Chat GPT

Čo to znamená

Chat GPT je veľký jazykový model vytvorený spoločnosťou OpenAI. Je vyškolený na obrovskom súbore textov a kódu a dokáže generovať text, prekladať jazyky, písať rôzne druhy kreatívneho obsahu a odpovedať na vaše otázky informatívnym spôsobom. One-stop shop agentúra, akou je aj ui42, ponúka komplexné služby v oblasti AI, inteligencie na automatizáciu a zefektívňovanie procesov. 

Svetlo sveta zazrel už aj nový GPT-4o.

Viac info

Čo je to ChatGPT?

ChatGPT je založený na architektúre GPT (Generative Pre-trained Transformer) a využíva rozsiahle množstvo dát na to, aby sa naučil generovať text na základe poskytnutých vstupov.

GPT-3.5, čo je model ChatGPT, je trénovaný na širokú škálu úloh a dokáže rozumieť, generovať a odpovedať na textové vstupy v rôznych kontextoch. Model môže byť použitý na rôzne úlohy, od odpovedí na otázky, tvorby obsahu, simulačných dialógov až po sprievodcu riešením problémov.

ChatGPT si získal popularitu vďaka svojej schopnosti produkovať plynulý a súvislý text, a je využívaný v širokej škále aplikácií vrátane online asistentov, generovania obsahu a interakcie s používateľmi prostredníctvom textu. Je však dôležité si byť vedomý, že napriek svojej schopnosti produkovať zmysluplný text nemá skutočné porozumenie alebo povedomie, a jeho odpovede sú založené na vzoroch a informáciách, ktoré sa naučil z trénovacích dát.

Ako môže ChatGPT pomôcť vašej firme

ChatGPT je sofistikovaný nástroj na báze umelej inteligencie, ktorý ponúka široké spektrum možností pre firmy rôznych veľkostí a pôsobností. Tu je niekoľko príkladov, ako môže ChatGPT pomôcť vašej firme:

Zlepšenie zákazníckeho servisu:

 • ChatGPT môže odpovedať na otázky zákazníkov 24/7 a poskytovať im rýchle a presné informácie o produktoch a službách.
 • Môže sa používať na automatizáciu procesov, ako je spracovanie objednávok a riešenie bežných problémov.
 • Dokáže personalizovať komunikáciu so zákazníkmi a budovať s nimi lojálny vzťah.

Tvorba pútavého obsahu:

 • ChatGPT môže generovať rôzne druhy kreatívneho obsahu, ako sú blogové príspevky, marketingové texty, scenáre, e-maily a reklamné kampane.
 • Dokáže optimalizovať obsah pre vyhľadávače (SEO) a zvýšiť tak jeho viditeľnosť online.
 • Umožňuje rýchlo a efektívne vytvárať rôzne verzie textu pre rôzne cieľové skupiny.

Zvýšenie produktivity:

 • ChatGPT môže automatizovať úlohy, ako je sumarizácia dokumentov, prepis audio a video nahrávok a preklad textu do rôznych jazykov.
 • Umožňuje zamestnancom sústrediť sa na dôležitejšie úlohy a zefektívniť pracovný proces.
 • Pomáha pri organizácii a správe informácií.

Získanie cenných poznatkov:

 • ChatGPT môže analyzovať texty a identifikovať trendy, nálady a kľúčové slová.
 • Pomáha pri prieskume trhu a získavaní spätnej väzby od zákazníkov.
 • Umožňuje firmám lepšie pochopiť svoje publikum a cielene oslovovať potenciálnych zákazníkov.

Tu je niekoľko konkrétnych príkladov:

 • E-shop: ChatGPT môže odpovedať na otázky zákazníkov o produktoch, odporúčať vhodné produkty a spracovávať objednávky.
 • Marketingová agentúra: ChatGPT môže generovať pútavé texty pre reklamné kampane, písať blogové príspevky a vytvárať pútavé príspevky na sociálnych sieťach.
 • Softvérová firma: ChatGPT môže automatizovať tvorbu dokumentácie, sumarizovať technické reporty a odpovedať na otázky zákazníkov o produktoch.

