UX audit

Čo to znamená

UX audit je proces hodnotenia a analyzovania UX (používateľského zážitku) v rámci webových stránok, aplikácií alebo iných technológií. Cieľom UX auditu je identifikovať problémy a nedostatky v UX a navrhnúť opatrenia na ich vylepšenie.

Viac info

UX audit zahŕňa komplexnú analýzu všetkých aspektov UX, ako sú dizajn, funkčnosť, rýchlosť, intuitívnosť a ľahkosť použitia. Zisťuje sa, ako používatelia interagujú s technológiou, a aké sú ich potreby a očakávania. Na základe týchto informácií sa určia oblasti, ktoré by mohli byť vylepšené. UX audit môže byť vykonaný interným tímom alebo externým odborníkom na UX. Proces môže zahŕňať použitie nástrojov ako sú analýza webových štatistík, testovanie používateľského rozhrania, dotazníky a rozhovory s používateľmi. Výsledky UX auditu môžu byť použité na vylepšenie UX a zlepšenie použiteľnosti a produktivity. Môžu tiež prispieť k zvýšeniu spokojnosti používateľov a zlepšeniu celkového úspešného a dlhodobého úspechu technológie.