Odporúčací nástroj na báze umelej inteligencie od ui42 potvrdzuje výborné výsledky

AI by ui42 Odporúčací nástroj na báze umelej inteligencie od ui42 potvrdzuje výborné výsledky

Zadanie a ciele spolupráce

Cieľom spolupráce bolo potvrdiť si predpoklad, že odporúčania na základe umelej inteligencie sú efektívnejším riešením, než klasická forma odporúčaní (manuálne nastavenia na základe určitých pravidiel). Na potvrdenie/vyvrátenie očakávaní sme pre prvú hypotézu použili AB test. 

Okrem toho sme odporúčací systém z dielne ui42 testovali s dvoma konkurenčnými produktami, aby sme vedeli porovnať, ktoré z riešení je prínosnejšie z pohľadu návštevníka stránky a taktiež sledovaných konverzií. Na porovnanie konkurenčných riešení – Umelá inteligencia od ui42, Bloomreach (Exponea) a Luigi's Box sme použili ABC test.  

Kľúčové medzníky spolupráce

  • Rozhodnutie o spustení ABC testu ?
  • Členom ABC testovacieho projektu bol nezávislý arbiter ?
  • Technická a administratívna príprava testovania ?
  • Overenie nastavení pred testovaním ?
  • Spustenie ABC testu v časovom rozmedzí troch týždňov ?
  • Spustenie AB testu v rovnakom časovom úseku ?
  • Vyhodnotenie výsledkov AB/ABC testovania

Výsledky spolupráce a čísla

V prípade AB testu aj ABC testu boli hlavnou sledovanou metrikou revenue per visit na dvoch rozličných miestach – na produktovej stránke (odporúčania vo veľkom detaile produktu) a v košíku (odporúčania ako upsell na konci nákupného procesu).

Prvé zistenie: AB test jednoznačne potvrdil prínos odporúčacieho systému ui42

AB test sme realizovali na doméne www.dedoles.de, pričom sme porovnávali klasické generické odporúčania a odporúčací systém na báze umelej inteligencie od ui42.

+ 4,2 %

+ 4,2 %

nárast revenue/visit v prípade odporúčaní od ui42

+ 4,9 %

+ 4,9 %

nárast revenue/visit v prípade odporúčaní od ui42

Druhé zistenie: výsledok odporúčaní ui42 rovnako dobrý ako konkurenčné nástroje

ABC test sme realizovali na doméne www.dedoles.cz, kde sme porovnávali tri konkurenčné odporúčacie systémy – Umelá inteligencia od ui42, Bloomreach (Exponea) a Luigi's Box. 

Výsledok všetkých troch riešení bol porovnateľný bez štatisticky významnej odchýlky.

Tento pohľad narába s celou hodnotou nákupu, ktorá štatisticky spadla do publika daného odporúčacieho systému. (Celkový obrat publika/počet návštev daného publika).

Druhý pohľad reprezentuje nárast hodnoty obratu/počet návštev daného publika priamo sprostredkovaný odporúčacím systémom.

Potvrdzujeme relevantnosť automatizovaných odporúčaní

Výsledky AB testovania vyzdvihli odporúčací nástroj od ui42 ako riešenie, ktoré generuje viac konverzií a prináša vyšší nárast revenue per visit v porovnaní s klasickými manuálne nastavenými odporúčaniami. Z porovnaní výsledkov ABC testovania je jasné, že automatizované odporúčania od ui42 sú technologicky rovnako úspešné ako známe globálne riešenia.

Výhodou automatizovaných odporúčaní od ui42 naviac je, že poskytujeme individuálny prístup a UX expertízu, sú cenovo dostupné aj pre malé a stredné e-shopy, majú jednoduchú implementáciu, ponukajú variabilné možnosti umiestnenia na stránke a v neposlednom rade ich môžete mať na prvý mesiac zadarmo (tzv. buy and try period).

Zaujalo vás to?

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.