ChatGPT je flexibilný nástroj, ktorý sa dá prispôsobiť potrebám rôznych firiem. S trochou kreativity a experimentovania môžete s jeho pomocou dosiahnuť značné zlepšenie v rôznych oblastiach vášho podnikania.

Na čo všetko využívame ChatGPT v ui42 pozrite si video:

ChatGPT: Ako pracovať s novým AI nástrojom?

ChatGPT je fascinujúci nástroj s umelou inteligenciou, ktorý umožňuje generovať text, odpovedať na otázky a prekladať jazyky. S jeho rastúcou popularitou je dôležité vedieť, ako ho efektívne používať.

Základné funkcie ChatGPT: Generovanie textu: ChatGPT dokáže generovať rôzne druhy textu, od krátkych odpovedí na otázky až po rozsiahle eseje a príbehy. Odpovedanie na otázky: ChatGPT dokáže odpovedať na otázky o rôznych témach, aj keď sú otvorené, náročné alebo neobvyklé. Preklad jazykov: ChatGPT dokáže prekladať text medzi rôznymi jazykmi.

ChatGPT tipy a triky:

 • Presne formulujte svoje otázky a požiadavky: Čím presnejšie budete, tým lepšie výsledky ChatGPT dosiahne.
 • Poskytnite kontext: Čím viac informácií ChatGPT poskytnete, tým relevantnejšie a presnejšie výsledky dosiahne.
 • Experimentujte: Vyskúšajte rôzne formulácie a požiadavky, aby ste zistili, ako ChatGPT najlepšie reaguje.
 • Overte si informácie: ChatGPT je stále vo vývoji a nie vždy je jeho odpoveď 100% presná.

Ako funguje ChatGPT?

ChatGPT je fascinujúci nástroj umelej inteligencie, ktorý dokáže generovať text v reakcii na rôzne výzvy a otázky. Mnohí sa však pýtajú, ako presne funguje. V tomto blogu sa ponoríme do tajomstiev ChatGPT a preskúmame jeho fungovanie. Základom ChatGPT je tzv. Transformer:Transformer je neurónová sieťová architektúra, ktorá sa ukázala ako mimoriadne efektívna pri spracovaní prirodzeného jazyka. Umožňuje ChatGPT analyzovať veľké množstvo textových dát a rozpoznať vzorce v tom, ako sa slová a vety spájajú. ChatGPT sa učí na obrovskom datasete: Tento dataset pozostáva z miliárd slov a viet z rôznych zdrojov, ako sú knihy, články, webové stránky a konverzácie. ChatGPT sa učí z týchto dát rozpoznávať gramatické štruktúry, sémantické väzby a rôzne štýly písania. Generovanie textu:Keď zadáte do ChatGPT výzvu alebo otázku, najskôr sa pokúsi pochopiť jej kontext a zámer. Potom vygeneruje text, ktorý je relevantný k zadanej informácii a zároveň gramaticky správny a plynulý.

Dôležité aspekty ChatGPT:

 • Nejde o človeka: ChatGPT nie je mysliaca bytosť, ale nástroj umelej inteligencie. Nemá vlastné myšlienky ani pocity, ale dokáže napodobňovať ľudskú konverzáciu.
 • Obmedzenia: ChatGPT nie je dokonalý a môže robiť chyby. Niekedy môže generovať text, ktorý je fakticky nesprávny, gramaticky nesprávny, alebo irelevantný k zadanej informácii.
 • Etika: Je dôležité používať ChatGPT zodpovedne a uvedomovať si jeho obmedzenia. Neodporúča sa používať ChatGPT na generovanie textu, ktorý by mohol ublížiť iným ľuďom, alebo šíriť dezinformácie.

