Google Ads

Čo to znamená

Google Ads je služba online reklamy poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať ich reklamy v rámci siete Google a na rôznych webových stránkach v závislosti od nastavení reklamnej kampane.

Viac info

Inzerenti si môžu vybrať rôzne typy reklám vrátane textových, obrázkových, video a interaktívnych reklám, ktoré môžu byť cielené na určité kľúčové slová, záujmy, demografické údaje a správanie používateľov. Inzerenti tiež platia za zobrazenia alebo kliknutia na ich reklamu. Využitie Google Ads môže mať mnoho výhod pre firmy a inzerentov, vrátane širokej dostupnosti, možnosti cielenia na konkrétne publikum a nástrojov na sledovanie výkonu reklamných kampaní a optimalizácie pre lepšie výsledky.