Čo je web development a kto je web developer?

Web development je dôležitá súčasť každej webstránky, ktorá chce v dnešnej dobe osloviť svojich potenciálnych zákazníkov. Ide vlastne o vývoj webu, vďaka ktorému vznikajú online projekty ako napríklad internetové stránky alebo aplikácie. Aby ste si vedeli predstaviť, čo všetko taký web developer rieši, kým svetlo sveta uzrie hotová webstránka, prípadne premýšľate nad touto profesiou, čítajte ďalej.

Čo je web development a kto je web developer?

Čo je web development a kto je web developer?

Web development je dôležitá súčasť každej webstránky, ktorá chce v dnešnej dobe osloviť svojich potenciálnych zákazníkov. Ide vlastne o vývoj webu, vďaka ktorému vznikajú online projekty ako napríklad internetové stránky alebo aplikácie. Aby ste si vedeli predstaviť, čo všetko taký web developer rieši, kým svetlo sveta uzrie hotová webstránka, prípadne premýšľate nad touto profesiou, čítajte ďalej.

Čo je web development a kto je web developer?

Čo je web development?

Web development je vlastne technický proces, ktorý stojí za vytváraním webových stránok a v neposlednom rade aj aplikácií. Vývoj webu, čo znamená vlastne web development v preklade, zahŕňa rôzne kroky a časti. Príkladom je dizajn webu, jeho programovanie, správa databáz a taktiež zabezpečenie z pohľadu servera, siete a samotných používateľov. 

Z pohľadu jednotlivých typov alebo odvetví sa vývoj webu rozdeľuje na front-end, back-end a full-stack web development. Kým front-end zahŕňa to, čo vidí používateľ na obrazovke počítača alebo smartfónu, back-end je to, čo stojí na pozadí. Štruktúra, dáta, prepojenia a komunikácia s ďalšími nevyhnutnými prvkami, ako je server a podobne. Full-stack vývojár zvláda jedno aj druhé. 

Web development je neustále vyvíjajúce sa odvetvie, ktoré sa musí prispôsobovať čoraz náročnejším trendom a používateľom. To prirodzene vytvára vyšší dôraz na pozitívnu používateľskú skúsenosť. Na druhej strane je v množstve konkurencie potrebné, aby webstránka spĺňala technické aj obsahové požiadavky z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávač – SEO. Aj to je dôvod, prečo je súčasťou vývoja webu celý tím špecialistov alebo agentúra, ktorá ich zastrešuje.

Kým jednoduché weby fungujú často na základe krabicového riešenia alebo šablóny, webstránky na mieru s rôznymi interaktívnymi funkciami a prvkami ušitými pre potreby webu, si vyžadujú aj zložitejší web development. V oboch prípadoch však platí, že za ich vznikom stojí web developer. 

Kto je web developer? 

Web developer je vývojár webovej stránky alebo aplikácie. Osoba zodpovedná za určitú časť alebo komplexný web development. Jeho úloha však nekončí ani po ukončení vývoja webstránky. Keďže má každý online projekt tendenciu rásť, požiadavky na jeho úpravu a zapracovanie nových aplikácií alebo prepojenia na tretie strany prichádzajú počas celého života webu. 

Web developeri sú v podstate zodpovední za kódovanie (programovanie), dizajn, implementáciu, a ako sme už spomenuli, aj pravidelnú či ad-hoc údržbu webových stránok a ich funkcií. Čo presnejšie spadá do ich pracovnej náplne?

Aká je pracovná náplň web developera? 

Ekvivalentom vývojára webu je v istej miere programátor. Z toho vyplýva, že web developer vytvára a upravuje kód na pozadí webstránky. Existuje hneď niekoľko programovacích jazykov, ktoré ku svojej práci využíva. Výsledkom by mal byť efektívny a optimalizovaný kód, ktorý na pozadí obsluhuje interakcie používateľa webovej stránky alebo aplikácie. Práve z toho dôvodu je dôležité, aby web developer dokázal prečítať zadanie a analyzovať požiadavky klienta alebo zadanie a reflektovať na ne vytvorením funkčných riešení. 

Po ukončení vývoja developer skontroluje funkčnosť web stránky v rámci rôznych fáz testovania, aby odhalil všetky možné problémy a odstránil ich pred finálnym spustením webu. Aby bol online projekt úspešný, vývojári neustále spolupracujú s tímom špecialistov, ktorí navrhujú úpravy v rámci lepšej použiteľnosti web stránky, optimalizácie pre lepšie umiestnenie v organickom vyhľadávaní, nasadzujú nové pluginy, dopracovavájú funkčnosť alebo riešia údržbu web stránky.

UIČKOVSKÝ TIP: Použiteľnosť web stránky je dôležitý rozmer, ktorý stojí za jej úspechom. Aj ten najmodernejší webový dizajn môže byť zbytočný, ak nie je použiteľný. Aj preto mnohé weby a aplikácie využívajú testovanie použiteľnosti. Viac informácií sa o ňom dočítate v článku Testovanie použiteľnosti a jeho význam.

