Prvá stavebná sporiteľňa Case Study

Kto je PSS – Prvá stavebná sporiteľňa?

Hlavným poslaním Prvej stavebnej sporiteľne, lídrovi medzi stavebnými sporiteľňami na slovenskom trhu, je pomáhať klientom s financovaním ich bývania. A hoci PSS, Prvá stavebná sporiteľňa, nepatrí medzi klasické komerčné banky s tradičnými produktami, ako sú účty, dnes má na konte viac ako 2,5 milióna spokojných zákazníkov a viac než 5 miliónov uzavretých zmlúv. Prvá stavebná sporiteľňa sa už 30 rokov právom radí medzi etablovaných a stabilných hráčov v oblasti finančných služieb

Spolupráca Prvej stavebnej sporiteľne a ui42

V prípade Prvej stavebnej sporiteľne môžeme hovoriť o opätovnej spolupráci. Práve ui42 stálo pred dvadsiatimi rokmi pri prvých krokoch Prvej stavebne sporiteľne na online scéne. Situácia na trhu, inovácie a aktuálne trendy sú dôvod, prečo sa aj v Prvej stavebnej sporiteľni rozhodli pre úplný reštart značky. Víziou spoločnosti je vyprofilovať sa ako expert na trhu, ktorý ponúka výhodné financovanie kúpy, výstavby, rekonštrukcie alebo zariadenia bývania. 

Ciele spolupráce

Cieľom bol návrh, vytvorenie, realizácia a následný chod novej webstránky Prvej stavebnej sporiteľne. S dôrazom na to, aby nielen dizajnovo, ale aj kvalitatívne zapadla do kompletného reshiftu značky. Prvou stanovenou cieľovou rovinkou bolo dosiahnutie konkrétnych KPI, ktoré sme si v úvode spolupráce s klientom stanovili. 

Ako sme realizovali komplexný projekt od vstupnej analýzy až po automatizované a seléniové testy

Nosná požiadavka bola na kompletnú zmenu webstránky. S dôrazom na jej použiteľnosť a účel. Aby mohol nový web reflektovať potreby aktuálnych i nových klientov, bolo potrebné absolvovať nasledovné kroky:

 • analýza aktuálneho stavu webstránky a potrieb zákazníka použitím kvalitatívnych metód výskumu
 • zadefinovanie cieľovej skupiny
 • kompletný návrh informačnej architektúry webstránky
 • návrh dizajnu založeného na UX výstupoch cieľovej skupiny
 • vývoj novej webstránky
 • prepojenie webstránky s internými systémami
 • kontrola kvality kódu
 • nastavenie najvyššej bezpečnosti webstránky, s opakovaným overovaním pomocou OWASP testu nezávislého garanta
 • Webová analytika (GA)
 • zabezpečenie kompletného servisu a chodu webstránky
 • automatizované a seléniové testy

Kľúčové medzníky spolupráce

Zadefinovanie cieľov

Na opakovaných stretnutiach sme si klientom do detailu prebrali požiadavky na ui42 a zadefinovali ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Veľkú rolu zohrávalo pochopenie produktov a komplexného smerovania Prvej stavebne sporiteľne.

Prieskum trhu

Vďaka ochote klienta zdielať s nami otvorene výzvy a problémy, ktorým aktuálne bankový sektor čelí, sme nazbierali cenné informácie a insighty

Používateľské testovanie

UX testovanie na profesionálnej úrovni prinieslo overenie i konfrontáciu očakávaní zo strany klienta. A, samozrejme, pevný základ pre vytvorenie návrhu novej webstránky. 

V profesionálnom testovacom laboratóriu sme získali cennú spätnú väzbu od vybranej vzorky používateľov. Pri moderovanom plnení úloh jasne poukázali, v ktorých miestach je potrebné zmeniť prvok, formuláciu alebo iný detail stránky tak, aby bol nový web bez zbytočných prekážok a problémových miest, kde používateľ váha, ako pokračovať ďalej. 

Takéto testovanie dokáže odhaliť drvivú väčšinu chýb na stránke a eliminovať tak mieru odchodu alebo neúplne vyplnené formuláre. Zároveň je v prípade komplexných projektov, ako napríklad nový web pre Prvú slovenskú sporiteľňu, zárukou, že návštevník stránky nájde hľadané informácie a bez problémov absolvuje celú cestu naprieč webom až do momentu, kedy vykoná požadovanú konverziu.

Vývoj a ladenie detailov

Významným prínosom zo strany klienta boli konštruktívne pripomienky k dizajnu nového webu a taktiež pomoc pri testovaní CMS. Kladenie požiadaviek na našich developerov a ich následné zapracovanie prispelo k cieľu odovzdať špičkový výstup nielen na frontende, ale i backende webu. 

Kvalitný projektový management na oboch stranách

Veľkým plus boli naozaj rýchle reakcie a promptná komunikácia zo strany Prvej stavebnej sporiteľne na akúkoľvek požiadavku v priebehu celej spolupráce.

Hlavné služby, ktoré sme klientovi dodávali

Ako hodnotí našu spoluprácu PSS, Prvá stavebná sporiteľňa?

To, že sa PSS-ka mení, sme chceli ukázať aj na webe. A to nielen prostredníctvom kozmetických úprav či výmenou dizajnu webu. Nový web sme chceli mať strategicky pevne v rukách a využiť ho ako plnohodnotný a merateľný obchodný kanál. Sme radi, že sme si výberovým konaním vybrali spoločnosť, ktorá nám v tejto neľahkej úlohe pomohla. Tešíme sa z nového webu i na pokračujúcu spoluprácu s ui42.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.