ROZBEH E-SHOPU - Google Ads

ROZBEH E-SHOPU - Google Ads

Google Ads je najrozšírenejšia forma PPC reklamy vo vyhľadávačoch. Google Ads reklamy sa zobrazujú okrem vyhľadávačov (search network) aj na mnohých weboch s obsahom, napríklad spravodajské weby alebo blogy (display network). Pre potrebu rozbiehajúcich sa e-shopov uvažujeme a píšeme o Google Ads len v kontexte vyhľadávačov. Pre český Seznam Sklik, ktorý je jediný relevantný konkurent Google Ads, platí veľa z toho, čo uvedieme. 

Obrázok č. 74: Autorizovaní predajcovia spomedzi e-shopov s pneumatikami

Základom Google Ads reklamy je nejaké vyhľadávanie na Googli a zoznam jeho výsledkov. Zoznam je zvyčajne zmiešaný z platených a neplatených výsledkov. Momentálne je situácia taká, že pri vyhľadávaniach kľúčových slov v štandardnom konkurenčnom segmente e-shopov sú prvé štyri výsledky platená reklama, za nimi nasleduje zopár neplatených výsledkov a na konci zoznamu na stránke je niekoľko ďalších platených pozícií.

Obrázok č. 75: Výsledky vyhľadávania s prvými štyrmi platenými reklamami

Výnimkou je, ak má používateľ zapnuté blokovanie reklamy (adblock), ktoré je rozšírením do internetového prehliadača. V niektorých krajinách ho používa až tretina používateľov internetu, na Slovensku a v Česku je to asi desatina. Platená reklama vo výsledkoch vyhľadávania je Google Ads reklama a neplatená alebo organická je efektom SEO aktivít. Z toho je zrejmé, že pomocou Google Ads možno preskočiť SEO fázu a pomerne rýchlo sa dostať na prvé pozície vo vyhľadávaní. PPC reklamu Google Ads si e-shopy robia samy len výnimočne. Vytvorenie aj správu Google Ads kampaní odporúčame zveriť certifikovaným odborníkom. Naším cieľom preto nie je detailne popísať Google Ads, uvedieme však základné informácie aj trendy pre e-shopy, ktoré uľahčia a zefektívnia spoluprácu s PPC agentúrou. 

Cieľ kampane a návrh cieľových stránok

Na začiatku je nevyhnutné si stanoviť cieľ Google Ads kampane, od ktorého následne závisia okruhy kľúčových slov, tvorba kampane, návrhy reklamných textov aj cieľových stránok (landing pages), na ktoré smerujú odkazy z reklamných textov. Predpokladajme, že pri rozbehu e-shopu je cieľom kampaní predávať produkty. Iným cieľom môže byť napríklad prihlásenie do newslettra.

Cieľová stránka, na ktorú smeruje odkaz z reklamných textov, musí byť relevantná k produktu, ale aj pre používateľa, aby na nej nakúpil. Musí byť relevantná aj z hľadiska Google Ads. Google vyhodnocuje relevanciu cieľovej stránky a je to jeden z kľúčových faktorov, od ktorých sa odvíja cena kliku, ako aj výsledná pozícia reklamy. Čím je cieľová stránka lepšia vzhľadom na kľúčové slová a reklamné texty, tým je cena za kliknutie lacnejšia oproti konkurencii. Cieľová stránka kampane je zvyčajne produktová stránka e-shopu. Ak je dobre navrhnutá z používateľského hľadiska, ako aj z hľadiska SEO, je veľmi pravdepodobné, že bude relevantná aj pre Google Ads kampane.

Len pre zaujímavosť uvádzame, že až v 90 % úvodná stránka e-shopu nie je relevantná pre PPC kampane. Aj najjednoduchší e-shop by mal mať okrem úvodnej stránky aj produktové stránky. V úvodnom brainstormingu o cieli kampane a cieľovej stránke začnite uvažovať aj o konkurencii a konkurenčných výhodách svojho e-shopu. Využijete ich okrem iného aj pri príprave reklamných textov. Nevynechajte túto úvodnú debatu, pri tvorbe kampaní to ušetrí hodiny práce.

