Prompt

Čo to znamená

Prompt je indikátor alebo výzva, signalizujúca, že program očakáva a je pripravený prijímať inštrukcie. Vyzýva používateľa k akcii.

Viac info

V kontexte umelej inteligencie sa "prompt" (anglický výraz) označuje za inšpiráciu alebo podnety, ktoré slúžia ako východiskový bod pre generovanie textu. Prompt môže byť otázka, požiadavka na informácie, úloha alebo akýkoľvek text, ktorý slúži ako návod pre ďalšiu tvorbu textu. Na základe promptu model umelou inteligenciou (ako napríklad ChatGPT) generuje odpoveď alebo ďalší obsah. Prompt je dôležitým prvkom pri interakcii s umelou inteligenciou a pomáha špecifikovať, aký druh informácií sa od modelu očakáva.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.