Výnos o štandardoch harmonizovaný podľa WCAG 2.0

Výnos o štandardoch harmonizovaný podľa WCAG 2.0

V súvislosti s aktualizáciou celosvetových pravidiel pre tvorby prístupných web stránok WCAG na verziu 2.0 bol 15.10.2010 aktualizovaný aj výnos Ministerstva financií o štandardoch ISVS.

 

Súvisiaci harmonizačný dokument Únie nevidiacich a slabozrakých vo svojom úvode konštatuje, že nastal výraznejší nárast ratingu prístupnosti u prevažnej väčšiny opakovane testovaných webových sídel. To je dobrá správa pre nás ako tvorcov webu a aj pre jeho návštevníkov.

 

Predchádzajúci výnos bol vytváraný podľa štandardu WCAG 1.0 a jeho úprava na verziu WCAG 2.0 neznamená žiadne zásadné zmeny a výrazné dopady pre doteraz platné body. Pribudli však niektoré nové pravidlá, ktoré by sa dali stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • Celá web stránka by mala byť ovládateľná klávesnicou.
  • Pri vypĺňaní formulárov je potrebné jasne označiť chybne definované polia a textovo prezentovať chybové hlásenie.
  • Ak odkaz smeruje na súbor, je potrebné za jeho názvom definovať jeho typ a veľkosť. Každý odkaz by mal čo najvýstižnejšie definovať svoj cieľ. To znamená vyhnúť sa odkazom typu „kliknite sem“ a nahradiť ich odkazmi typu „viac informácii o tejto verzii“
  • Ak má web viac ako 50 stránok, je potrebná mapa stránky
  • Každá stránka by mala mať jasne definovaný názov v tagu <title>, ktorý popisuje jej zameranie.

Dôležité sú aj viaceré zmeny v publikovaní multimediálneho obsahu a zvýšenie pozornosti v oblasti požiadaviek na zabezpečenie prístupnosti web stránok pre osoby so sluchovým postihnutím.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.