UX

Čo to znamená

UX, z anglického User Experience, sa vzťahuje na celkový dojem, ktorý používateľ získava pri interakcii s technológiou, ako sú napríklad weby, aplikácie alebo produkty. Zahrňuje všetky aspekty používateľského rozhrania, ako sú dizajn, funkčnosť, rýchlosť, intuitívnosť a ľahkosť použitia.

Viac info

Cieľom dobre navrhnutej UX je vytvoriť pozitívne a produktívne interakcie medzi používateľom a technológiou, ktoré podporujú jeho ciele a potreby. UX by mala byť prispôsobená potrebám a očakávaniam používateľa a zároveň by mala poskytovať jednoduchý a intuitívny spôsob, ako vykonať potrebné úlohy. Dobrá UX môže zlepšiť použiteľnosť, produktivitu a spokojnosť používateľov, zvýšiť ich lojalitu voči produktu alebo službe a prispieť k úspešnému a dlhodobému úspechu technológie. Na druhej strane, zlá alebo nepriaznivá UX môže viesť k frustrácii a odchodu používateľov ku konkurenčným produktom alebo službám. Preto je dôležité, aby bola UX dôkladne plánovaná a testovaná.