Dlhoročná symbióza ui42 a FIRO-tour prináša pozoruhodné výsledky

Dlhoročná symbióza ui42 a FIRO-tour prináša pozoruhodné výsledky

Jedným z kľúčových faktorov akéhokoľvek podnikateľského úspechu je efektívna spolupráca s odborníkmi v danej oblasti. Inak to nie je ani v prípade internetových a webových služieb, ktoré uľahčujú podnikateľom komunikáciu so zákazníkmi a pomáhajú im pri predaji ponúkaných produktov a služieb v online prostredí. Medzi hlavných aktérov jedného z úspešných príbehov spolupráce na tomto poli patria aj naši odborníci z ui42, ktorí už takmer osem rokov spolupracujú s odborníkmi z cestovnej kancelárie FIRO-tour. Výsledkom tohto projektu sú pozoruhodné výsledky, ktoré si postupne priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Z histórie až do súčasnosti

Prvá bojová úloha, ktorú bolo potrebné vykonať v súvislosti s úpravou webovej stránky cestovnej kancelárie FIRO-tour, bola zadaná dňa 07.09.2009 a zahŕňala prípravu grafického návrhu pre vtedajšie webové sídlo spoločnosti. Počnúc týmto dňom sa začal písať úspešný príbeh spolupráce medzi uičkom a FIRO-tourom, ktorého výsledkom je v súčasnosti už viac ako 12 tis. realizovaných zadaní.

Svet technológií sa dynamicky rozvíja a je preto potrebné udržiavať tempo s rýchlo sa meniacimi trendmi na trhu. V rámci tohto konceptu sme v apríli 2013 uviedli do prevádzky Premium webovú stránku, ktorá predstavuje ideálne riešenie pre klientov cestovnej kancelárie FIRO-tour preferujúcich exkluzívne dovolenkové destinácie alebo dovolenku ušitú na mieru. 

Dôležité je nahlas pripomenúť, že všetko vyššie uvedené je budované na nami navrhnutom, naprogramovanom a priebežne upgradeovanom CMS BUXUS. Pre zaujímavosť možno ešte spomenúť, že samotný vývoj webovej stránky spoločnosti sa začal ešte na verzii BUXUSu s označením 5.2.0, pričom v súčasnosti pracujeme s verziou s označením CMS BUXUS 6.5.0. V predchádzajúcom roku prešiel web firmy významným redizajnom, ktorý dostal po používateľskom testovaní s eyetrackingom aktuálnu podobu www.firotour.sk.

Pozoruhodné výsledky v číslach

Po úspešnom spustení spomínaného redizajnu webovej stránky cestovnej kancelárie FIRO-tour začiatkom roku 2017, sme už počas letných mesiacov (júl – august) zaznamenali prvé výrazné zrýchlenie načítavania stránky o výborných 34,5%.

Za týmto skvelým výsledkom však nezaostávajú ani ďalšie dôležité ukazovatele. S príchodom aktuálneho webu sa zvýšila aj jeho celková návštevnosť, a to až o 35%. Zároveň s tým vzrástol počet unikátnych používateľov navštevujúcich stránku - v každom jednotlivom prípade sa počíta len jeho prvá návšteva na webe. Tento ukazovateľ si aj napriek tomu polepšil o úctyhodných 31%. Výrazný nárast zaznamenal i samotný počet zobrazených stránok, ktorý si polepšil až o 50%. Úspešný výsledok, za ktorým stojí vysoko responzívny web, napokon priniesol cestovnej kancelárii FIRO-tour aj 38-percentný nárast predaja prostredníctvom mobilných zariadení.

V rámci našej spolupráce sme však realizovali aj množstvo ďalších zaujímavých projektov, v rámci ktorých sme napríklad dokázali efektívne importovať poznávacie zájazdy, lyžiarske pobyty a ďalšie dovolenky do mnohých destinácií z viacerých slovenských, českých a rakúskych cestovných kancelárií.

K nesporným úspechom radíme aj vytvorenie mikro stránky s názvom Školské prázdniny, na ktorej možno nájsť ponuku rôznych zájazdov reflektujúcich jednotlivé termíny školských prázdnin. Jedným kliknutím možno vyselektovať zájazdy ponúkané v konkrétnom termíne školských prázdnin, čím ušetria používatelia veľké množstvo času, ktorý by inak venovali náročnému a zdĺhavému vyhľadávaniu zájazdov v požadovanom období.

