BUXUS a XML feedy pre internetové porovnávače

BUXUS a XML feedy pre internetové porovnávače

Každý predajca, ktorý chce získať viac zákazníkov prostredníctvom internetových porovnávačov, sa na začiatku celého procesu stretne s požiadavkou na vytvorenie tzv. XML súboru alebo XML feedu. Súbor predstavuje jednoduchý dátový formát, ktorý plní úlohu nosiča informácie o ponúkanom tovare a jeho cene. XML súbor je automaticky generovaný z konkrétnej webovej stránky. Jeho tvorbu a následné úpravy je preto výhodnejšie konzultovať s webovými odborníkmi.

Rýchly a pohodlný export dát z BUXUSu

Aktuálnosť poskytovaných údajov a ich správny export predstavujú dva kľúčové faktory vedúce k úspešnému zobrazovaniu predávaných produktov a služieb v internetových porovnávačoch. Prvú z uvedených častí spravidla zabezpečuje samotný majiteľ konkrétnych produktových informácií. V druhom prípade jednoznačne odporúčame obrátiť sa na príslušných webových odborníkov. V ui42 máme pripravené adaptéry pre formáty xml, excel i csv textové súbory. Hotové šablóny pre bežné vyhľadávače ako Heureka, Google-merchant, Pricemania, Shopalike vychádzajú z našich dlhoročných skúseností s vývojom redakčného systému BUXUS. Šablóny však možno pripraviť aj pre zahraničné porovnávače, ako sú arukereso.hu, ceneo.pl, compari.ro, webgains, znaox i zbozi.cz.

Produktové informácie možno získať priamo z redakčného systému BUXUS a spracovať ich podľa aktuálnych potrieb zákazníka. BUXUS tak predstavuje vysoko efektívny nástroj pre generovanie feedov, ako aj import raw údajov z daného e-shopu. Celé to funguje tak, že:

  • marketingoví špecialisti upravia importované produktové informácie do požadovanej formy priamo v systéme,
  • z takto upravených údajov je následne generovaný samotný feed.

Výhodou BUXUSU je rýchla tvorba feedov, ako aj možnosť generovať jednotlivé bunky asynchrónne (riadky vo formátoch csv, excel i nody v xml) a nechýba ani užitočný file system cache. Samotná rýchlosť generovania závisí od počtu realizovaných zmien v údajoch, pričom pri malých zmenách dokážeme aj objemnejšie feedy vygenerovať okamžite.

Jednoduchý a efektívny import dát do BUXUSu

Rovnako široké spektrum inovatívnych nástrojov založených na dlhoročných skúsenostiach poskytuje redakčný systém BUXUS používateľom aj v prípade importu produktových dát. Aj ten obsahuje už pripravené adaptéry pre formáty csv, xml, ako aj pre excelovské súbory, vďaka čomu dokážeme pracovať s akoukoľvek štruktúrou vstupných súborov. Dodané dáta vieme zmapovať a nanovo spracovať rôzne dátové štruktúry, ako napríklad zlučovanie viacerých stĺpcov v určitom excelovskom súbore, ako aj efektívne spracovanie vnorených xml nodov. Cez jednoduchú konfiguráciu sme tak schopní spracovať akýkoľvek vstupný súbor. Ďalšou výhodou je možnosť predspracovať vstupné údaje, ktoré nám v rámci importu umožňujú účinne sťahovať súbory z externých zdrojov, extrahovať archívy a validovať externé súbory.

BUXUS sa zároveň chystá ponúkať používateľom užitočnú funkciu v podobe tzv. archivácie a logovania, ktoré zahŕňa zachovanie histórie importovaných súborov, podrobný log so správou dodaný cez prehľadný a user friendly redakčný systém. Pre urýchlenie importu údajov disponuje tzv. diff procesorom, ktorý umožňuje import len reálne zmenených údajov. V praxi to znamená, že máme k dispozícii nástroj, vďaka ktorému nemusíme vždy importovať úplne všetky údaje, ale len tie zmenené. Tento postup tak predstavuje výrazné urýchlenie v porovnaní s importom celého feedu. Ďalším pozitívom je možnosť importu rozdeleného na tzv. bunky, kedy každá jedna bunka predstavuje jednu stránku – napríklad produkt. Zároveň je možné spustiť tzv. asynchrónny import buniek, pričom dokážeme naraz importovať aj väčší počet buniek, výsledkom čoho je urýchlenie celého procesu. Redakčný systém ponúka plnú automatizáciu importov spolu s notifikáciami o prípadných chybách zasielaných e-mailom.

Pozitívne čísla z eyerimu

V prípade webovej stránky eyerim hovoríme o úspešnom projekte s ohľadom na všetky vyššie uvedené informácie. Keď sa na to pozrieme cez optiku čísiel, tak hovoríme o 15 krajinách, pričom každá z nich má input feed o veľkosti 300 až 350 MB, 110 000 položiek (produkty a ich varianty). Funguje to tak, že pomocou diff procesora vyberieme z input feedu len zmenené súbory a pri štandardnom chode e-shopu následne dostaneme výstupný súbor s veľkosťou niekoľko MB.

Generovanie jedného diffu pritom beží maximálne päť minút, pričom diffovanie je spustené paralelne. Namiesto 15x5 minút tak dokážeme skrátiť celú dobu na 15 minút a samotný import z jednej krajiny trvá len pár desiatok sekúnd. Pre porovnanie, plný import 350 MB súboru pri zmene všetkých produktov z jednej krajiny trvá približne 1,5 hodiny, čo je tiež veľmi dobrý čas.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať cez formulár.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.