Chceš sa pridať do nášho developerského tímu? Pozri sa na voľné pracovné pozície a určite nás kontaktuj.

Aké sú základné princípy web developmentu? 

Funkčnosť a moderný dizajn webovej stránky sú dôležitý základ. Cieľom profesionálneho web developmentu sú však efektívne, bezpečné a prístupné weby a aplikácie pre všetkých  používateľov. Ktoré sú tie najzákladnejšie princípy, pomocou ktorých to dosiahnuť?

Používateľ v centre záujmu 

V centre web developmentu v dnešnej dobe stojí používateľ. Preto by mal vždy ohliadať na jeho potreby a čo najpohodlnejšiu cestu naprieč jednotlivými podstránkami. Základom je intuitívna navigácia, rýchle a svižné reakcie a oku lahodiaci dizajn. 

UIČKOVSKÝ TIP: Rýchlosť webu je nielen jedným z najdôležitejších SEO hodnotiacich faktorov, ktoré vplývajú na umiestnenie web stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Práve rýchlosť je dôvod, prečo s web stránkami, ktoré sa načítajú do jednej sekundy konvertuje 2,5 x viac používateľov, než tie, ktoré sa načítajú do 5 sekúnd. V prípadovej štúdii Ako sme naspeedovali Feedo sa dozviete, ako sa nám podarilo pomocou rýchlejšieho webu zvýšiť konverzný pomer o 5,2 % a znížiť mieru odchodov zo stránky takmer o 70 %.

Responzívny dizajn je základ a prístupnosť už klope na dvere 

Kým bolo pred pár rokmi raritou natrafiť na stránky, ktoré sa automaticky prispôsobili veľkosti obrazovky zariadenia (počítač, tablet, smartfón), dnes je to naozaj nevyhnutné. Podľa štúdie až 72 % používateľov preferuje navigáciu, ktorá je prispôsobená mobilným zariadeniam. Prečítajte si viac o tom, prečo je responzívny dizajn najdôležitejším prvkom na webe. Druhou, už onedlho povinnou jazdou pre niektoré web stránky, bude zlepšenie prístupnosti webu pre zrakovo, sluchovo alebo motoricky znevýhodnených používateľov.

UIČKOVSKÝ TIP: Od 25. júna 2025 platí pre digitálne produkty a služby takzvaný Európsky akt o prístupnosti (EAA). Ide o smernicu Európskej únie, ktorá zakotvuje, že niektoré každodenné produkty a služby musia byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Bezpečnosť je nepostrádateľnou súčasťou vývoja webu

A to hneď z viacerých uhlov pohľadu. Kým základný stupeň ochrany pred bežnými útokmi v online priestore tvorí implementácia HTTPS protokolu, neustále prichádzajú nové a nové výzvy, ako treba bezpečnosť webstránok posúvať na nový level. Najmä pre projekty s citlivými údajmi. Práve tie je potrebné chrániť aj z pohľadu ochrany súkromia používateľov. Legislatíva v rámci prijatých opatrení na medzinárodnej úrovni jasne hovorí o tom, čo všetko je potrebné zahrnúť do informácií o spracovaní údajov (GDPR) a aké možnosti by mal mať používateľ pri výbere s ich nakladaním (cookie lišta a podobne).

Udržateľný a škálovateľný web myslí do budúcnosti 

Aj web developeri, najmä tí profesionálni, myslia na to, aby bol v kóde poriadok. Prehľadná škálovateľnosť a štruktúra totiž zaručujú, že sa bez problémov dostanú k časti kódu, ktorý potrebujú z akéhokoľvek dôvodu upraviť oni alebo dokonca niekto iný. Webstránka alebo aplikácia by mala taktiež znášať nápor rastu používateľov bez toho, aby utrpela jej rýchlosť alebo funkčnosť.

Ako na škálovanie svojho e-commerce podnikania? Prečítajte si 5 tipov ako na to.

Aké jazyky a technológie sa v rámci web developmentu používajú? 

Programovací jazyk si predstavte ako špeciálny jazyk, ktorý web developeri používajú na písanie príkazov pre počítače. Na základe nich tvoria softvér, aplikácie, operačné systémy a programy. Jednoducho povedané, programovací jazyk umožňuje ľuďom komunikovať s počítačom tak, aby sformulovali procesy a dáta na základe kódu, ktorý dokáže počítač sprocesovať a premeniť na realitu.

Najzákladnejšie sú:

  1. HTML – najpoužívanejší a základný jazyk, ktorý slúži na vytváranie a štruktúrovanie web stránok a aplikácií,

  2. CSS – programovací jazyk vyvinutý na štýlovanie prvkov a vizuálnu stránku webu,

  3. JavaScript – vďaka JavaScriptu je možné pridávať na web interaktívne prvky,

  4. PHP –  skriptovací jazyk, ktorý sa využíva na strane servera, najčastejšie v kombinácii s MySQL databázami (PHP MySQL).