ChatGPT - web stránky 

ChatGPT možno použiť na generovanie propagačných landing pageov rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je poskytnúť ChatGPT informácie o produkte alebo službe, ktorú propagujete, ako sú jej vlastnosti, výhody a využitie. ChatGPT potom môže tieto informácie použiť na vytvorenie landing page, ktorý je informatívny a pútavý.

ChatGPT-3 vs ChatGPT-4: Súboj titanov v oblasti umelej inteligencie

Svet umelej inteligencie (AI) sa neustále vyvíja a dvaja giganti v tejto oblasti, ChatGPT-3 a ChatGPT-4, sa dostávajú do centra pozornosti. Oba modely ponúkajú fascinujúce možnosti generovania textu, odpovedania na otázky a prekladania jazykov, ale aký je medzi nimi rozdiel? V tomto blogovom článku sa pozrieme na porovnanie týchto dvoch modelov a preskúmame ich kľúčové vlastnosti, silné a slabé stránky.

ChatGPT-3:

ChatGPT-3, uvedený na trh v roku 2020, bol revolučným modelom s 175 miliardami parametrov, ktorý ohromil svojou schopnosťou generovať realistický a pútavý text. Dokázal odpovedať na otázky, písať rôzne druhy kreatívneho obsahu a prekladať jazyky s pôsobivou presnosťou.

Silné stránky ChatGPT-3:

 • Schopnosť generovať rôzne druhy textu vrátane príbehov, básní, scenárov a kódu.
 • Pôsobivá presnosť pri odpovedaní na otázky z rôznych oblastí.
 • Kapacita prekladať medzi jazykmi s dobrou plynulosťou.

Slabé stránky ChatGPT-3:

 • Obmedzená kapacita generovať text v súlade s faktami a realitou.
 • Náchylnosť k predsudkom a stereotypom v závislosti od tréningových dát.
 • Vysoká náročnosť na výpočtový výkon a pamäť.

ChatGPT-4:

Predstavený v roku 2023, ChatGPT-4 prináša značné vylepšenia oproti svojmu predchodcovi. S 500 miliardami parametrov a tréningom na súbore dát s 10x väčším objemom textu je ChatGPT-4 oveľa sofistikovanejší a presnejší.

Silné stránky ChatGPT-4:

 • Zvýšená schopnosť generovať realistický a faktický text.
 • Znížená náchylnosť k predsudkom a stereotypom vďaka vylepšeným tréningovým metódam.
 • Lepšia plynulosť a presnosť pri prekladaní jazykov.
 • Nižšie nároky na výpočtový výkon a pamäť vďaka optimalizáciám.

Slabé stránky ChatGPT-4:

 • Vyššia cena za prístup k tomuto modelu.
 • Stále existujúce obmedzenia pri generovaní komplexných a nuancovaných textov.


ChatGPT-4o

OpenAI v máji 2024 uviedlo na trh nový model umelej inteligencie, GPT-4o. Tento model je súčasťou snahy OpenAI o dosiahnutie umelej všeobecnej inteligencie (AGI). Umelá všeobecná inteligencia (AGI) je teoretický systém umelej inteligencie so schopnosťami, ktoré sú porovnateľné so schopnosťami človeka. Mnohí výskumníci sa domnievajú, že od dosiahnutia AGI nás delia ešte desaťročia, ak nie storočia. GPT-4o nám má už však priniesť lepšiu personalizáciu, spoľahlivosť a schopnosť spracovávať širší rozsah typov obsahu, vrátane videa.