Analýza a výber kľúčových slov

Google Ads je postavený na kľúčových slovách. Na kľúčové slová sa inzeruje a cez kľúčové slová sa snažíme odhadnúť, čo ľudia vyhľadávajú.

Pri hľadaní kľúčových slov začíname so všeobecnými slovami, ako napríklad „nádoba na vodu“ alebo „vedro“ a  postupne cez jeho vlastnosti nám napadnú frázy „plastové vedro“ alebo „plastové vedro 5l“, prípadne „plastové vedro 5l s  vekom“. Uvažujeme pritom, či sú to dopyty, cez ktoré by vedro, ktoré predávame, hľadali zákazníci, ktorí ho potrebujú. Takto generujeme okruhy kľúčových slov. Postupne sa môžeme dostať až ku konkrétnym modelom vedra a jeho farebným variantom. Ak niekto hľadá len „vedro“, je na začiatku dlhého procesu výberu, lebo ešte nevie, aké vedro chce, možno si len robí prieskum. Ale ak hľadá „červené plastové vedro s  vekom 5l“, je pravdepodobné, že už presne vie, aké vedro chce, a keď ho nájde, kúpi ho.

Do analýzy ešte pridáme synonymá a slangové výrazy, takže medzi kľúčové slová pribudnú aj alternatívy „plastové vedierko“ a „plastový kýbel“ či „plastový kýbeľ“ až po „plastové vedro s  vrchnákom“. Do úvahy berieme aj preklepy a nespisovné výrazy, najmä pri dlhších frázach nikto napríklad nehľadá „rozbitý displej na mobilnom telefóne“, ale ľudia hľadajú „rozbitý displej na mobile“. Často je objem vyhľadávaní väčší pri nespisovných výrazoch než pri spisovných.

Na Slovensku majú ľudia bežne problémy s anglickými výrazmi, ktoré často prepisujú foneticky, preto zahrňte medzi kľúčové slová v kozmetike nielen „make up“ a „makeup“, ale aj „mejkap“. Tieto úvodné cvičenia robíme zatiaľ bez online nástroja. Brainstormujte, pozrite si svoj e-shop, konkurenčné e-shopy a pýtajte sa svojich zákazníkov. Na hľadanie príbuzných slov a ďalšie rozšírenia využijete Plánovač kľúčových slov v Google Ads, ktorý zobrazí pre zvolené kľúčové slová a frázy priemerný počet vyhľadávaní a ich konkurenciu v danej oblasti. Narýchlo môže pomôcť aj našepkávač v Google vyhľadávaní.

Obrázok č. 76: Našepkávač vo vyhľadávaní Google

Čoskoro máme veľa kľúčových slov a stojíme pred dilemou, na ktoré z nich inzerovať a platiť reklamu. Väčšinou platí, že objem vyhľadávaní a spravidla aj konkurencia, ako aj cena je vyššia u všeobecných kľúčových slov než u konkrétnych. Inými slovami, objem vyhľadávaní a spravidla aj konkurencia, aj cena rastú od konkrétnych ku všeobecným kľúčovým slovám. Je to tým, že väčšina vyhľadávaní, ale aj väčšina reklám sa spolieha na všeobecné kľúčové slová. Pritom ich relevancia vzhľadom na potenciálny nákup je nízka na rozdiel od konkrétnych kľúčových slov, ktoré sú často veľmi blízko nákupu najmä vtedy, ak sú doplnené napríklad o slovo „cena“. Odporúčame preto začať od jednotlivých konkrétnych slov v rôznych kombináciách, ktoré síce samostatne má málo vyhľadávaní, no dokopy je ich veľa a vzhľadom na ich relevanciu a nízku cenu je ich využitie v reklame efektívne. Tento pohľad na efektivitu sa nazýva aj dlhý chvost (long tail).

