Case study

Prvá stavebná sporiteľňa Case study

Hlavným cieľom projektu bol návrh, vytvorenie a realizácia novej webstránky s dôrazom na kompletný reshift značky. O prvej fáze tohto projektu píšeme v predošlej case study.

Čo prinieslo ďalšie kolo výskumu uskutočnené na redizajnovanom webe a aký bol ďalší vývoj projektu sa môžete dočítať práve v tejto prípadovej štúdii.

Počiatočná fáza

Už v iniciálnej fáze projektu boli známe požiadavky na používateľské testovanie redizajnovaného webu. Cieľom tohto kroku bolo získať používateľský názor na nový vizuálny dizajn, avšak hlavnou prioritou bola verifikácia použiteľnosti webu. Opakované testovanie použiteľnosti vždy doporučujeme, nakoľko ho považujeme za nevyhnutné pre overenie navrhnutých a realizovaných zmien.

Kľúčové medzníky spolupráce

jún 2022

Spustenie webu po kompletnom redizajne

august 2022

Používateľské testovanie redizajnovaného webu

november 2022

Návrh iterácií, workshop s PSS a predstavenie navrhovných zmien

jan./feb. 2023

Vytvorenie klikateľného prototypu na základe pripomienok z workshopu

marec 2023

Používateľské testovanie prototypu 

august 2023

Implementácia otestovaného riešenia

UX postup

1. Príprava 2. kola výskumu

Po spustení webu v júni 2022 sme začali pracovať na uskutočnení testovania použiteľnosti. Cieľové skupiny používateľov aj testovacie scenáre ostali takmer identické ako pri prvom testovaní pôvodnej verzie webu. Jedinou zmenou bola väčšia sústredenosť na použiteľnosť a pochopenie produktov MojaHYPOTÉKA, ktorá medzičasom pribudla do portfólia produktov a MôjDOMOV, ktorý je považovaný za jeden z nosných produktov spoločnosti.

2. Výsledky 2. kola výskumu

Výsledky výskumu jednoznačne ukázali na vysokú mieru spokojnosti respondentov s novým vizuálnym dizajnom. Web súčasne evidoval minimálne nedostatky v oblasti použiteľnosti, s jednou výnimkou, ktorou bola landing page pre produkt "MôjDOMOV". Testovanie odhalilo výrazné nedostatky v oblasti zrozumiteľnosti produktu. 9 z 10 testovaných respondentov nepochopilo základný princíp fungovania produktu a jeho výhody. MôjDOMOV sme od začiatku považovali za komplexný finančný produkt, no až konkrétne cielený výskum odhalil príležitosti ako produkt prezentovať jednoducho a zrozumiteľne. 

Pre príklad uvádzame niektoré, z konkrétnych zistení:

  1. Používatelia nerozumejú skutočnosti, že produkt je kombináciou sporenia a stavebného úveru.Video je kľúčové pre pochopenie produktu MôjDOMOV a aktuálny spôsob zobrazenia na webe nie je dostatočný.
  2. Aktuálne riešenie kalkulačky nepodporuje vysvetlenie produktu, je príliš komplikovaná.
  3. Video je kľúčové pre pochopenie produktu MôjDOMOV a aktuálny spôsob zobrazenia na webe nie je dostatočný.

3. Brainstorming -> Návrh - > Workshop s klientom- > Prototyp

Na základe odhalených zistení boli formulované konkrétne návrhy na zlepšenia. Iteráciami pôvodného riešenia vznikol nový prepracovaný koncept produktovej landing page. Následne bol zorganizovaný workshop s klientom, kde sa zúčastnili zástupcovia produktového a marketingového oddelenia. Toto stretnutie malo za cieľ dôsledne doladiť celú stránku, aby zabezpečila používateľsky prívetivý zážitok a súčasne uspokojovala všetky potreby marketingu, a spĺňala nároky produktového i právneho oddelenia. Výsledkom tejto fázy projektu bol vytvorený klikateľný prototyp, ktorý predstavoval vizuálnu a interaktívnu podobu produktovej stránky MôjDOMOV.

Pre príklad uvádzame niektoré, z navrhovaných zmien:

  1. Vytvorenie infografiky, ktorá vysvetľuje hlavný princíp produktu rovnako ako existujúce produktové video.
  2. Rozloženie kalkulačky do viacerých krokov, aby kopírovala princíp fungovania produktu. 
  3. Pridanie konkrétnych modelových životných situácii, ktoré vysvetľujú pre koho je produkt vhodný a aké je jeho využitie.

4. Výskum 3.kolo - Testovanie prototypu

S úmyslom overenia predložených iterácií a minimalizovania extra nákladov na vývoj sme tentokrát otestovali navrhnutý klikateľný prototyp so šiestimi respondentmi. Výsledky testovania jednoznačne preukázali, že predložený prototyp je vhodným riešením, pretože obsahuje všetky potrebné informácie a plne vyhovuje požiadavkám používateľov. Všetkých šesť respondentov prejavilo schopnosť porozumieť produktu, hodnotili produkt pozitívne a stránku ako jednoduchú a napísanú jasným a zrozumiteľným jazykom.

Riešenie

Na počiatku tejto projektovej fázy existovala produktová stránka, ktorá nezohľadňovala špecifické nároky tak komplexného produktu, akým je "MôjDOMOV". Stránka nespĺňala základné požiadavky užívateľov, čo potvrdilo testovanie použiteľnosti, v rámci ktorého iba 10 % testovaných respondentov dokázalo produktu porozumieť. Postupné iterácie zohľadňujúce zistenia z testovania použiteľnosti a úzka spolupráca s klientom nám umožnila vytvoriť produktovú stránku, ktorú dokázalo pochopiť 100 % testovaných respondentov. Navrhnuté riešenie nielen napĺňa potreby užívateľov, ale taktiež úspešne komunikuje hlavné benefity produktu "MôjDOMOV". Tento projekt je priamym dôkazom toho, prečo je dôležité testovať webové stránky aj po implementácii ich redizajnu a demonštruje ako opakované testovanie zabezpečuje dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.