15 základných kameňov pre úspešný web

15 základných kameňov pre úspešný web
Predkladám zoznam aspektov, ktoré je nevyhnutné zvážiť a urobiť, ak chceme mať web ako realizáciu biznisu. Nespoliehať sa pritom na šťastnú náhodu, že niečo zafunguje dobre samé od seba.
Zoznam má slúžiť skôr ako pomôcka, než ako detailný návod. Detailný dobrý návod je pri väčšine bodov skôr alchýmia. 

Dôležité je nájsť partnera, ktorému dôverujete a ktorý do tej alchýmie aspoň trochu vidí a je schopný pomôcť.

1. Cieľ

Každý web by mal mať zmysel. Ak chcem web, najprv si ujasním, čo chcem dosahovať tým, že web bude fungovať. Je pravda, že ľudia sú iracionálni a kupujú si aj drahšie veci iba kvôli tomu, že ich má sused alebo konkurencia. Ak ich nevedia náležite využívať, sú im nanič. Preto sa v ďalšom takýmito prípadmi nebudem zaoberať.
Za napĺňanie cieľa webu v jeho každodennom živote musí byť niekto zodpovedný. Nazvime tohto človeka e-commerce manažér. Áno, s webom je to ako s hocakým iným biznisom - sám od seba nefunguje. Musí sa oň niekto systematicky, pravidelne starať, sledovať čo sa deje, reagovať na to a zabezpečovať jeho vylepšovanie. Inak zakape. 

Ak má web zle postavený cieľ, všetko ostatné môže byť dokonalé, celkový výsledok nebude úspešný.

2. Architektúra

Keď chcem stavať dom a sám nie som špecialista na navrhovanie a stavbu domov, tak si najprv nájdem človeka, ktorý mi pomôže ten dom navrhnúť podľa mojich potrieb - architekt. Nepôjdem najprv za murárom nech začne stavať múr podľa toho ako sa s ním ráno dohodnem.

Prečo sa neinšpirovať a aj pri stavaní webu najprv nájsť niekoho, kto mi pomôže môj web navrhnúť? 

Tu často dochádzajú ľudia k omylu, čo je architektúra webu. Nehovorím o grafickom dizajnérovi, ktorý vie pútavo nakresliť výzor jednej stránky. Hovorím o skutočnom informačnom architektovi, ktorý identifikuje návštevníkov webu a pre nich (a nie pre klienta!) navrhne štruktúru webu, vyberie navigačné prvky a spôsob ich použitia, načrtne rozloženie informácií na typoch stránok, opíše funkcionalitu prvkov, určí jednotnú terminológiu používanú v rámci webu. Vytvorí návrh informačnej a funkčnej kostry webu. Počas implementácie a pri spúšťaní webu kontroluje, či to čo a ako sa robí, je podľa toho ako to bolo navrhnuté.

Architekt musí byť na vašej strane, nie na strane programátora! Preto si dvakrát treba rozmyslieť, či naozaj IT firma, ktorá implementuje web má aj navrhovať, akú bude mať web štruktúru a dizajn. A hlavne, či to má sama po sebe aj sama kontrolovať? Alebo dohľad nad realizáciou návrhu prevezme niekto nezávislý, kto sa danej problematike rozumie a má s tým bohaté skúsenosti. Najlepšie samotný architekt.

3. Grafický dizajn

Častým omylom je predpoklad, že navrhnúť dobrý web je to isté čo nakresliť pútavý grafický dizajn webu. Nie je to tak. Grafický dizajn webu sa navrhne na základe podkladov z informačnej architektúry. Pričom samozrejme architekt musí skontrolovať, či grafické spracovanie napĺňa zadanie, ktoré vytvoril.

Grafický dizajn udáva identitu webu, avšak máloktorý návštevník hodnotí web naozaj podľa grafiky. 

Ak grafický dizajn webu nie je úplná katastrofa, nebýva najpodstatnejším aspektom webu.
Grafickým dizajnérom treba povedať základné parametre dizajnu a príklady webov, ktoré sa vám páčia a ktoré sa vám nepáčia. Či má byť grafický dizajn "cool & flashy", alebo "decent classics", alebo "web 2.0 like", alebo "minimalistic modern" nepredurčujte ani tak podľa svojho vkusu, ako skôr podľa vkusu predpokladaných návštevníkov.

