3 jednoduché GA segmenty, ktoré by mal používať každý eshop

3 jednoduché GA segmenty, ktoré by mal používať každý eshop

Hľadáte rýchly a jednoduchý spôsob, ako podporiť rast vášho online podnikania? Jedným z efektívnych a dostupných riešení pre každého prevádzkovateľa eshopu je využívanie segmentov v Google Analytics (GA).

Štandardne sú všetky metriky v GA zhromažďované ako určité celky alebo súhrnné informácie. To znamená, že nám ukazujú detailné údaje o celkovom počte návštev obchodu, konverzií, priemernom čase strávenom na stránke a podobne. Agregované metriky sú tak výborným ukazovateľom toho, ako sa konkrétnemu webu darí z celkového pohľadu. Pri nastavovaní stratégie, od ktorej očakávame určité výsledky, je však už takýto model nedostačujúci. Odpoveďou na otázku, ako ďalej, sú segmenty.

Vďaka segmentom dokážeme presnejšie vymedziť jednotlivé skupiny webových návštevníkov a podrobnejšie analyzovať ich správanie na webovej stránke. Zistené výstupy nám potom pomáhajú pri jej optimalizácii.

V aktuálnom blogu sa budeme venovať trom jednoduchým GA segmentom, ktoré by mal využívať každý eshop.

1. Návštevy z mobilov (Mobile Traffic)

 

Zákazníci navštevujú webové stránky z rôznych zariadení a každé z nich im poskytuje inú užívateľskú skúsenosť. Z tohto dôvodu je dôležité analyzovať každú návštevnosť zo všetkých zariadení samostatne. Jedným zo súčasných online trendov je aj rastúca návštevnosť webových stránok z mobilných zariadení. Ak chceme zistiť, či je skúmaný web skutočne mobile-friendly a prináša užívateľom požadovanú skúsenosť, je nevyhnutné samostatne analyzovať tento druh návštevnosti.

Priamo v GA je k dispozícii pre-definovaný segment s označením Mobile Traffic. Treba si pritom uvedomiť, že tento segment zahŕňa aj návštevy uskutočnené z tabletov. Skúsenosti zákazníkov pri návšteve webovej stránky z mobilu a tabletu sa však môžu výrazne odlišovať. Tento segment je tak výhodnejšie oddeliť a sledovať len správanie užívateľov pri návšteve uskutočnenej prostredníctvom mobilu.

2. Návštevy ukončené opustením nákupného košíka

Jedným z hlavných cieľov každého prevádzkovateľa eshopu je priechodný nákupný košík. V praxi to znamená, že každý návštevník, ktorý si vloží do neho produkt, si ho aj naozaj kúpi. Google Analytics poskytuje možnosť rozoznať zákazníkov, ktorí si vložia do nákupného košíka tovar, niekedy prejdú až k vyplneniu údajov, nákup však aj napriek tomu nedokončia. Ak chceme zvýšiť predaj produktov v eshope, takýto druh správania zákazníkov si zaslúži väčšiu pozornosť a dôkladnú analýzu.

Zo skúsenosti tiež vieme, že takéto návštevy, počas ktorých dochádza k opusteniu nákupného košíka, sa môžu líšiť napríklad aj v závislosti od zdroja, z ktorého daný zákazník prišiel. Veľkým benefitom je v tomto prípade aj možnosť vytvorenia menších podskupín zoradených podľa zdrojov návštev, ako je opustenie košíka zákazníkov prichádzajúcich z Facebook, newslettera a iných.

3. Najhodnotnejší (High-Value) zákazníci

V prípade, že chceme získať informácie o tom, kto sú naši najhodnotnejší zákazníci eshopu, je potrebné najprv si vypočítať priemernú sumu objednávky. High-value zákazníci sú takí, ktorí dokážu minúť 2 až 3-krát väčší obnos peňazí. Z tohto pohľadu je vhodným krokom hlbšia analýza správania týchto návštevníkov, pochopenie ich pohnútok a skutočných potrieb. Nemenej dôležité sú poznatky o zdrojoch, z ktorých títo zákazníci prichádzajú a na aké druhy kampaní reagujú, ako aj ďalšie cenné informácie, ktoré nám pomáhajú efektívnejšie zacieliť túto skupinu užívateľov.

Aj v tomto prípade tak platí jednoduchá rovnica, že čím viac o nich vieme, tým lepšie si ich dokážeme udržať. V rámci tohto segmentu získavame aj dôležité informácie o tom, ako účinne osloviť priemerne nakupujúcich zákazníkov. Z uvedeného je zrejmé, že takýmto spôsobom dokážeme zväčšiť aj aktuálnu bázu high-value užívateľov.

Ak vás téma zaujala a máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám so všetkým poradíme.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.