Okrem toho používajú web developeri rôzne technológie a nástroje, ktoré im umožňujú pracovať detailnejšie a zapájať interaktívne a dynamické prvky v interakcii s databázami a konzistentnejšiemu zapojeniu programovacieho jazyka. Ako príklad uvedieme Node.js, React, Vue.js či spomína MySQL pre databázy.

Aké sú hlavné kroky pri vývoji webstránky? 

Web development sa nevyrieši počas jednej noci. Na začiatok je potrebné uvedomiť si, že čím sú požiadavky špecifickejšie, tým dlhšie vývoj webu trvá. V prípade rozsiahlych projektov nie sú vylúčené mesiace, dokonca ani rok. Čo je najdôležitejšie v jednotlivých krokoch v rámci web developmentu?

Krok prvý: Analýza požiadaviek a plánovanie 

V prvom kroku je potrebné nastražiť uši na požiadavky od klienta. Dôležité je vytvoriť podrobný projektový plán, ktorý zahŕňa rozsah jednotlivých úkonov, časový harmonogram a taktiež rozpočet. Práve tu je priestor na úplné vysvetlenie všetkých detailov a očakávaní, pretože neskoršie zmeny môžu projekt výrazne predražiť a spomaliť.

Krok druhý: Návrh webu a dizajn 

Id v podstate o vytvorenie wireframe-u (návrhu), ktorý zobrazuje usporiadanie obsahu a interaktívne prvky. Kvalitný web dizajn dbá na UX - používateľskú prívetivosť a brand či dizajn manuál značky. 

Krok tretí: Vývoj webu (frontend a backend web development) 

Prichádza k realizácii. Front-end a back-end developeri vo zvolenom jazyku a technológiách vytvárajú prehľadný a štrukturovaný kód. S ohľadom na vyššie spomenuté bezpečnostné mantinely a faktory, ktoré pozitívne ovplyvňujú aj optimalizáciu stránky (rýchlosť webu, responzívny dizajn a pod).

Krok štvrtý: Testovanie a nasadenie

Testovanie novej, migrovanej alebo upravenej stránky zahŕňa overenie funkčnosti jednotlivých prvkov, UX testovanie, kompatibilitu prehliadačov a zariadení aj zabezpečenie. Nasadenie ostrej verzie si vyžaduje vyžaduje nastavenie serverového prostredia, prevod dát a konfiguráciu všetkých potrebných služieb. To, samozrejme, predpokladá existenciu domény, webhosting a ďalšie dôležité prvky, bez ktorých webstránka jednoducho nebude fungovať. 

UIČKOVSKÝ TIP: V realite sa často stretávame s požiadavkou na testovanie webov a aplikácií, ktoré sú už nejaký čas funkčné, no z nejakého dôvodu nekonvertujú. Pomocou profesionálneho testovania v UX labe dokážu len piati reálni testeri odhaliť až 80% chýb na vašom webe. Prečítajte si, ako UX testovanie prebieha.

Čo je to front-end a back-end vývoj? 

Už niekoľkokrát sme spomenuli pojmy frontend a backend development či vývojár. O čo presne ide? 

Hlavný rozdiel medzi front-end a backend developmentom je založený na tom, čo používateľ vidí a s čím má možnosť interagovať. To je frontend. Mechanizmy na pozadí, ktoré zabezpečia realizáciu jeho interakcie a výstup, sú vlastne backend. Web developeri na jednom aj druhom brehu však musia spolupracovať, aby vo finále vznikla funkčná webstránka alebo aplikácia.

Frontend web development 

Front-end vývojári používajú kombináciu programovacích jazykov ako napríklad HTML, CSS a JavaScriptu na vytváranie vizuálne zaujímavých a používateľsky vyladených stránok. Majú na starosti responzívny dizajn, implementáciu rôznych interaktívnych častí webu a taktiež optimalizáciu v rámci jeho prístupnosti. 

Backend web development 

Back-end vývoj sa sústredí na serverový rozmer webstránky, kde prebieha spracovanie dát, riadenie databáz a komunikácia medzi serverom a používateľom webu. Back-end vývojári pracujú so serverovými jazykmi ako sú PHP, Ruby, Python, Java alebo Node.js a ich cieľom je zabezpečiť vytváranie, spracovanie a ukladanie funkcií a dát, ktoré stoja na pozadí web stránky.

Podarilo sa vám získať prehľad o tom, čo všetko sa v rámci web developmentu rieši, aké procesy počas vývoja webu prebiehajú a na čo by ste si mali dať pozor pri riešení nového webu či jeho prestavbe? Dôležitá rada na záver znie – dôverujte profesionálom s overenými referenciami. Pretože aj malá chyba môže navýšiť rozpočet o stovky až tisícky eur.

Sú vám niektoré výrazy nejasné? Pozrite uičkovskú abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.