4. Intuitívnosť používania

Informačná architektúra spolu s grafickým dizajnom určujú nakoľko budú používatelia webu schopní realizovať to, čo od nich prevádzkovateľ webu očakáva, t.j. napĺňať ciele webu. Aspekt použiteľnosti, alebo intuitívnosti používania je jedným z kľúčových aspektov určujúcich úspešnosť webu.

Či je web dobre použiteľný dokážu zhodnotiť jedine samotní používatelia. 

Teda nie prevádzkovateľ, ani architekt, ani grafik, ani IT špecialista, ani editor obsahu, ani ich kolegovia v práci ani sekretárka. A preto jediný skutočne fungujúci spôsob ako overiť, či je web jednoducho použiteľný, resp. kde sú zádrhely jeho použitia, je nájsť reprezentatívnu vzorku používateľov, stačí aj pomerne malá, a tým dať konkrétne úlohy, ktoré majú na webe realizovať a podla toho ako sa im to podarí, alebo nepodarí zistiť čo zaberá a čo nie.

5. Redakčný systém

Použiť existujúce CMS alebo budovať redakčný systém na zelenej lúke? Ak použiť CMS, tak ktoré? Free, open source alebo komerčné?

Tieto otázky je namieste si položiť a hľadať na ne odpoveď s niekým, kto pozná potreby webu a má prehľad o vlastnostiach konkrétnych CMS systémov. Univerzálna odpoveď neexistuje. Tiež je pri tom nutné zvažovať technologickú platformu.

Pri výbere CMS je dôležité zvažovať, že nakoniec ho budú nasadzovať konkrétni ľudia s konkrétnymi skúsenosťami a schopnosťami. 
Pozrite aj príspevok o nástrahach vývoja vlastného CMS.

6. Technická infraštruktúra

Aké použiť technológie? Java, Oracle, Microsoft, LAMP? Ako technicky prepojiť web s ostatnými aplikáciami? Web servisy, XML, CSV exporty, proprietárne formáty? Ako rozložiť web aplikáciu na moduly? Ktorá funkcionalita má byť nezávislá od inej, má sa dať nahradiť za inú s takými istými vstupmi a výstupmi. Ktoré knižnice a podsystémy sa majú využiť? 

Ak nie ste naozaj technologický guru, toto nechajte navrhnúť dodávateľovi IT riešenia a skontrolovať informačnému architektovi a e-commerce manažérovi. Dodávatelia IT toto zväčša vedia robiť dobre. V technológiách na ktoré sa špecializujú. 

Nie technológie majú určovať informačnú architektúru webu ale naopak. 

Komerčné ciele webu a návrh štruktúry, funkcionality, dizajnu a cena majú určovať použitie technológií. Veľmi dôležitým kritériom pri výbere technológie tiež je, že ako a kto dokáže pre nás web nad danou technológiou prevádzkovať.

7. Programovanie

Je plne v kompetencii dodávateľ IT riešenia. Samo o sebe to môže byť dosť komplikovaná vec, avšak ťažko tu neodborník dokáže zhodnotiť kvalitu samotného kódu. Podstatné je, aby riešenie spĺňalo zadanie. Zadanie, ktoré si nevymyslel IT dodávateľ, ale ktoré bude napĺňať ciele na základe navrhnutej informačnej architektúry.

Zvláštny dôraz je nutné klásť na rýchlosť odozvy. Stránky by sa mali zobrazovať do 1 sekundy, aj pri najvyššej návštevnosti v sezóne.


Od dodávateľa je rozumné žiadať, aby vytvoril okrem produktívneho živého webu aj testovací web pre potreby testovania používania, funkcionality, prepojenia na iné systémy, záťažovým testom. 

8. Technická prevádzka a bezpečnosť

Zálohovanie obsahu, monitoring fungovania, plátanie systémov, riešenie výpadkov a nepredvídaných situácií, hackerské útoky, náhle zvýšenie návštevnosti, preťaženosť serverov, nedostupnosť siete, hardvérová chyba. Všetko toto sú veci, bez riešenia ktorých sa web, na ktorom je závislý nejaký biznis, nezaobíde.


Keď je všetko v poriadku, web funguje ako má, prevádzku a bezpečnosť nevidno. 

To však neznamená, že nikto nič nerobí. Naopak, to znamená, že niekto robí svoju prácu veľmi dobre.

9. Obsah

Každému je jasné, že bez obsahu web nemá zmysel a napriek tomu takmer každý podcení náročnosť jeho prípravy. Súčasťou napĺňania obsahu môžu byť aj rôzne automatické importy z existujúcich systémov, ktoré iste na prvýkrát nezbehnú bez problému kvôli kope nie úplne jednoznačne vyjasnených detailov. Avšak čisto v réžii biznis vlastníka webu je manuálne zadávanie obsahu. 