V rámci skvalitňovania pridružených služieb sme ďalej rozšírili ponúkané platobné nástroje, pričom v súčasnosti majú klienti stránky k dispozícii nasledovné platobné brány: Cardpay, Sporopay, CSOBpay. Našou dominantou sú v neposlednom rade sociálne médiá, ktoré už v súčasnosti predstavujú vysoko efektívny nástroj propagácie a predaja. Aj na tomto poli sa nám podarilo rozbehnúť úspešnú spoluprácu s cestovnou kanceláriou FIRO-tour, kde sme naštartovali ich facebookovú fun pagedovolenkové blogy na webe.

Radi by sme upozornili aj na naše dlhoročné know-how získané v oblasti PPC reklám, v ktorej už niekoľko rokov spolupracujeme aj s odborníkmi z FIRO-tour. Táto unikátna forma spolupráce je zaujímavá najmä v tom, že zahŕňa provízie z predaných zájazdov. Daný model okrem iného charakterizuje voľnosť v oblasti tvorby rozpočtov i reklamný kredit. Jeho hlavnou výhodou je skutočnosť, že aj my sme motivovaní pripravovať kampane tak, aby prinášali nášmu klientovi reálny obrat. V travel segmente zároveň platí, že od fázy zvažovania nákupu dovolenky, samotného výberu konkrétneho zájazdu, rezervácie turnusu až po jeho úplné zaplatenie, môže prejsť aj niekoľko mesiacov. Z tohto dôvodu sme nútení využívať pokročilú analytiku počas celého spomínaného cyklu. Na záver prichádza na rad párovanie skutočne zrealizovaných zájazdov s počtom nezáväzných objednávok. Celý proces môže na prvý pohľad pôsobiť zdĺhavým dojmom, v skutočnosti nám však systém autonómie umožňuje rýchlejšie reagovať na nové trendy, skúmať nové reklamné formáty a presúvať zdroje tam, kde vidíme najväčší potenciál.  

Krátka bilancia a budúce výzvy

O tom, že čísla sú dôležité, nepochybuje zrejme žiadny podnikateľ a pri číslach preto ešte chvíľu ostaneme. Vrátime sa k aktuálnemu webu spoločnosti FIRO-tour, ktorý priniesol zaujímavé výsledky nielen v porovnaní so svojím predchodcom. Nemenej pútavý je totiž pohľad na celkové medziročné porovnanie niektorých kľúčových údajov:

  • Celkový počet návštev na stránke sa oproti minulému roku zvýšil o 35%.
  • Cestovná kancelária pritom zaznamenala v sledovanom období nárast objednávok o neuveriteľných 140%.
  • Uvedené zvýšenie sa následne odrazilo na 100% náraste obratu firmy.
  • Konverzný pomer, ktorý predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonnosti v online marketingu, sa v medziročnom porovnaní zvýšil o neuveriteľných 80%!
  • Čas strávený pri načítavaní stránky sa následne znížil o 30%.
  • Tým pribudlo aj vyššie percento spokojných používateľov (11%) a vo finále i viac prezretých stránok na reláciu (pages per session), kde sme zaznamenali nárast o 22%.
  • Na záver pridávame ešte jeden vynikajúci výsledok - v porovnaní s rokom 2016 zaznamenala FIRO-tour až 200-percentný nárast objednávok prostredníctvom mobilných zariadení.

Marcel Siekel, CEO FIRO-tour: Dlhoročná spolupráca s ui42 je výborná. Sme radi, že v tejto dôležitej online oblasti máme tak odborne zdatného, veľmi
flexibilného a spoľahlivého partnera. Tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.

Dosiahnuté výsledky nás nesmierne tešia a dodávajú nám motiváciu do ďalších projektov. V budúcnosti napríklad plánujeme rozšírenie predaja zájazdov iných cestovných kancelárií. Očakávame tiež, že nové služby umožnia klientom pohodlné online objednávanie zájazdov ponúkaných inými cestovnými kanceláriami na webovej stránke spoločnosti FIRO-tour, ako aj rôzne iné výzvy, ktorých hlavným cieľom je pre nás vždy spokojnosť na strane klienta.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.