SEO audit odhaľuje slabé miesta: Ako na kvalitnú SEO analýzu?

SEO audit je komplexný dokument, ktorý preverí, ako na tom webstránka z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače stojí. Zostavenie takéhoto auditu môžete zveriť do rúk SEO konzultantovi alebo agentúre, ktorá dokáže následne zabezpečiť aj jeho komplexné zapracovanie. Zaujíma vás bližšie, čo presne SEO audit zahŕňa a aký je jeho význam?

SEO audit odhaľuje slabé miesta: Ako na kvalitnú SEO analýzu?

SEO audit odhaľuje slabé miesta: Ako na kvalitnú SEO analýzu?

SEO audit je komplexný dokument, ktorý preverí, ako na tom webstránka z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače stojí. Zostavenie takéhoto auditu môžete zveriť do rúk SEO konzultantovi alebo agentúre, ktorá dokáže následne zabezpečiť aj jeho komplexné zapracovanie. Zaujíma vás bližšie, čo presne SEO audit zahŕňa a aký je jeho význam?

SEO audit odhaľuje slabé miesta: Ako na kvalitnú SEO analýzu?

Čo je to SEO audit a na čo slúži?

SEO audit má spravidla výstup rozsiahlejšej analýzy, ktorá preveruje všetky dôležité faktory vplývajúce na pozície webstránky v organickom vyhľadávaní. Ak hovoríme o vyhľadávači, v prípade tohto článku sa sústredíme prioritne na Google. Práve ten má totiž podľa štatistík 95,32 % podiel v rámci mobilných vyhľadávaní a 81,95 % pri vyhľadávaniach na desktopových zariadeniach.

Aké sú výhody SEO – optimalizácie pre vyhľadávač? 

SEO je skratka pre optimalizáciu pre vyhľadávače (Search Engine Optimization). Cieľom súboru týchto aktivít a úprav na webstránke (on page SEO) a mimo nej (off page SEO) je jej zviditeľnenie v neplatenom – organickom, vyhľadávaní. Ak sa stránka zobrazí na prvých priečkach vo výsledkoch vyhľadávania na kľúčovú frázu, je veľkým predpokladom, že na ňu hľadajúci klikne. Podľa najnovších dát prvých päť výsledkov na prvej stránke vyhľadávania (SERP) generuje dokonca až 69,1 % všetkých preklikov. 

Kým platená reklama vo vyhľadávači Google prináša výsledky okamžite, v prípade SEO – optimalizácie pre vyhľadávače, ide o kontinuálny a dlhodobejší proces, ktorý v porovnaní s platenou reklamou nemá také dopady na rozpočet. Aby ste vedeli, ako na tom webstránka z pohľadu optimalizácie je, aké sú jej silné a naopak slabé stránky, ktoré môžete zlepšiť, je kvalitný SEO audit prvým krokom, odkiaľ sa odraziť. 

Aké SEO nástroje sa používajú na vyhotovenie auditu?

Aby bol SEO audit naozaj spoľahlivým výstupom, opierajúcim sa o aktuálne dáta, existuje množstvo dostupných nástrojov, ako jednotlivé faktory zanalyzovať. Zoznam SEO hodnotiacich faktorov, ktoré algoritmus berie v úvahu, obsahuje viac než 200 položiek. Niektoré sú potvrdené, iné sú len dohady. Prinášame prehľad najpoužívanejších a spoľahlivých SEO nástrojov, ktoré preveria kondíciu webstránky. Platené aj tie zadarmo.

UIČKOVSKÝ TIP: Každý z uvedených SEO nástrojov má nejaké výhody a nevýhody, či dôvody, prečo ho SEO konzultanti uprednostňujú. Preto na zostavenie kvalitného SEO auditu odporúčame kombináciu viacerých nástrojov.

Google Search Console je free SEO nástroj 

Google Search Console je bezplatný nástroj priamo od Googlu. Ľahko pomocou neho získate informácie o tom, ako vyhľadávač vidí webovú stránku a odhalíte problémy napríklad s indexovaním, vyhľadávacími dopytmi alebo ako na tom web stojí v mobilnej verzii. 

Ahrefs je u SEO konzultantov dlhodobo no.1 

Okrem tipov pre lepšiu optimalizáciu a podkladov pre kvalitný SEO audit, ponúka Ahrefs napríklad prehľadnú analýzu konkurencie. Navyše dokáže vyhľadať potenciálne atraktívne kľúčové slová, na ktoré sa zamerať a vytipovať nápady na tvorbu obsahu – dôležitej súčasti optimalizácie. Svoj vlastný plán si môžete vybrať z niekoľkých platených verzií alebo si dokonca vyskladať vlastnú.

