ROZBEH E-SHOPU - Facebook Ads

ROZBEH E-SHOPU - Facebook Ads

Facebook je aktuálne najväčšia celosvetová sociálna sieť. Pre e-shopy je dôležité, že poskytuje aj PPC formu reklamy pod názvom Facebook Ads. Facebook od iných poskytovateľov PPC reklamy odlišuje aj to, že ich reklamy môžu smerovať nielen na vašu Facebook stránku alebo profil, ale aj do vášho e-shopu na konkrétne produktové stránky.

Obrázok č. 89: Príklady Facebook Ads

Facebook Ads môžete používať aj bez vytvoreného Facebook profilu svojho e-shopu, no neodporúčame to. Jednak je tam menej nastavení a hlavne reklama musí bežať pod nejakou hlavičkou, čo je zvyčajne Facebook profil. Samozrejme, o svoj Facebook profil sa musíte priebežne starať, čo si vyžaduje čas. V prvom rade si pri Facebook Ads musíte ujasniť cieľ reklamy, čo môže byť kliknutie na príspevok, zobrazenie v „newsfeede“ alebo nejaká interakcia, ako napríklad Like alebo komentár. Môže to však byť aj nákup alebo iná aktivita, napríklad vyplnenie formulára s kontaktnými údajmi (e-mail, tel. číslo).

V druhom kroku si vyberáte cieľovú skupinu pre Facebook Ads. Cieliť môžete podľa informácií, ktoré o sebe zverejňujú používatelia Facebooku, podľa ich správania viete cieliť na fanúšikov svojho Facebook profilu alebo ich priateľov. Zaujímavá možnosť je cieliť priamo na vašich zákazníkov. Ak máte databázu s ich telefónnymi číslami alebo e-mailovými adresami, môže ju vložiť do Facebooku, kde sa spáruje s účtami používateľov, ktoré budú mať rovnaké údaje. Takto viete cieliť reklamu priamo. Využíva sa to napríklad pri remarketingu.

Upozorňujeme, že informácie o telefónnych číslach a e-mailoch svojich zákazníkov musíte mať vyzbierané eticky a legálne aj s povolením na takéto marketingové využitie. Pri použití nelegálnej databázy vás môže Facebook penalizovať. Pri vytváraní, správe a optimalizácií kampaní pre Facebook Ads využite nástroje, ako napríklad ROI Hunter48, ktorý šetrí čas a ponúka nové funkcie, ktoré nie sú bežne dostupné cez Facebook.

Facebook Ads vs Google Ads

Hlavný rozdiel medzi Facebook Ads a Google Ads je v tom, že Google Ads je racionálna reklama oproti emocionálnej Facebook Ads reklame. Google Ads odpovedá reklamou na váš dopyt na rozdiel od Facebook Ads, ktorý dopyt skôr vytvára. Zodpovedá tomu aj forma, ktorá je v prípade Google Ads stručná a textová na rozdiel od vizuálne bohatej Facebook Ads. Facebook Ads reklama musí byť graficky pútavá, lebo časový interval, počas ktorého musí zaujať návštevníka Facebooku, je veľmi krátky, niekedy sú to len milisekundy.

Vyhodnocovanie Facebook Ads

Facebook má vlastný trackovací kód Facebook Pixel, cez ktorý sleduje konverzie. Plní podobnú funkciu ako Google Analytics pre Google Ads. Rozdiel je však v tom, že Facebook Pixel vyhodnocuje konverzie hneď po zobrazení reklamy (postview conversion) na rozdiel od Google Analytics, ktorý vyhodnocuje len konverzie na e-shope po kliknutí na reklamu (postclick conversion). Je to dôležitá informácia, lebo pri porovnávaní obratov cez Facebook a Google sú veľké rozdiely.

Instagram

Sociálna sieť Instagram patrí Facebooku a fungujú tam tie isté a podobné reklamné formáty. Takisto ako Facebook aj Instagram je založený na vizuálne pôsobivých reklamách.

 Obrázok č. 90: Reklama na Instagrame

Výber PPC agentúry alebo PPC odborníka

Viackrát sme sa zmienili o tom, že návrh, správa a rozvoj PPC kampaní je aktivita, ktorú sa zvyčajne oplatí prenechať odborníkom. Je náročná na množstvo práce aj na udržiavanie know-how v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti. Pri výbere PPC agentúry platia rovnaké odporúčania pre porovnávače, pre Google Ads aj pre Facebook Ads. Samozrejme, hľadáte takých, ktorí majú skúsenosti a referencie s PPC pre e-shopy. PPC agentúry špecializované na e-shopy vedia automatizovať veľkú časť práce s množstvom produktov, kľúčových slov, kampaní a reklamných textov.

My v ui42 na to používame rôzne nástroje a skripty, pričom doslova programujeme reklamy z XML súboru v reálnom čase. Hlavným cieľom spolupráce je zefektívniť PPC kampane, a preto sa zaujímajte o prínos aj úspory z efektívnej správy a rozvoja PPC reklamy. V prípade reklamných produktov Google a Facebook vám pri výbere pomôžu ich partnerské programy.

Google Partners

Pre výber agentúry alebo odborníka na Google produkty je k dispozícii Google Partners Search 49, kde je štruktúrovaný zoznam certifikovaných subjektov, ktoré majú absolvované skúšky zo znalosti Google Ads. Ads ponúka okrem základnej skúšky aj špecializované pre Vyhľadávanie, Google Nákupy, Display reklamu, YouTube reklamu a Mobilnú reklamu.

Facebook partneri

Facebook si tiež buduje svoju sieť partnerských agentúr. Aktuálne existujú dva typy certifikovaných agentúr: exkluzívny Facebook Marketing Partner, určený len pre veľmi veľké agentúry, a Facebook Premier Partner, vhodný pre agentúry, ktoré spravujú účty a reklamu na Facebooku aj pre e-shopy. Tak ako v prípade Google, aj Facebook partneri vedia skôr o pripravovaných novinkách, zúčastňujú sa školení, majú prístup k beta verziám nových produktov, ako aj vyššiu úroveň zákazníckej podpory. Online marketing je taký dôležitý pre e-shopy, že spolupráca s PPC agentúrou často narastie do užšieho partnerstva, v ktorom sa PPC agentúra stáva až biznis partnerom, s ktorým si určujete ďalšie ciele aj spôsob, ako ich dosiahnuť. Pamätajte na to už pri prvom výbere a zvážte, či vybraná agentúra má potenciál aj na takéto užšie partnerstvo.

Obrázok č. 91: Profil certifikovaného Google Partnera

POTREBUJEM PORADIŤ S FACEBOOK ADS

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.