UI

Čo to znamená

UI, z anglického User Interface, sa vzťahuje na celkový vzhľad a usporiadanie používateľského rozhrania výpočtového systému alebo aplikácie. Zahrňuje všetky prvky, ktoré umožňujú používateľovi interagovať s technológiou, ako sú napríklad tlačidlá, textové polia, ponuky, kolónky atď.

Viac info

Cieľom dobre navrhnutého UI je umožniť používateľom jednoducho a intuitívne používať technológiu bez nutnosti hľadať informácie alebo sa učiť nové kroky. UI by mal byť jednoduchý, čistý a prehľadný, aby používateľovi umožnil rýchlo sa orientovať a nájsť potrebné informácie. Dobré UI môže zvýšiť použiteľnosť a produktivitu používateľov, zlepšiť ich skúsenosti a zvýšiť ich lojalitu voči produktu alebo službe. Na druhej strane, zlé alebo neprehľadné UI môže spôsobiť frustráciu a znížiť produktivitu používateľov. Preto je dôležité, aby boli UI a interakcie medzi používateľom a technológiou starostlivo plánované a testované.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.