PNO

Čo to znamená

PNO je skratka pre Podiel Nákladov na Obrate. Je to metrika používaná v online marketingu na meranie efektivity reklamných kampaní. Vyjadruje, koľko percent z celkového obratu kampane tvorili náklady na reklamu.

Viac info

Ako vypočítať PNO?

PNO = (náklady na reklamu / obrat kampane) * 100

Príklad:

Ak máte kampaň s obratom 10 000 € a náklady na reklamu 1 500 €, vaše PNO bude 15 %.

Nižšie PNO je vo všeobecnosti lepšie, pretože to znamená, že ste za reklamu minuli menej peňazí a dosiahli ste vyšší obrat. Avšak, optimálne PNO sa líši v závislosti od vašich obchodných cieľov a marží.

PNO môžete použiť na:

 • Porovnanie efektivity rôznych reklamných kampaní
 • Sledovanie vývoja efektivity kampane v čase
 • Optimalizáciu kampaní pre dosiahnutie maximálneho ROI (návratnosť investície)

Typy PNO

PNO sa dá rozdeliť na rôzne typy:

 • PNO na kľúčové slová: Meria efektivitu jednotlivých kľúčových slov v kampani.
 • PNO na kampane: Meria efektivitu celej kampane.
 • PNO na kanály: Meria efektivitu rôznych reklamných kanálov (napr. Google Ads, Facebook Ads).

Využitie PNO

PNO sa dá využiť na optimalizáciu kampaní:

 • Identifikácia neefektívnych kľúčových slov
 • Zníženie ceny za kliknutie (CPC)
 • Zvýšenie konverzného pomeru

PNO je dôležitá metrika pre e-shopy a všetky firmy, ktoré investujú do online reklamy. Pomáha im merať efektivitu kampaní a optimalizovať ich tak, aby dosiahli maximálny zisk.

Tipy na zníženie PNO

 • Zamerajte sa na relevantné publikum
 • Optimalizujte texty a landing page
 • Testujte rôzne reklamné formáty
 • Využívajte automatizáciu

Dôležité je poznamenať, že PNO nie je jediná metrika, ktorú by ste mali sledovať pri hodnotení efektivity reklamných kampaní. Dôležité sú aj ďalšie metriky, ako napríklad konverzný pomer, miera preklikov (CTR) a návratnosť investície (ROI).

Potrebujete optimalizovať vaše náklady na reklamu? Kontaktujte nás.

  Okrem PNO vám môžeme pomôcť aj s:

  • Nastavením a optimalizáciou reklamných kampaní
  • Analýzou dát a reportingom
  • Tvorbou marketingovej stratégie
  • A mnoho ďalších služieb

  Konzultácia zadarmo

  S čím by ste potrebovali pomôcť?

  Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

  Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

  Vyberte si ďalšiu oblasť

  Zanechajte nám na vás kontakt

  Formulár bol úspešne odoslaný.