Obrázok č. 77: Teória dlhého chvosta pre kľúčové slová v PPC aj v SEO

Reklamné kampane

Ak pripravujeme Google Ads reklamu pre produkt, ktorý je známy, ľudia ho poznajú a vedia, čo hľadajú, štandardne sa pripravujú nasledujúce typy kampaní (sú zoradené podľa výkonnosti od najefektívnejších):

  1. Kampane zamerané na kľúčové slová konkrétneho produktu, napr. „Ray-Ban Aviator RB3025“ pre konkrétne okuliare. Takýto typ kampaní zväčša pokrýva používateľov na konci nákupného či rozhodovacieho cyklu. Keďže používateľ vie presne, ktorú značku a model výrobku chce kúpiť, táto reklama je prakticky najefektívnejšou zo všetkých. Tento typ kampaní má najnižší PNO (podiel nákladov na obrate), a teda nesmie chýbať v žiadnom pláne pre PPC.
  2. Kampane zamerané na kľúčové slová konkrétnych značiek, napr. „Ray-Ban“, prípadne v spojení s kategóriou produktu „slnečné okuliare ray-ban“ pre značku okuliarov. V tomto bode je používateľ niekde v strede až na konci nákupného cyklu. Používateľ pozná konkrétnu značku a vie, že chce kúpiť niektorý z týchto produktov. Nákupný cyklus môže byť dlhší než v predchádzajúcom type kampaní.
  3. Kampane zamerané na všeobecné kľúčové slová s opisom kategórie alebo produktu, napr. „slnečné okuliare“ pre typ okuliarov. Používateľ je v úvode nákupného cyklu. Ešte nevie, aké okuliare si má vybrať. Pravdepodobne nepozná potrebné parametre ani značky. V tomto štádiu sa rozhliada a od nákupu je najďalej. Pre tieto kampane je rozhodujúce kvalita vstupnej stránky, píšeme o nej v ďalšom texte. 

Ak pripravujeme Google Ads reklamu pre produkt, ktorý nie je známy, zväčša sa používajú všeobecné slová. Pri tom sa snažíme štruktúrovať produkty do čo najväčšieho detailu a opisu.

Obrázok č. 78: Výber kľúčových slov pre PPC reklamu

Dôležitý je aj pohľad zo strany zákazníka, ktorý hľadá podobné kľúčové slová, akurát s iným zámerom, napríklad hľadá už použité plastové vedrá. V terminológii Google Ads hľadáme negatívne kľúčové slová, napríklad „použité“ alebo „zdarma“. Spravovať veľké množstvo kľúčových slov a kampaní je náročné a je to jeden z dôvodov, prečo využiť služby profesionálnej PPC agentúry. 

Reklamné texty 

Google Ads reklama je v princípe textová. Výnimkou je reklama v Google Nákupoch (Google Shopping), ktorá u nás ešte nebude dlho dostupná. Funguje však najmä v západných krajinách, ale aj v Česku, kde sa Google všemožne snaží predbehnúť lokálny Seznam, alebo v Poľsku.

Obrázok č. 79: Google Nákupy v Česku

Pri písaní reklamných textov je dôležité neklamať a  nezavádzať zákazníka. Neinzerujte produkty, ktoré nemáte dostupné, a  nesľubujte, čo neviete dodržať. Zákazník to rýchlo zistí a odíde ku konkurencii. Pre vás sú to vyhodené peniaze a pokazená reputácia.Reklamný text jednoducho a  úderne v bodoch propaguje výhody produktu a  zároveň aj výhody e-shopu. Relevantné reklamné texty obsahujú kľúčové slová, na ktoré inzerujete, alebo podobné kľúčové slová. Nepreháňajte to však, ich prehnané množstvo môže znížiť relevanciu reklamy.

Obrázok č. 80: Jednoduchý reklamný text bez rozšírení

Google Ads reklama sa skladá z nadpisu (2 polia po 30 znakov), URL adresa (3 polia po 15 znakov) a popis (1 pole 80 znakov).

Obrázok č. 81: Aktuálny formát Google Ads reklamy

Základný formát sa dá obohatiť o rozšírenia, ktoré sú určené potenciálnym zákazníkom, aby ich motivovali ku kúpe, ale môžu byť určené aj pre širší okruh používateľov, ktorých môže informovať o všeobecných výhodách svojho e-shopu.

