Elektronický grafikon v BUXUSe zjednodušil prácu v Aeoluse

Elektronický grafikon v BUXUSe zjednodušil prácu v Aeoluse

Pozitívny prínos informatizácie možno v súčasnosti sledovať vo všetkých oblastiach nášho života. Vyspelé technológie nám uľahčujú výkon každodenných činností v domácnostiach aj na pracoviskách, čím prispievajú k celkovo vyššej efektivite práce. Jeden z pozitívnych príkladov informatizácie je aj elektronický grafikon v CMS BUXUS naprogramovaný pre spoločnosť Aeolus.

Papier vymenili za BUXUS

Pôvodný papierový rozpis jázd v spoločnosti Aeolus nedávno nahradil moderný elektronický grafikon vytvorený v CMS BUXUS. Jednou z výhod zavedeného riešenia je možnosť na jednom mieste sledovať a zdieľať informácie o aktuálnom vyťažení všetkých vozidiel. Spoločnosť využíva autobusy pre vlastné zájazdy a prenajíma ich aj iným organizáciám. Pre efektívne riadenie všetkých súvisiacich činností je tak potrebné zabezpečiť neustálu aktuálnosť údajov informujúcich o tom, v akom čase a na akom mieste sa nachádzajú jednotlivé vozidlá a vodiči. 

Zadávanie liniek so všetkými dátami je pre spoločnosť Aeolus na mieru naprogramované, nie je to len o vypísaní informácií do jednotlivých políčok tabuľky, čo by sa mohlo robiť napr. aj cez Google Sheet, ale sú tam zakomponované rôzne kontroly a automatické vypĺňania ďalších buniek podľa vyplnenia vstupného formuláru k jednotlivým trasám autobusov.

Zároveň je vyriešené aj nastavenie práv a rôznych rolí používateľov, pre ktorých je tento grafikon pripravený. Niektorí používatelia majú právo len zadávať položky, iní aj meniť prípradne mazať. Tieto práva sú nastavené nie len na celý grafikon ale špecificky na jednotlivé jeho položky prípadne riadky, ktoré predstavujú jednotlivé ich autobusy.

Ďalším pozitívom elektronického grafikonu je možnosť okamžite upraviť všetky požadované údaje a exportovať ich do excelovského súboru, ktorý možno jednoducho odoslať e-mailom a okamžite ho majú k dispozícii všetci zainteresovaní pracovníci. V porovnaní s neprehľadnou a často poprečiarkovanou papierovou formou je tak elektronická verzia grafikonu oveľa prehľadnejšia a dostupnejšia pre všetkých, ktorí s ňou pravidelne prichádzajú do kontaktu.

Pomocou novo implementovaného technologického riešenia dokážeme optimálnejšie vyťažiť všetky autobusy a sme schopní okamžite reagovať na prípadné zmeny v grafikone.

Overené riešenie

Elektronický grafikon vytvorený CMS BUXUS však nie je na trhu žiadnym nováčikom. Výborné skúsenosti s týmto riešením majú aj pracovníci v cestovnej kancelárii Turancar, kde ho využívajú už takmer tri roky. Veľmi nás teší, že vďaka spokojnosti s implementovaným riešením v spoločnosti Turancar, ho majiteľ odporučil aj firme Aeolus. Ak aj vy hľadáte nové alebo overené online riešenia pre zefektívnenie vašich podnikateľských činností, neváhajte nás kontaktovať, radi vám so všetkým poradíme.

Na záver niekoľko zaujímavostí v číslach

So zástupcami spoločnosti Aeolus sme sa rozprávali o tom, ako im zavedené riešenie uľahčilo pracovné fungovanie v praxi. Výsledkom nášho rozvohoru je niekoľko zaujímavých údajov, o ktoré by sme sa radi podelili aj v tomto blogu.

Koľko autobusov aktuálne využíva Aeolus a do akých destinácií pravidelne cestujú?

V spoločnosti Aeolus v súčasnosti využívame 10 tzv. incomming autobusov. Všetky vozidlá pravidelne cestujú najmä do Francúzska, Talianska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Holandska a Českej republiky.

Koľko ciet spoločne absolvujú?

Počet ciest nie je vždy rovnaký. Ako je vidieť na grafikone, v apríli to bolo napríklad 22 skupín.

Ako sa zefektívnila práca v spoločnosti po zavedení grafikonu v systéme CMS BUXUS?

V súčasnosti je ešte skoro na reálne zhodnotenie efektivity práce. Už teraz však môžeme jednoznačne povedať, že implementované riešenie výrazne zjednodušilo evidenciu jednotlivých skupín a dostupnosť informácií o tom, na akom mieste sa nachádzajú jednotlivé autobusy a vodiči, ako aj údaje o tom, pre koho aktuálne pracujú.

V čom spočíva najväčší prínos grafikonu pre spoločnosť Aeolus?

Najväčší prínos samotného riešenia vidíme v jeho jednoduchosti, prehľadnosti a dostupnejšej evidencii skupín v autobusoch. Slúži nám aj ako podklad, ktorý nám uľahčuje prácu pri fakturácii. V súčasnosti využívame grafikon len pre tzv. incoming autobusy, v blízkej budúcnosti však plánujeme jeho rozšírenie aj na tzv. outgoing vozidlá.

Koľko ľudí v súčasnosti reálne pracuje s vytvoreným grafikonom?

Aktuálne slúži ako pomôcka pre štyroch našich pracovníkov.

V prípade, že aj vás zaujalo uvedené riešenie, alebo vám vo firme chýba iné zlepšenie, ktoré by vám uľahčilo bežné aj netradičné činnosti, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontaktujte nás, radi vám so všetkým poradíme.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.