Prístupnosť

Čo to znamená

Prístupnosť, alebo accessibility, je schopnosť webovej stránky, aplikácie alebo produktu byť používaná všetkými používateľmi, bez ohľadu na ich schopnosti alebo obmedzenia.

Viac info

Prístupnosť je dôležitá z toho dôvodu, že sa týka veľkého počtu ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má celosvetovo 1,3 miliardy ľudí nejaké zdravotné postihnutie. To zahŕňa ľudí so zrakovým, sluchovým, motorickým alebo kognitívnym postihnutím.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť prístupnosť webových stránok, aplikácií a produktov. Jedným z najdôležitejších krokov je používanie štandardných metód a postupov, ktoré sú kompatibilné s rôznymi zariadeniami a technológiami. Ďalším dôležitým krokom je testovanie prístupnosti webových stránok, aplikácií a produktov používateľmi so zdravotným postihnutím.

Prístupnosť je dôležitá pre všetkých používateľov. Zabezpečuje, aby mohli všetci ľudia využívať webové stránky, aplikácie a produkty rovnakým spôsobom.

Prístupnosť v dizajne

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečim pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.