Obrázok č. 82: Reklamný text s rozšíreniami

Rozšírenia Google Ads sa dynamicky rozvíjajú a neustále pribúdajú nové možnosti. Rozšírenia sú často prepojené s inými produktmi Google, ak napríklad uvediete adresu ako doplnok ku Google Ads, po kliknutí na ňu sa zobrazia Google Mapy s navigáciou. Veľký obchodný reťazec si tak môže nahrať do Google Ads všetky svoje pobočky a používateľovi sa potom pri hľadaní najbližšej predajne zobrazí práve jej adresa.

Medzi rozšíreniami môžu byť aj otváracie hodiny, a tak sa v reklamnom texte môže zobraziť aj informácia o tom, že o hodinu obchod zatvárajú. V rozšíreniach môžu byť vlastnosti produktu, jeho unikátne vlastnosti, aktuálna cena so zľavou a ďalšie konkurenčné výhody. Je dôležité nastaviť rozšírenia.

Donedávna Google reklamné texty s rozšíreniami v aukcii zvýhodňoval, no teraz penalizuje tie, ktoré rozšírenia nevyužívajú. Reklamné texty sa dajú upraviť aj podľa toho, či už používateľ e-shop navštívil alebo v ňom nakúpil. Ak ešte e-shop nenavštívil, v reklamných textoch uvedieme všeobecné zľavy, ak už v e-shope bol a nakúpil, môžeme mu ponúknuť napríklad dopravu zadarmo.

Obrázok č. 83: Reklamný text na smartfóne

Vzhľadom na rast využitia smartfónov sa treba zamyslieť, ako bude vaša reklama vyzerať na mobile. Odporúčame vám pripraviť si verziu reklamy pre smartfóny.

Aukcia

Cieľom pri tvorbe Ads reklamy je vlastne vytvoriť za rozumné peniaze takú reklamu, ktorá sa zobrazí vyššie než reklama od konkurencie. V Google Ads neplatí, že kto zaplatí viac, bude vyššie. Google už dávno hodnotí aj kvalitu reklamy a je to jeden z dôležitých faktorov v aukcii, výsledkom ktorej je pozícia zobrazeného reklamného textu.

Kvalitne pripravená reklama je priestor na získanie konkurenčnej výhody, kde za menej peňazí môžete predbehnúť konkurenciu. Tak ako pri organickom vyhľadávaní na Googli, na ktoré má vplyv SEO, ani v Google Ads nie je známy presný algoritmus aukcie, no na základe skúseností vieme odhadnúť, ktoré faktory sú dôležité.

Reklamy sa zobrazujú v poradí podľa Ad Ranku, čo je matematická funkcia, ktorá berie do úvahy maximálnu CPC (maximálnu cenu, ktorú som ochotný za kliknutie zaplatiť), už spomínané rozšírenia a skóre kvality. Ad Rank sa počíta pre každého konkurenta individuálne a výpočet prebehne pri každom vyhľadávaní. Skóre kvality je jednoduché hodnotenie každého kľúčového slova v škále od 1 do 10, viete si ho pozrieť vo svojom Google Ads účte. Skladá sa z troch komponentov, ktoré viete ovplyvniť. Sú to: očakávaná miera prekliku, relevancia reklamy a vstupná stránka.

Obrázok č. 84: Skóre kvality z Google Ads účtu s informáciou, čo sa dá zlepšiť

Očakávanú mieru prekliku viete zvýšiť atraktivitou reklamných textov. Mali by sa odlíšiť nejakou konkurenčnou výhodou. Experimentujte s rôznymi výzvami k nákupu alebo k návšteve e-shopu. Aktuálne Google odporúča mať aspoň tri rôzne reklamné texty v jednej reklamnej skupine. 

Relevancia reklamy sa dá zlepšiť jasným prepojením kľúčového slova reklamy, reklamným textom a vstupnou stránkou. Mali by obsahovať relevantné slová k danému produktu. Určite používajte rovnaký jazyk a slová. Kombináciu reklamných textov a stránok e-shopu v rôznych jazykoch neodporúčame.