Ako deklaruje OpenAI: GPT-4o („o“ ako „omni“) je krok k oveľa prirodzenejšej interakcii medzi človekom a počítačom – prijíma ako vstup akúkoľvek kombináciu textu, audia, obrazu a videa a generuje akúkoľvek kombináciu textu, audia a obrazu. Na zvukové vstupy dokáže reagovať už za 232 milisekúnd, s priemernou rýchlosťou 320 milisekúnd, čo je podobné času reakcie človeka v rozhovore. Výkonnosťou zodpovedá GPT-4 turbo výkonu pri práci s textom v angličtine a kódom, pričom vykazuje významné zlepšenie pri práci s textom v neanglických jazykoch. Zároveň je oveľa rýchlejšie a o 50 % lacnejšie v API. GPT-4o je obzvlášť lepšie v porozumení obrazu a zvuku v porovnaní s existujúcimi modelmi. (zdroj https://openai.com/index/hello-gpt-4o/)

  ChatGPT - sociálne siete

  ChatGPT je výkonný nástroj, ktorý možno použiť na generovanie rôznych druhov kreatívneho obsahu, vrátane sociálnych médií. Ak chcete vytvoriť dobrý sociálny obsah, je dôležité mať jasný cieľ a pochopiť svoju cieľovú skupinu. ChatGPT vám môže pomôcť s týmito úlohami, ako aj s generovaním kreatívnych nápadov na obsah.

  1. Začnite s jasným cieľom

  Predtým, ako začnete vytvárať obsah pre sociálne médiá, je dôležité mať jasný cieľ. Čo chcete dosiahnuť svojim obsahom? Chcete zvýšiť povedomie o svojej značke, získať nových zákazníkov alebo zvýšiť predaj? Keď poznáte svoj cieľ, môžete začať vytvárať obsah, ktorý je zameraný na jeho dosiahnutie.

  2. Pochopte svoju cieľovú skupinu

  Ďalším dôležitým krokom je pochopiť svoju cieľovú skupinu. Kto sú vaši potenciálni zákazníci? Čo ich zaujíma? Akým jazykom hovoria? Keď poznáte svoju cieľovú skupinu, môžete začať vytvárať obsah, ktorý je pre nich relevantný a pútavý.

  3. Použite ChatGPT na generovanie nápadov

  ChatGPT vám môže pomôcť s generovaním kreatívnych nápadov na obsah. Môžete napríklad požiadať ChatGPT, aby vám vygeneroval zoznam tém, ktoré sú relevantné pre vašu značku a cieľovú skupinu. ChatGPT vám môže tiež pomôcť s generovaním konkrétnych nápadov na príspevky na sociálne médiá, ako sú blogové príspevky, videá, obrázky alebo príbehy.

  4. Vytvorte si obsahový kalendár

  Akonáhle budete mať niekoľko nápadov na obsah, je čas vytvoriť si obsahový kalendár. Obsahový kalendár vám pomôže organizovať váš obsah a zabezpečiť, aby ste pravidelne publikovali nový obsah.

  5. Publikujte a sledujte výsledky

  Keď budete mať obsahový kalendár, je čas začať publikovať. Sledujte výsledky svojich príspevkov na sociálnych médiách, aby ste videli, čo funguje a čo nie. Môžete použiť nástroje na analýzu sociálnych médií, ako je Facebook Insights alebo Twitter Analytics, aby ste získali prehľad svojich výsledkov.

  ChatGPT generuje SEO meta popisky 

  Tu sú niektoré konkrétne tipy na použitie ChatGPT 4 na generovanie SEO meta popiskov:

  • Prepojte ChatGPT 4 s vaším CMS systémom, aby vám vygeneroval niekoľko rôznych meta popiskov pre jednu stránku. To vám pomôže vybrať si ten, ktorý je najvhodnejší pre vašu cieľovú skupinu.
  • ChatGPT 4, aby vám vygeneroval meta popisky pre rôzne cieľové skupiny. To vám pomôže vytvoriť meta popisky, ktoré sú pútavé pre rôzne typy ľudí.

  S trochou plánovania a úsilia môžete použiť ChatGPT 4 na vytvorenie SEO meta popiskov, ktoré budú účinné pri propagácii vášho webu a obsahu.

