ROZBEH E-SHOPU - Online marketing

ROZBEH E-SHOPU - Online marketing

Po mesiacoch plánovania a výroby máte e-shop takmer pripravený. Možno sa vám zdá, že ešte v ňom potrebujete veľa vecí dorobiť. Neváhajte však a spustite ho čím skôr, drobné nedostatky odstránite počas prvých týždňov. Uvedomte si, že ďalšie čakanie znamená, že prichádzate o nákupy, ako aj o prvé skúsenosti s online predajom. Len na základe reálnej odozvy od zákazníkov zistíte, čo naozaj potrebujete zlepšiť. Pre rozbeh e-shopu je kľúčové získať prvých návštevníkov, z ktorých sa stanú spokojní platiaci zákazníci.

Informáciu o spustení e-shopu rozpošlete zrejme najprv svojim známym e-mailom a oznámite to aj cez sociálne siete. Stačí to však len výnimočne, zvyčajne toho musíte spraviť oveľa viac. V prípade kamennej predajne prvými návštevníkmi sú okoloidúci, preto je umiestnenie predajne v prípade maloobchodu tak dôležité. Z uvedeného dôvodu sú prenájmy obchodných priestorov na hlavných uliciach a v nákupných centrách drahšie než inde. Na internete okoloidúci návštevníci vlastne neexistujú málokto v súčasnosti len tak prehliada webové stránky, ako to bolo v začiatkoch webu pred vyše dvadsiatimi rokmi, o čom svedčí aj fakt, že katalógy webových stránok sú už roky nerelevantné.

Internet sa teraz používa iným spôsobom: z veľkej časti na online komunikáciu cez sociálne siete, ďalej na zábavu, t. j. online hranie, online sledovanie YouTube, seriálov, filmov a online počúvanie hudby. Samozrejme, ľudia využívajú internet aj na prácu, vzdelávanie, ako aj nakupovanie. Pri týchto aktivitách používatelia vedia, čo chcú nájsť, a to je veľký posun od doby, keď ľudia na internete len tak „bravzovali“ (prezerali si, listovali). Aby sa o vašom novom e-shope zákazníci dozvedeli, musíte sa postarať, aby sa informácia o ňom dostala k nim, ideálne v správnom čase a na správnom mieste. V prípade kamennej predajne to bolo zvyčajne roznášanie letákov do schránok, reklama hlavne v lokálnych novinách a výrazné reklamné tabule. V prípade webu je možností oveľa viac a sú oveľa rafinovanejšie, čo je jeden z dôvodov, prečo môže byť online predaj úspešný v porovnaní s kamennými predajňami.

Obrázok č. 64: Katalóg webových stránok na Zoznam.sk

Poznámka k obrázku: Katalóg webových stránok na Zoznam.sk bol hlavným obsahom pri jeho vzniku pred 20 rokmi. Odvtedy sa zmenil na katalóg firiem, nachádza sa až dole na tretej obrazovke úvodnej stránky, vo verzii pre smartfóny je až na konci.

Keďže je možností veľa, treba ich opatrne vyskúšať. Inými slovami, potrebujete prichystať marketingovú kampaň na rozbeh e-shopu. Pre každú možnosť alebo odborne povedané pre každý komunikačný a reklamný kanál si stanovte ciele a rozpočet.

Ciele si dajte minimálne na 3 najbližšie mesiace vrátane cieľového obratu (bez DPH) a rozpočtu. Okrem toho sledujte aj návštevnosť, konverzie a priemernú cenu objednávky. Je dôležité ich monitorovať hlavne na začiatku kampane, kedy sa už po krátkom čase lepšie reviduje plán a je vidno, či je problém v priemernej cene objednávky alebo v trojnásobne horšej konverzii oproti plánu.

Podobne ako v prípade technologického riešenia pre e-shop aj v prípade marketingovej kampane by ste mali porozumieť jednotlivým kanálom marketingu, hlavne ich možnostiam. Plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie kampane by mal mať na starosti človek, ktorý tomu rozumie natoľko, aby vedel včas zastaviť alebo korigovať neúspešné časti kampane, prípadne podporiť efektívne časti kampane. Výhoda online marketingu oproti offline marketingu (ako je reklama v TV, na bilboardoch alebo v časopisoch) je aj v tom, že sa dá priebežne upravovať.


Obrázok č. 65: Rebríček najnavštevovanejších webov na Slovensku

Poznámka k obrázku: Svetové reklamné systémy Google, Facebook, Youtube a Instagram dominujú aj v rebríčku najnavštevovanejších webov na Slovensku. Aj preto patria medzi najpoužívanejšie v online reklame pri rozbehu e-shopov.

Za predpokladu, že rozbiehate e-shop so štandardným tovarom, ktorý zákazníci poznajú, začnete porovnávačmi (Heureka), ktoré vám môžu priniesť okamžité nákupy a prvé príjmy, pokračujete PPC reklamou vo vyhľadávačoch (Google Ads), následne PPC reklamou na sociálnych sieťach (Facebook Ads) a popri tom pracujete na SEO svojho e-shopu, ktorý vám prinesie nákupy a príjmy v horizonte mesiacov až rokov.

Užitočný pohľad na kanály online marketingu poskytuje napríklad Avinash Kaushik, ktorý ich delí na platené, prenajaté a vlastné. Platené sú najmä PPC reklamy cez Ads, Facebook, YouTube alebo porovnávače. Platené kanály fungujú, len kým platíte. Medzi prenajaté kanály patrí najmä Facebook stránka, Instagram alebo YouTube kanál. Za prenajaté sa neplatí, ale nemáte ich plne pod svojou kontrolou. Keď napríklad Facebook zmení svoj algoritmus zobrazovania príspevkov, môže to zásadne ovplyvniť návštevnosť vášho e-shopu a nič s tým nespravíte. Aj SEO patrí svojím spôsobom medzi prenajaté kanály. Medzi vlastné kanály patrí váš e-shop, vaše e -maily alebo váš vlastný blog.

Dominancia dvojice Google a Facebook je výrazná a stále rastie. Aktuálne vyše 60% investícií do online reklamy v USA sú príjmy dvojice Google a Facebook. 

CHCEM ROZBEHNÚŤ SVOJ ONLINE MARKETING

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.