Vstupná stránka musí mať relevantný obsah, t. j. ak inzerujete čerpadlo značky Sigma, tak preklik musí smerovať na stránku s čerpadlami značky Sigma. Stránka musí používateľa zaujať, t. j. miera opustení stránky (bounce rate) nesmie byť vysoká. Tlačidlo Nakúpiť prípadne iná výzva k akcii (CTA – call to action) musí byť na stránke jasne viditeľná. Dôležitá je optimalizácia vstupnej stránky pre mobilné zariadenia. Google poskytuje Mobile-Friendly Test pre mobilné zariadenia. Aj v tomto prípade platí, že Google už nezvýhodňuje, ale penalizuje vstupné stránky, ktoré nie sú optimalizované pre smartfóny.

Celkovo sa Google snaží odhadnúť, ako je vstupná stránka relevantná, užitočná a použiteľná pre návštevníkov, ktorí kliknú na reklamu. Vstupná stránka je základom pre úspech mnohých reklamných kanálov a nielen pre Google Ads a inú PPC reklamu.

Vďaka lepšej reklame (t. j. lepšej miere prekliku, lepšej relevancii reklamy a lepšej vstupnej stránke) viete predstihnúť konkurenciu a zároveň znížiť CPC (cenu prekliku). Je možné, že s maximálnym CPC 5 centov predbehnete s kvalitnou reklamou a kvalitným e-shopom aj konkurenciu s maximálnym CPC 2 eurá. Preto sa oplatí nemíňať zbytočne peniaze na platenie kreditu, ale radšej investovať do nastavenia a postupnej optimalizácie Google Ads, ako aj do zlepšenia samotných stránok e-shopu, ktoré sú dôležité pre ďalší online marketing a samotné nakupovanie.

Analýza a vyhodnocovanie

Základom pre akúkoľvek analýzu a vyhodnocovanie je hneď na začiatku prepojiť účty Google Ads a Google Analytics. Je to len zopár kliknutí, ktoré zabezpečia, že sa medzi obidvomi nástrojmi budú vymieňať správne údaje potrebné na riadenie a optimalizáciu PPC a ďalších marketingových kampaní. Ak tieto účty nemáte prepojené, zistite dôvod a účty prepojte.

Keď máte prepojené Google Ads a Google Analytics účty, môžete spustiť prvé kampane a sledovať ich. Neexistuje jednoznačná odpoveď, ako dlho čakať na relevantné výsledky. Podľa skúseností odborníkov aj v prípade menšieho e-shopu so štandardným tovarom treba počkať aspoň na 200 zobrazení reklamných textov alebo 200 preklikov do e-shopu. Po 200 zobrazeniach už môžete robiť prvé závery o kvalite cielenia na kľúčové slová a kvalite reklamných textov. Po 200 preklikoch už môžete uvažovať o kvalite produktových a ďalších stránok e-shopu. Ak napríklad po 200 preklikoch ešte nemáte žiaden nákup, tak niekde je zrejme problém. Pri 200 preklikoch a štandardnom konverznom pomere, ktorý pre bežné background e-shopy je aspoň 1 %, by ste mali mať už dva nákupy. Pri rozbehu by ste aspoň jeden nákup už mali mať.

Obrázok č. 85: Porovnanie kanálov online marketingu pre úspešný e-shop  s niekoľkoročnou históriou. Google Ads je riadok google/cpc.

Ak nemáte žiaden nákup, nahraďte dočasne namiesto nákupu ako cieľ vloženie do košíka. Ak následne zistíte, že návštevníci na vašu kampaň reagujú a produkty vkladajú do košíka, no nenakupujú, problém bude v nákupnom košíku alebo v procese objednávky, čo už zistíte z Google Analytics. Ak však nevkladajú produkty do košíka, je lepšie radšej zastaviť kampaň a zanalyzovať celý proces výberu kľučových slov a reklamných textov až po výber produktov vo vašom e-shope. Problém môže byť spôsobený aj chybami v návrhu a realizácii e-shopu vrátane rozloženia prvkov na stránke a grafického dizajnu. Návštevník sa môže pri nakupovaní stratiť. Vtedy je vhodné venovať sa použiteľnosti e-shopu a zistiť, kde je problém. Sú na to postupy, ako napríklad testovanie použiteľnosti, alebo nástroje, ako napríklad Hotjar.

