Grafický dizajn

Čo to znamená

Grafický dizajn je disciplína, ktorá sa zaoberá tvorbou a spracovaním obrazov a vizualizácií pre rôzne médiá.

Viac info

Cieľom grafického dizajnu je vytvoriť estetický a vizuálne atraktívny obraz, ktorý prezentuje produkt alebo službu a zároveň posilňuje značku a jej identitu. Grafický dizajnér musí byť schopný komunikovať vizuálne aj bez použitia slov, preto je dôležité, aby dokázal pochopiť požiadavky zákazníka a vytvoriť vizuálne efektívne riešenie. Cieľom grafického dizajnu je vytvoriť estetický a vizuálne atraktívny obraz, ktorý prezentuje produkt alebo službu, pričom pomáha posilniť značku a jej identitu.