Chystajte si obsah už počas implementácie, inak sa napĺňanie môže stať dôvodom výrazného zdržania.

10. Rozbehnutie procesov

Web sám o sebe je iba IT aplikácia, softvér a dáta. Jeho reálny dopad na fungovanie sveta realizujú nakoniec ľudia. Preto každá akcia z reálneho sveta, ktorá s webom súvisí musí byť realizovaná ľuďmi. Tí ľudia musia mať "v popise práce", že všetky tie činnosti naozaj vykonávajú. Pravidelne a systematicky. 

Nespoliehajte sa, že niekto popri svojej hlavnej práci nejako mimochodom rozbehne a udrží biznis webu pri živote. 

Hovorí sa tomu implementácia/nasadenie webu do reálneho života.

11. Marketing na internete

Keď už web technicky funguje a má naplnený základný obsah, môže sa spustiť. To neznamená iba, že stačí iba nastaviť, aby na nejakom URL začal web fungovať pre návštevníkov.


Web bez liniek z internetu a ďalšej propagácie bude len pustým ostrovom bez návštevníkov.

Pre isté typy webov býva tiež dobré byť previazaný na sociálne siete. Pre rozbehnutie treba vyskúšať, ktoré formy aj platenej reklamy dávajú aké výsledky a tie najúspešnejšie potom rozširovať. A samozrejme ho zaregistrovať v relevantných vyhľadávačoch. 

12. Monitoring

Správne nastaviť využívanie analytických nástrojov na sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti, správania návštevníkov a sledovanie napľňania cieľov webu. 

Najnavštevovanejšie stránky, najčastejšie landing a exit stránky, najväčšie zdroje návštevníkov, úspešnosť marketingových kampaní, opakovaní návštevníci, nesprávny návštevníci, profily návštevníkov, cesty návštevníkov na dosiahnutie cieľov webu.

 

Ďalšiu kôpku tvoria nástroje pre webmasterov, ktoré umožnia sledovať spôsob fungovania webu z viac technickej stránky (nesprávne linky medzi stránkami, nesprávna sitemapa, pomalosť odozvy stránok, chyby na stránkach, validita kódu, nezindexované časti webu). 

13. Noví návštevníci a opakované návštevy

Propagácia webu. Link building. SEO. Platená reklama. Prepojenie na sociálne siete. Pre každú oblasť zaberajú inak jednotlivé nástroje. 

Ľudia zabúdajú a preto je užitočné sa im v rozumných časových odstupoch pripomínať. Poslať raz za čas ľuďom, ktorí nechali na webe svoju adresu e-mail o novinkách, alebo o špeciálnej ponuke, alebo o čomkoľvek čo by mohlo zaujať človeka, ktorý už raz na webe bol.

Ak chcete, aby sa ľudia na web vracali, tak okrem toho, že tam zakaždým nájdu a urobia čo potrebujú (vyriešia si nejakú svoju potrebu), je dobré aj poskytovať špeciálne výhody pre opakovaných návštevníkov.


Ak nemáte skúsenosti, ani nepoznáte nikoho, kto ich s marketingom vo vašom biznise na internete má, ostáva postupne skúšať, čo funguje.

14. Každodenná rutina

Aktualizácia obsahu, reakcie na podnety a otázky návštevníkov. Pri e-obchode vybavovanie objednávok, pri portáli samosprávy aktualizácia informácií a spracovanie žiadostí, pri elektronickej službe poskytovanie podpory pre používateľov. Každý typ webu má svoje vlastné hlavné činnosti.

Každodenné činnosti dávajú webu život.

15. Vylepšovanie

Počítajte s tým, že ak sa web nerozvíja, tak zakrpatieva, hynie. Web je nutné vnímať ako neustále sa vyvíjajúci systém. Takže nikdy sa nedá čakať, že "už je hotový" navždy takto ako je teraz, nemenne a dobre. To sa dá poňať aj ako výhoda, že sa práve preto netreba báť robiť zmeny. Keď sa pri tom vyskytne nejaká chyba, tak ju skoro odstrániť a nečakať na dokonalé vyriešenie všetkého pred spustením ľubovoľnej časti.

V priebehu 2 rokov treba investovať do webu zhruba také isté množstvo prostriedkov, ako sa vloží do jeho výroby.
 

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.