Screaming Frog SEO Spider Tool 

Screaming Frog patrí k dlhodobo najpoužívanejším SEO nástrojom, ktorý dokáže doslova preliezť celú webstránku. Objaví prelinkovania, ktoré treba napraviť, zanalyzuje metadáta (title a description), odhalí duplicitný obsah, vygeneruje sitemapu a mnoho iných detailov. Tohto pomocníka môžete využívať vo free aj platenej verzii.

Semrush je komplexný nástroj pre SEO aj marketing

A teda aj kvalitné podklady pre SEO audit. Po bezplatnej 7-dňovej verzii na ochutnávku sa môžete rozhodnúť, či tohto pomocníka pre rozsiahle možnosti na audit stránok, analýzu konkurencie, sledovanie kľúčových slov alebo obsahovú analýzu využijete alebo nie. Okrem toho sa vám Semrush hodí aj na prieskum konkurencie, PPC alebo dokonca marketing na sociálnych sieťach.

Google Analytics ako must have SEO nástroj 

Dáta sú základ. Potrebujete ich nielen v rámci automatizácie a neustále napredujúcej umelej inteligencie. Dáta sú najrelevantnejší rozhodovací faktor pre výber vhodnej stratégie a na druhej strane zrkadlo, ktoré vám presne napovie, ako sa vám darí a čo treba zlepšiť. Väčšinu odpovedí na svoje otázky nájdete v Google Analytics. Ide o bezplatný nástroj od Googlu, ktorý ponúka podrobné štatistiky o návštevnosti webovej stránky, správaní sa používateľov na jednotlivých podstránkach a konverziách, ktoré sú dôležité pre pochopenie úspešnosti SEO stratégie.

UIČKOVSKÝ TIP: Jedna vec je s dátami pracovať, rozhodovať sa na základe nich a analyzovať svoj biznis. Tá druhá, o ktorej sa však hovorí menej, je dáta vlastniť. Zaujíma vás v čom je rozdiel? Prečítajte si porovnanie dvoch nástrojov – Google Analytics verzus Matomo a zistite, aké možnosti vám vlastníctvo dát prináša.

Technická časť SEO auditu. Čo zahŕňa? 

SEO audit sa skladá z dvoch častí. Technickej a obsahovej. Pre lepšie pochopenie rozdielu medzi nimi môžeme povedať, že technický audit skúma to, čo používateľ nevidí, avšak vyhľadávač áno. Ide zväčša o to, či môže algoritmus vyhľadávača prechádzať a indexovať obsah webstránky bez problémov. Alebo aký rýchly web je. Častí, na ktoré sa technická časť SEO auditu zameriava, je hneď niekoľko. Ktoré sú to?

Indexácia stránok – pozor na crawl budget 

Indexácia stránok je proces, pri ktorom vyhľadávač zaznamenáva obsah webových stránok do svojej databázy s cieľom zobrazovať stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Robot vyhľadávača stránku spracuje, a tá sa môže zobrazovať na vyhľadávané dopyty. Aby to bolo možné, je potrebné, aby na takúto stránku smerovali odkazy z už zaindexovaných stránok. 

Avšak pozor. Množstvo stránok, ktoré vyhľadávač zaindexuje, je obmedzenéto je práve crawl budget. Tento rozpočet sa líši pre rôzne weby a je ovplyvnený mnohými faktormi, ako je rýchlosť servera, počet a kvalita interných odkazov, ako aj aktualita a dôležitosť obsahu.

UIČKOVSKÝ TIP: Aby ste efektívne využívali crawl budget, presvedčte sa, že ponúkate vyhľadávaču indexovanie dôležitých a kvalitných stránok. Vyhnúť by ste sa mali duplicitným, neaktuálnym alebo nepodstatným stránkam. Príkladom sú podstránky s informáciami o zabudnutom hesle alebo nulté stránky v číslovaní. Práve tieto môžete označiť tagom “noindex” a robot vyhľadávača ich automaticky vynechá.

Sitemapa a robots.txt 

Druhou možnosťou, ako vyhľadávaču jasne zadefinovať, ktoré podstránky indexovať (zaradiť do vyhľadávania) a ktoré nie, je robots.txt. Ide o kmeňový súbor priamo v adresári webového servera, v rámci ktorého sa spravuje prístup k stránkam (povoľuje a zakazuje). Rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami je v tom, že robot.txt nezabraňuje indexácii stránok, ak sú na ne odkazy z iných stránok, skôr len zabraňuje priamemu prechádzaniu stránok vyhľadávačom. V prípade, ak stránku indexovať nechcete vôbec, lepším variantom je použitie meta tagu “noindex”.

