ROI

Čo to znamená

ROI je skratka pre návratnosť investície z anglického Return on Investment, pričom predstavuje pomer medzi ziskom a nákladmi na investíciu. Tento ukazovateľ sa používa na meranie úspešnosti investície a pomáha podnikom posúdiť, či ich investície sú ziskové alebo nie. ROI sa vypočítava ako pomer zisku k nákladom na investíciu.

Viac info

ROI sa často používa v digitálnej marketingovej stratégii na meranie úspešnosti kampaní, ako aj na posúdenie návratnosti investície do určitých technológií alebo projektov. Vyššie ROI znamená, že investícia je zisková, zatiaľ čo nižšie ROI znamená, že investícia je nezisková alebo dokonca môže byť stratová. ROI môže byť dôležitým ukazovateľom pre podniky a investorov pri rozhodovaní o budúcich investíciách a marketingových stratégiách. Správne meranie ROI môže pomôcť podnikom zlepšiť ich výkon a zvýšiť ziskovosť.

Miera návratnosti

Miera návratnosti (angl. ROI – Return On Investment) je jedným zo spôsobov merania úspešnosti akejkoľvek investície. 

ROI =  (obrat / celkové náklady na predaj) * 100%

Ide o pomer zarobených peňazí k peniazom investovaným, uvádza teda výnos v percentách z minutej čiastky. V prípade e-shopu je ROI meraním jeho zisku. 

Skúsme si vypočítať ROI pre jednoduchý e-shop s detskými drevenými stoličkami. Vypočítali sme, ze pri cene 0,45€ za jedno kliknutie reklamy na kľúčové slová “detský drevený nábytok” a pri 2% Miere konverzie náklady na jednu akvizíciu sú  22,5€ na reklame. 

Okrem nákladov na online marketing samozrejme máte náklady na výrobu jednej stoličky vrátane materiálu a práce, napríklad 30€. Vaša predajná cena je  50€ za jednu stoličku. Takže celkové náklady na predaj jednej stoličky sú 30€ +  22,5€ =  52,5€. Pre zjednodušenie počítame s cenou bez DPH a neuvádzame ďalšie náklady, napríklad vstupná investícia do výroby e-shopu, náklady na skladovanie tovaru, náklady na doručenie/poštovné alebo náklady na účtovníctvo .

ROI teda bude (50 / 52,5) * 100% = 95%. Predaj sa vám pri týchto cenách výroby a online marketingu stoličiek neoplatí. 

Cieľom je ROI vyšší než 100%, čo znamená zisk. V uvedenom prípade ho môžete dosiahnuť znížením nákladov na online marketing. Ak by vám podarilo nájsť kľúčové slová s dostatočným množstvom vyhľadávaní za cenu 0,20€ za jedno kliknutie, tak ROI by bol 125% a už sa vám predaj  oplatí.

Z uvedených výpočtov máte podklady pre finančný plán. Okrem neho potrebujete aj plán činností so zodpovednými ľuďmi. Obidva plány sa spoja do jedného s harmonogramom výroby a rozbehu e-shopu.

Ako zvýšiť ROI v eshopoch 

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.