RTB Reklama v reálnom čase

Čo to znamená

Reklamný trh prechádza vplyvom technologického pokroku neustálym vývojom. Jedným z najvýznamnejších trendov posledných rokov je nástup real-time bidding (RTB), metódy, ktorá umožňuje obchodovanie s reklamnými bannermi v reálnom čase prostredníctvom automatizovaných aukcií.

Viac info

Princíp fungovania RTB

RTB aukcie sa podobajú na fungovanie finančných trhov. Vydavatelia ponúkajú svoj mediálny inventár (reklamné plochy na webových stránkach, v aplikáciách, v televízii a rádiu) a inzerenti sa uchádzajú o jeho kúpu formou dražby. Víťazom aukcie sa stáva inzerent s najvyššou ponukou, ktorý tak získava právo zobraziť reklamu danému používateľovi.

Výhody RTB

RTB prináša oproti tradičným metódam nákupu reklamy viacero výhod:

  • Efektívnosť: Celý proces prebieha automaticky a trvá len niekoľko milisekúnd, čím sa eliminuje zdĺhavé manuálne obchodovanie.
  • Presnosť: RTB umožňuje inzerentom zacieliť reklamu na relevantných používateľov s vysokou mierou presnosti, čím sa zvyšuje návratnosť investície (ROI).
  • Transparentnosť: Inzerenti majú v reálnom čase prehľad o cenách reklamy a o tom, kde sa ich reklamy zobrazujú.
  • Flexibilita: RTB umožňuje inzerentom flexibilne upravovať svoje kampane v závislosti od dosiahnutých výsledkov.

Mechanizmus RTB aukcie

Keď používateľ otvorí webovú stránku, spustí sa proces RTB aukcie:

  • Zber dát: Webová stránka zhromažďuje informácie o používateľovi, ako sú jeho poloha, typ zariadenia, operačný systém a prehliadač.
  • Request for Proposal (RFP): Vydavateľ odošle RFP do RTB platformy, ktorá obsahuje informácie o reklamnom inventári a o dátach o používateľovi.
  • Aukcia: RTB platforma spustí aukciu medzi inzerentmi, ktorí sa uchádzajú o zobrazenie reklamy danému používateľovi.
  • Výber víťaza: Víťazom aukcie sa stáva inzerent s najvyššou ponukou.
  • Zobrazenie reklamy: Reklama víťazného inzerenta sa zobrazí na webovej stránke.

Náklady na RTB kampane

Cena RTB kampaní závisí od viacerých faktorov, ako sú:

  • Typ reklamného inventára: Cena reklamných plôch sa líši v závislosti od ich umiestnenia, typu média a cieľovej skupiny.
  • Konkurencia: Cena reklamy sa zvyšuje v závislosti od počtu inzerentov, ktorí sa uchádzajú o daný reklamný inventár.
  • Nastavenia kampane: Inzerenti si sami nastavujú maximálnu cenu za ponuku a maximálny rozpočet pre kampaň.

Modely výpočtu ceny RTB kampane

Pre RTB kampane sa používajú rôzne modely výpočtu ceny:

  • CPM (cena za 1000 zobrazení): Inzerent platí za 1000 zobrazení svojej reklamy.
  • CPC (cena za kliknutie): Inzerent platí za každé kliknutie na jeho reklamu.
  • CPL (cena za lead): Inzerent platí za každý získaný kontakt s potenciálnym zákazníkom.
  • CPA (cena za akciu): Inzerent platí za každú požadovanú akciu, napríklad za nákup alebo za registráciu.

RTB je dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca oblasť marketingu. Vďaka svojim benefitom ako efektivita, presnosť a transparentnosť sa stáva preferovanou metódou nákupu reklamy pre stále väčší počet inzerentov.

Hodnotenie RTB kampane

Dôkladné sledovanie a analýza jednotlivých kampaní a formátov je kľúčové pre ich optimalizáciu a dosiahnutie maximálnej návratnosti investície.
Porovnanie údajov: Pri porovnaní počtu klikov uvádzaných médiami a údajmi zistenými v Google Analytics webu klienta sa často vyskytujú rozdiely. Tieto rozdiely môžu mať rôzne príčiny, ako napríklad:

  • Nezrovnalosti v metodike merania: Médiá a Google Analytics používajú rôzne metriky a metódy merania, čo môže viesť k odlišným výsledkom.
  • Technické problémy: Technické problémy s meracím kódom alebo s webovou stránkou klienta môžu skresliť výsledky.
  • Blokovanie skriptov: Používatelia si na blokovanie reklám a sledovacích skriptov inštalujú rôzne pluginy a nástroje, čo môže ovplyvniť výsledky merania.

Pre elimináciu týchto rozdielov a presné meranie výsledkov kampaní sa odporúča implementácia dodatočného nezávislého meracieho kódu. Na Slovensku je medzi najpoužívanejšie riešenia Gemius tracker.

Dôkladné označovanie: Samotná implementácia meracieho kódu nestačí. Pre efektívne hodnotenie kampaní je kľúčové dôkladné označovanie jednotlivých kampaní a reklamných formátov. To umožňuje sledovať výsledky kampaní v detailoch a identifikovať tie najefektívnejšie.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.
Ďakujeme za odber!
Čoskoro dostanete náš newsletter.
Ups! Tento email už je registrovaný
Email už máme v databáze, skontrolujte si schránku alebo použite iný mail
Ups! Tento email je nesprávny
Email nemá správny formát
Ups! Neznáma chyba
Prosím, skúste to neskôr

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.