Ak už máte rozbehnuté kampane, je porovnanie nových kampaní jednoduchšie. Základom sú však vždy aktuálne a správne údaje o priebežných nákladoch a výsledkoch kampaní, čo je jeden z kľúčových rozdielov oproti reklame na bilbordoch, v novinách, v rádiu a v televízii. Na odhad cien preklikov slúži nástroj Google Ads Plánovač kľúčových slov (Google Ads Keyword Planner), ktorý sme už spomínali a viackrát ho využívame pri plánovaní a rozbehu e-shopu. Teraz už viete, že odhadovaná cena prekliku z nástroja Keyword Planner je priemer a ak je odhadovaná cena napr. 15 centov, tak je možné, že kvalitnou reklamou s vysokou relevanciou ju viete znížiť aj na 2 − 4 centy.

Úspešná Google Ads reklama

Pri vyhodnocovaní úspešnosti PPC reklamy vrátane Google Ads je dôležité sledovať celkové náklady, t. j. kredit, ale aj prácu, prípadne aj poplatky za externé nástroje. Celkové náklady potom porovnávajte s výnosmi, ktoré vám PPC reklama priniesla. V e-shope je to marža z predaného tovaru.

Cieľom optimalizácie PPC reklamy je znižovať pomer celkových nákladov a výnosov PPC reklamy na dlhodobo udržateľnú mieru. Na strane nákladov sa často zanedbáva sledovanie práce ako súčasť nákladov na PPC reklamu. Hlavne menšie e-shopy, ktoré si spravujú PPC samy, svoju prácu na príprave a správe PPC kampaní nemerajú a za jediný PPC náklad považujú kredit.

Odborníci a agentúry často vedia náklady na kredit znížiť zvýšením relevancie reklamy, na čo je potrebné zaplatiť odborníkov, ktorí to zabezpečia. Ich práca je súčasťou nákladov na PPC. Prax ukazuje, že veľa e-shopov míňa na reklamu cez Google stovky eur, ale si ju robia svojpomocne. Keď však e-shop chce efektívne investovať do reklamy viac, potrebuje profesionála, ktorý sa špecializuje len na PPC.

Okrem práce môžu byť súčasťou nákladov na optimalizáciu PPC aj poplatky za nástroje, ktoré pomáhajú automatizovať správu PPC kampaní a niekedy aj optimalizovať kampane, ktorých je veľa na to, aby všetko zvládol jeden človek.Sledujte preto celkové náklady na PPC vrátane kreditu, práce a ďalších poplatkov.

Ak ste doteraz spravovali PPC kampane svojpomocne a váš mesačný kredit bol 900 eur a PPC odborník alebo agentúra vám zabezpečí rovnaký alebo lepší výnos s kreditom 500 eur a prácou v hodnote 400 eur, tak sa vám to oplatí. Je pravdepodobné, že takto optimalizovaná kampaň vie potom efektívne minúť aj 2-krát toľko kreditu. Jednoducho zloženie PPC nákladov nechajte na odborníkov, vy sledujte celkové náklady a celkový obrat, ktorý priniesli. Pri porovnávaní nákladov na správu reklamy externou agentúrou a interne si realisticky ohodnoťte aj vlastný čas, ktorý tomu venujete.

Sledovanie výnosov je jednoduchšie, ak máte prepojené účty Google Ads a Google Analytics. Viete si pozrieť, ktoré objednávky prišli cez PPC kampane. Samozrejme, počítať by ste mali len so zrealizovanými objednávkami a nákupmi. Napríklad v e-shopoch s oblečením sa môže až 30 % tovaru vrátiť, keďže zákazníci si objednajú aj tovar na vyskúšanie a časť potom vrátia. S „padavosťou“ objednávok musíte počítať aj pri vyhodnocovaní PPC reklamy a myslieť aj na to, že vrátenie tovaru môže trvať aj týždne.

