Prienik UX a SEO je realitou. Ktoré UX parametre by vás pri optimalizácii mali zaujímať?

Prienik UX a SEO je realitou. Ktoré UX parametre by vás pri optimalizácii mali zaujímať?

Keď sa dnes niekoho opýtate, čo je to SEO, čakajte poriadne dlhú odpoveď. Optimalizácia pre vyhľadávače zahŕňa parametre na webstránke, mimo nej a mnoho technických faktorov, ktoré je potrebné sledovať a neustále zlepšovať. 

Cieľom je dosiahnuť čo najlepšie pozície vo vyhľadávaní.

SEO však nebolo vždy takou “vedou”, akou sa možno teraz javí. Ak sa kedysi optimalizovalo zvlášť pre web a zvlášť pre používateľa, práve dnes prichádza zlom. UX – user experience (používateľská skúsenosť) sa stáva súčasťou optimalizácie pre vyhľadávač. V ui42 sme pripravili krátky prehľad dôležitých aktualizácií, ktoré sa obsahu týkali a taktiež zmeny a zaujímavosti z posledného update-u Page Experience, ktorý je toho dôkazom.

Optimalizácia pre vyhľadávače sa dala ľahko obísť pomocou nekalých praktík. Ktoré aktualizácie prelomili ľady?

Google algoritmus, množina faktorov, podľa ktorých vyhľadávač hodnotí a následne umiestňuje stránky vo vyhľadávaní, začínal na oveľa jednoduchších princípoch, než akými sa riadi dnes. Keď však marketéri zistili, že takéto algoritmy existujú a stránky sa dajú “nastaviť” tak, aby sa zobrazovali na prvých pozíciách, začali tieto vtedy ešte jednoduché algoritmy zneužívať.

Príkladom bolo neprirodzené preplňovanie stránok kľúčovými slovami či vytváranie mnohých duplicitných stránok s rovnakým alebo podobným obsahom. Prečo? Cieľ bol jasný – nafúknuť množstvo obsahu, ktorý na webstránke je.

Algoritmus sa však rokmi zdokonaľoval. Teraz už dokáže veľmi ľahko odhaliť neprirodzený obsah i neprimerané množstvo kľúčových slov a podobné aktivity. A to aj vďaka týmto aktualizáciám.

Dôležité aktualizácie Google algoritmu zamerané na obsah za predošlé roky

Hummingbird odhalil duplicitný obsah 

Jedna z prvých aktualizácií niesla názov Hummingbird (2013). Na mušku si vzala práve to, aký má content na webstránke hodnotu a prínos. Krátke obsahové sekcie, ktoré boli vytvorené iba za zámerom mať čo najviac kľúčových slov, už stránkam v umiestňovaní nepomáhali. Naopak, boli za podobný obsah potrestané penalizáciou. To isté platilo aj pre aj duplicitný obsah.

Google RankBrain vnáša do SEO základné prvky UX 

Update s názvom Google RankBrain (2015) sa zameriaval, okrem iného, na sledovanie a hodnotenie základných UX faktorov:

 1. Bounce Rate (miera opustenia stránky bez vykonania ďalšej akcie)
 2. koľko stránok si používateľ pozrel počas návštevy webu
 3. koľko času na stránke strávil
 4. mieru prekliku - CTR (click through rate) 

Práve toto sú významné faktory, ktoré algoritmus vyhľadávača ovplyvňujú. Neskôr však začal Google hodnotiť aj niekoľko ďalších UX metrík.

Výsledok spojenia UX a SEO? Prehľadná navigácia, responzívny dizajn a metriky rýchlosti webu sú must-have, bez ktorého sa vyššie nepohnete

Každý web alebo e-shop má jasný cieľ. A tým sú konverzie. Znamená to napríklad dosiahnuť čo najvyššiu čítanosť blogu, predať viac produktov a služieb, vyplniť formulár alebo sprostredkovať nejakú ďalšiu konverziu. Ak používateľ navštívi web, kde sa dozvie odpoveď na svoju otázku bez toho, aby dlhé minúty bezcieľne preklikával stránky, je cieľ splnený. Dosiahnuť to možno i vďaka UX tipom, ktoré dokážu vystreliť e-shop priam raketovo nahor. Ktoré metriky patria medzi najdôležitejšie? 

Navigácia na stránke

To, ako sa návštevník na webe správa, je veľmi dôležitou metrikou pre SEO aj UX. Už od momentu, kedy používateľ príde na stránku, by mu malo byť jasné, ako sa dostane k tomu, čo hľadá. Riešením je navigácia na stránke a dostupný relevantný obsah. Ideálny prípad? Vyriešiť každý problém či otázku maximálne na 3 kliky z akejkoľvek stránky na webe.

To, čo by mala správna navigácia zahŕňať, je logická štruktúra stránky a jej menu,  pochopiteľné a jasne sformulované nadpisy, breadcrumbs (omrvinková navigácia) a odkazy na stránkach, na ktoré sa dá kliknúť.

Používateľská skúsenosť v mobilnej verzii stránky

Už od roku 2015 začal dávať Google väčší dôraz na mobilné verzie stránok, nakoľko viac ako polovica hľadaní prebiehala prostredníctvom mobilných telefónov. Bolo preto dôležité, aby sa webstránky zobrazovali správne aj na menších obrazovkách, aby fungovali všetky interaktívne prvky a taktiež, aby bolo možné všetky tlačidlá na stránke bez problémov aj stlačiť. Jednoducho povedané, aby bol celý web prispôsobený mobilnému zariadeniu.