  ChatGPT generuje popisy kategórií 

  Prepojenie CMS s ChatGPT 4 na generovanie popisov kategórií s produktmi

  Aby ste mohli prepojiť CMS s ChatGPT 4 na generovanie popisov kategórií s produktmi, budete potrebovať nasledujúce:

  • CMS, ktoré podporuje API prepojenia s externými aplikáciami.
  • ChatGPT 4 API.

  Prvým krokom je vytvoriť si API kľúč pre ChatGPT 4. Ak ešte nemáte účet v ChatGPT 4, môžete si ho vytvoriť na webovej stránke ChatGPT 4. Po vytvorení účtu prejdite na kartu API a vytvorte si nový API kľúč. Keď budete mať API kľúč pre ChatGPT 4, budete ho musieť nakonfigurovať v CMS. Proces konfigurácie bude závisieť od konkrétneho CMS, ktoré používate. Vo všeobecnosti však budete musieť poskytnúť CMS informácie o API kľúči, ako aj o URL adrese ChatGPT 4 API. Keď budete mať CMS nakonfigurované na pripojenie k ChatGPT 4, môžete začať generovať popisy kategórií. Na to budete musieť vytvoriť nový API dotaz. API dotaz bude obsahovať nasledujúce informácie:

  • Názov kategórie.
  • Zoznam základných produktov v kategórii.
  • brand identita eshopu

  ChatGPT je výkonný nástroj, ktorý má potenciál zmeniť spôsob, akým komunikujeme a pristupujeme k informáciám.

  ChatGPT generuje popisov produktov 

  ChatGPT možno použiť na generovanie popisov produktov rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je poskytnúť ChatGPT informácie o produkte, ako sú jeho vlastnosti, výhody a využitie. ChatGPT potom môže tieto informácie použiť na vytvorenie popisu, ktorý je informatívny a pútavý. Nezabúdajte do Promtu pridať vašu brandovú identitu tak budete mat nezameniteľné popisy produktov. 

  Napríklad, ak chcete vytvoriť popis produktu pre nový smartfón, môžete ChatGPT poskytnúť nasledujúce informácie:

  • Brand identitu eshopu. 
  • Názov produktu: Smartfón [Názov produktu]
  • Vlastnosti: 6,5-palcový displej, 128 GB úložiska, 108-megapixelový fotoaparát
  • Výhody: Výborná kvalita obrazu, dlhá výdrž batérie, rýchly výkon
  • Využitie: Fotografovanie, hranie hier, sledovanie videa

  ChatGPT potom môže tieto informácie použiť na vytvorenie popisu, ktorý by mohol vyzerať takto:

  PRÍKLAD - Detailný popis produktu generovaný ChatGPT  - seriózny

  Smartfón[Názov produktu] je vybavený 6,5-palcovým displejom, ktorý poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu a zabezpečuje pohodlné sledovanie videa a hranie hier. S 128 GB úložiska si môžete uložiť veľké množstvo dát, fotografií a videí. Taktiež je vybavený 108-megapixelovým fotoaparátom, ktorý vám umožňuje zachytiť nádherné a detailné fotografie.

  Jednou z hlavných výhod tohto smartfónu je jeho dlhá výdrž batérie, čo je veľmi dôležité pre používateľov, ktorí trávia veľa času vonku alebo cestujú. Nemusíte sa obávať, že by vám baterka nedokázala vydržať celý deň.

  Okrem toho, tento smartfón ponúka aj rýchly výkon, čo znamená, že si môžete užívať plynulé a bezproblémové používanie aplikácií, hranie náročných hier a multitasking.

  Je ideálny pre tých, ktorí sa zaujímajú o fotografovanie, pretože má výborný fotoaparát, ktorý vám umožňuje zachytiť pôsobivé snímky. Taktiež je vhodný aj pre milovníkov hier, pretože poskytuje dostatočne veľký displej a rýchly výkon, ktorý zabezpečuje plynulé a responsívne hranie. A nakoniec, je skvelým spoločníkom aj pri sledovaní videí, pretože má veľký displej, ktorý poskytuje kvalitný obraz.

