through Rate, čo v preklade do slovenčiny znamená mieru kliknutí. Predstavuje pomer medzi počtom kliknutí na reklamu a počtom zobrazení reklamy. Predstavuje pomer počtu kliknutí na reklamu k počtu zobrazení reklamy. Táto miera sa používa na meranie efektívnosti online reklamy a umožňuje porovnať úspešnosť jednotlivých reklám.

Viac info

CTR sa zvyčajne používa ako miera účinnosti reklamnej kampane na internete a vyjadruje, koľko percent návštevníkov kliklo na reklamu počas jej zobrazenia. Vypočíta sa ako podiel počtu kliknutí na reklamu a počtu jej zobrazení, pričom je zvyčajne vyjadrený v percentách. Vysoké CTR znamená, že reklama bola zaujímavá pre cieľovú skupinu a bola úspešná v dosahovaní pozornosti, čo viedlo aj k väčšej pravdepodobnosti konverzie. Vyššia miera preklikov môže viesť k vyššej návštevnosti webu alebo lepšiemu predaju produktov, je to pre mnohé firmy a inzerentov dôležitý ukazovateľ.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.