Častým javom v období, keď ešte rýchly mobilný internet nebol samozrejmosťou, bolo pomalé načítavanie v mobiloch. S týmto problémom sa stretávame dodnes. Aj napriek tomu, že je už rozdiel medzi rýchlosťou internetu v počítači a mobile výrazne menší.

Rýchlosť stránky

Rýchlosť načítania stránky je už roky jedným z najdôležitejších faktorov pre čo najlepšie umiestňovanie sa vo vyhľadávaní. Je bežným javom, že návštevník stránku jednoducho zavrie alebo opustí, ak sa načítava príliš dlho. A to obzvlášť pri mobilnom prehliadaní internetu. Doba, ktorú sú používatelia ochotní čakať, kým sa stránka načíta, sú podľa výsledkov štúdií nemilosrdné 2 sekundy. Ak zobrazenie stránky trvá dlhšie, návštevníci ju opúšťajú.

Zámer vyhľadávania

Kľúčová zmena nastala vo chvíli, kedy sa Google naučil rozlišovať dokonca aj to, s akým zámerom ľudia kľúčové slovo vyhľadávajú. Vyhľadávač vie rozpoznať, kedy sa chce používateľ len informovať o produkte a kedy ho už chce kúpiť.

Optimalizovať webstránky na všeobecné kľúčové slová preto stratilo význam. Vznikali landing pages pre vybrané druhy produktov, služieb či obsahu a tie cielili na dané kľúčové slová, ktoré ľudia hľadali. 

Podobné merítko používal Google aj pre hodnotenie obsahu. Ak stránka ponúkala kvalitný a informatívny obsah a presne pre to, čo ľudia vo vyhľadávači hľadajú, bola umiestnená vo vyhľadávaní veľmi vysoko.

Ako na SEO v roku 2021? Privítajte Page Experience ako výsledok toho, ako vplýva používateľská skúsenosť na SEO

Už v roku 2020 predstavil Google nový update, ktorý má veľký vplyv na používateľskú skúsenosť na webe. Nesie názov Page Experience.

Aktualizácia Page Experience má za úlohu prepojiť takzvaný Core Web Vitals so starými známymi parametrami, akými je napríklad spomínaná kvalita mobilnej verzie stránky, bezpečnosť webu, bezpečnostný certifikát a i.

Core Web Vitals vplývajú na pozície vo vyhľadávaní. Ako presne?

Pod pojmom Core Web Vitals vystupujú tri signály, na ktorých je potrebné zapracovať, ak má mať web dobré umiestnenie vo vyhľadávaní

 • Largest Contentful Paint (LCP)

Definuje dobu potrebnú na to, aby sa zobrazil obsah na webe. Konkrétne ten najväčší element, ktorý sa na nej nachádza (obrázok, video a pod.). Aby bolo hodnotenie dobré, tento čas by mal byť 2,5 sekundy a menej. Samozrejme, platí to pre každú stránku na webe.

 • Cumulative Layout Shift (CLS) 

Meria počet nečakaných zmien rozloženia prvkov na stránke. Ráta, koľko krát sa nečakane zmení rozloženie prvkov na stránke. Napríklad tlačidlá, obsah vo forme textu alebo obrázky. Takéto zmeny majú veľmi zlý vplyv na používateľskú skúsenosť, preto by počet mal byť v ideálnom prípade nula. Konkrétne, časový interval maximálne do 0,1 sekundy.

 • First Input Delay (FID)

Čas, odkedy sa stránka stáva interaktívnou. Alebo inak povedané, kedy spracuje a reaguje na úplne prvý podnet používateľa. Príkladom je kliknutie na tlačidlo alebo posunutie bočnej lišty. Maximálny čas, kedy sa tak stane, má byť do 100 ms

Core Web Vitals však zahŕňa aj niekoľko ďalších dôležitých metrík. Ktoré sú to a čo všetko by ste nemali podceniť, ak chcete zlepšiť svoje umiestnenie vo vyhľadávaní?

 • First Contentful Paint (FCP)

Táto metrika meria čas, ktorý uplynie, kým sa zobrazí úvodný prvok na stránke (nadpis, obrázok a i.). Je zrejmé, že ak sa nič na stránke dlho nenačítava, návštevník stránku opustí.

 • Speed Index 

Ukazovateľ, ktorý zmeria, ako dlho trvá, kým sa zobrazia úplne všetky prvky na webstránke.

 • Time to Interactive (TTI) 

Čas, kedy sa na stránke nie len zobrazia texty a grafika, ale stránka aj reaguje. Napríklad na jednoduché kliknutie na položku v menu.

 • Total Blocking Time (TBT) 

V momente, ako je čas medzi FCP a TTI dlhší ako 50 ms, začne Google merať aj túto metriku.

 • Time to First Byte (TTFB) 

Počíta čas od HTTP požiadavky používateľa, až kým prehliadač dostane prvý bajt požadovanej stránky. Tento interval by nemal byť dlhší ako 600 ms. 

Skutočne to vyzerá tak, že si Google vždy nájde spôsob, ako potrápiť optimalizátorov stránok novým update-om. Časy, kedy sa stránky vylepšovali z jedného pohľadu pre používateľa a z toho druhého pre vyhľadávač a jeho algoritmy, pomaly končia. Výsledkom je však spojenie a prienik týchto dvoch množín – UX a SEO. A, samozrejme, aj neustále vyladenejšie výsledky vyhľadávania pre každého z nás. 

Ak si nie ste istí, či váš web alebo e-shop spĺňa všetky uvedené parametre, radi vám v ui42 pomôžeme vyšperkovať stránky tak, aby ste dosiahli čo najlepšie pozície.

KONTAKTUJTE NÁS

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.