  Celkovo berúc, tento smartfón je výkonný a multifunkčný, čo ho robí ideálnym pre každodenné používanie, ako aj pre špeciálne záujmy ako fotografovanie, hranie hier a sledovanie videa.

  PRÍKLAD - Detailný popis produktu generovaný ChatGPT  - pre mladých

  Ak si mladý a bláznivý a hľadáš smartfón, ktorý bude pre teba perfektný, nechaj ma predstaviť ti [Názov produktu]! Tento smartfón je perfektný pre mladých ľudí ako ty, ktorí sa radi zabávajú, fotia a majú radi technológie.

  S 6,5-palcovým displejom, [Názov produktu] ti ponúka priestor na sledovanie svojich obľúbených videí, prezeranie fotografií a hranie tvojich obľúbených hier. Jeho jasný a farebný displej ti poskytne úplne nový zážitok pri sledovaní a hraní.

  Koľko úložiska potrebuješ? Tento smartfón je vybavený 128 GB úložiskom, čo znamená, že si môžeš uložiť veľa fotografií, videí a hudby bez toho, aby si sa musel obávať nedostatku miesta.

  Ach, tá fotografia! [Názov produktu] je vybavený 108-megapixelovým fotoaparátom, ktorý ti umožní zachytiť nádherné a detailné obrázky. Môžeš fotiť svojich priateľov, krásne scenérie alebo nakresliť niečo šialené. Vaša kreativita s týmto smartfónom nemá hraníc!

  A teraz - k rýchlemu výkonu! Myslíme na každého bláznivého mladého človeka, ktorý má stále veľké plány! [Názov produktu] ponúka rýchly a spoľahlivý výkon. To znamená, že môžeš hrať svoje obľúbené hry, surfovať po internete a spustiť viacero aplikácií naraz, a to všetko bez akýchkoľvek oneskorení. Tvoje bláznivé nápady si môžeš odovzdať hneď.

  Tak čo na to hovoríš? [Názov produktu] je skvelý spoločník pre mladých a bláznivých jedincov ako ty. S jeho výkonom, veľkým displejom a vynikajúcim fotoaparátom ti poskytne dokonalý zážitok z fotoaparatovania, hrania hier a sledovania videa. Takže neváhaj a skoč do toho - tvoje dobrodružstvá na fotografovanie a hranie hier končia tu!

  ChatGPT je možné integrovať do Google vyhľadávania

  Toto rozšírenie vám umožňuje: Zobraziť ChatGPT v bočnom paneli Google vyhľadávania: Po nainštalovaní rozšírenia sa v bočnom paneli Google vyhľadávania zobrazí tlačidlo ChatGPT. Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí konverzačné okno ChatGPT, kde môžete zadať svoje otázky a výzvy. Priamo generovať odpovede na vyhľadávacie dotazy: Po zadaní vyhľadávacieho dotazu do Google vyhľadávania môže ChatGPT automaticky generovať odpovede. Tieto odpovede sa zobrazia v bočnom paneli vedľa výsledkov vyhľadávania. Používať ChatGPT na rôzne úlohy: ChatGPT môžete používať na rôzne úlohy, ako je písanie e-mailov, generovanie textu, preklad jazykov a odpovedanie na otázky.

  Rozšírenie ChatGPT for Google je dostupné v obchode Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/chatgpt-for-google/jgjaeacdkonaoafenlfkkkmbaopkbilf.

  Dôležité: Rozšírenie ChatGPT for Google je vyvíjané nezávisle od Google a nie je oficiálnym produktom Google. Pred jeho použitím si prečítajte podmienky používania a zásady ochrany súkromia.

  Ďalšie články o AI od ui42

  Konzultácia zadarmo

  S čím by ste potrebovali pomôcť?

  Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

  Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

  Vyberte si ďalšiu oblasť

  Zanechajte nám na vás kontakt

  Formulár bol úspešne odoslaný.