Atribučné modely pri vyhodnocovaní reklamy 

Pri vyhodnocovaní PPC reklamy je dôležité sledovať aj ostatné online marketingové kanály. Málokedy zákazník nakúpi v e-shope hneď po kliknutí na PPC reklamu. Častejšie sú prípady, keď nákup trvá niekoľko dní a začne napríklad na Facebooku, potom pokračuje návštevou stránok e-shopu po vyhľadávaní na Googli, kam sa dostal cez organickú alebo SEO návštevnosť, a nakoniec tovar kúpi po kliknutí na PPC reklamu, ktorá mu ponúkla zľavu.Nebolo by férové priradiť tento nákup len PPC reklame, keďže pritom pomohla aj kampaň alebo aktivita na Facebooku a SEO e-shopu, ktoré sú tiež výsledkom práce a majú svoje vlastné náklady. Preto profesionálni marketéri nesledujú len zdroj posledného prekliku do e-shopu (last click attribution) pred nákupom, ale študujú celú nákupnú cestu, ktorú dnes už veľmi výrazne ovplyvňuje aj surfovanie na rôznych zariadeniach. Odborne sa priradeniu hodnoty každému článku v nákupe hovorí atribučný model (attribution model).

Obrázok č. 86: E-shop, v ktorom len 30 % nákupov prebehne po jednej návšteve

Obrázok č. 87: Príklad zoznamu najčastejších nákupných ciest z Google Analytics v konkrétnom e-shope

Google pripravuje nový nástroj Attribution, ktorý pospája údaje z rôznych reklamných a analytických nástrojov a vypočíta prínos jednotlivých reklamných kampaní podľa zvoleného atribučného modelu. Výsledné údaje sa budú dať exportovať a použiť pri správe kampaní. Podobný nástroj chystá aj Facebook.

Porovnanie s konkurenciou cez Google Ads

Hlavne pri rozbehu e-shopu nie je ľahké zistiť, kto je vaša konkurencia. Bežný spôsob je vyhľadávať cez Google relevantné kľúčové slová a sledovať reklamu, ktorá sa potom zobrazuje. Tento prístup však nie je spoľahlivý, keďže Google výsledky vyhľadávania vrátane Google Ads reklamy personalizuje podľa viacerých parametrov, medzi ktoré patrí vaša história vyhľadávania, lokalita aj zariadenie, z ktorého vyhľadávate. Google Ads však poskytuje spoľahlivé informácie o konkurenčných e-shopoch. V účte Google Ads je report Auctions Insights (štatistiky aukcií), kde si môžete pozrieť konkurenciu na rovnaké kľúčové slová, pozície a prekryvy v reklamných kampaniach. To sú štatisticky relevantné výsledky na rozdiel od sledovania Google Ads reklamy vo vyhľadávaniach, ktorá je personalizovaná. Tieto informácie sú dostupné za predpokladu, že máte spustenú nejakú reklamnú kampaň.

Obrázok č. 88: Porovnanie s konkurenciou cez Google Ads

Poznámka k obrázku: V prvom riadku sú parametre vašich PPC kampaní, v ďalších vaša konkurencia.

Trendy v Google Ads

Google Ads sa rýchlo vyvíja, aj keď je to na prvý pohľad len jednoduchá textová reklama. Zhruba každé 3 mesiace pribudne niečo nové, čo môžete využiť ako konkurenčnú výhodu. Musíte sa však o tom dozvedieť medzi prvými a musíte vedieť, ako novinku použiť. Sledovanie nových trendov je jedným z prínosov spolupráce s Google Ads odborníkmi. Sledovanie trendov je dôležité pre každú formu PPC reklamy, t. j. aj pre cenové porovnávače, aj pre Facebook Ads.

POTREBUJEM POMÔCŤ S GOOGLE ADS

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.