V rámci robots.txt je veľmi žiadané uviesť aj špecifikáciu sitemapy – takzvanej mapy stránky, ktorá pomáha v efektívnejšej indexácii všetkých podstránok. Nemusí byť len jedna. Roboty ocenia, ak budú sitemapy rozdelené povedzme podľa kategórií, obsahových podstránok (blog) a informačných podstránok. Bonusovým tipom je uvádzať v rámci sitemapy prioritu podstránky v rámci celého webu, informáciu o tom, ako často sa podstránka mení a napríklad aj to, kedy bola naposledy upravená.

Čo znamená kanonizácia v rámci SEO? 

Kanonizáciou podstránok určíte preferovanú stránku v prípadoch, ak existujú viaceré url adresy, ktoré vedú na rovnaký alebo veľmi podobný obsah. Vďaka tomu kroku dokáže robot vyhľadávača lepšie pochopiť, ktorú stránku indexovať a taktiež následne zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, čím sa zabraňuje problémom s duplicitným obsahom. 

Kanonizácia je nevyhnutná napríklad

  • v prípadoch filtrácie/zoradenia produktov, ak sa zmenou podmienok mení aj url adresa, 
  • pri variantoch produktu (farba, veľkosť a podobne),
  • pri parametroch konkrétneho používateľa (ak sledujete dáta, odkiaľ prišiel a podobne),
  • pri zadefinovaní jedinečných a dôležitých  podstránok (tagom “self-canonical”), pri ktorých nie je iný canonical tag.

Stránkovanie a SEO analýza 

Podľa najnovších informácií sú roboty vyhľadávača natoľko vyvinuté, že dokážu rozoznať stránkovanie sami. Stále však tento faktor patrí k tým odporúčaným. Prečo? Ak stránkovanie nie je správne implementované (tagy rel=”next” a rel=”prev” pre označenie nadväznosti jednotlivých podstránok), môže viesť k problémom s duplicitným obsahom. Keďže rôzne stránkované časti môžu obsahovať podobný alebo dokonca úplne rovnaký obsah, roboty môžu mať problém obsah zaregistrovať a taktiež zaindexovať, ak nemôžu efektívne prechádzať a indexovať všetky podstránky v sérii. Do titulkov a nadpisov jednotlivých podstránok zároveň odporúčame vložiť informáciu s číslom podstránky, aby sa zabránilo spomínaným duplicitám.

Presmerovanie a 404-ka (neexistujúce stránky) 

Neexistujúce stránky boli, sú a zrejme aj vždy budú. To však neznamená, že sa s nimi nedá nič robiť. Aby boli z pohľadu optimalizácie správne podchytené, je potrebné vhodne ich presmerovať. Ľahko sa totiž stáva, že na takéto podstránky smeruje niektorý z interných linkov priamo na webe alebo je stránka už zmazaná, no roboty vyhľadávača to ešte nezaznamenali. SEO konzultanti preto odporúčajú neexistujúce stránky priebežne kontrolovať, napríklad pomocou niektorého z vyššie uvedených SEO nástrojov. 

UIČKOVSKÝ TIP:  Neexistujúca alebo chybová stránka 404 by nemala vyzerať ako chyba kódu. Vedeli ste, že si ju môžete nadizajnovať podľa seba a zabezpečiť tak, že keď už na ňu používateľ z akéhokoľvek dôvodu natrafí, môžete ho nasmerovať späť na webstránku? Niekoľko tipov, ako na to a vtipných príkladov, ako 404-ku premeniť na svoju výhodu, nájdete v článku v našom blogu.

Rýchlosť načítania stránky a SEO 

Jedným z dôležitých technických faktorov SEO auditu je preverenie, aká rýchla webstránka je. Rýchlosť načítania stránky totiž priamo ovplyvňuje aj používateľskú skúsenosť, čo je v podstate rozhodujúci miľník, či návštevník na webe vyrieši požadovanú konverziu (nákup, objednávka služby, vyplnenie formulára) alebo nie. Inak povedané, vyhľadávač uprednostňuje rýchle webové stránky, pretože platí, že čím rýchlejší web, tým spokojnejší používateľ. Vďaka čomu sa, samozrejme, znižuje miera odchodu zo stránky a zvyšuje konverzný pomer

O celkovej rýchlosti webstránky napovedá hodnotenie Core Web Vitals so štyrmi významnými metrikami, ktoré sa posudzujú v desktopovej aj mobilnej verzii. O tom, že to nie je len prázdna fráza, sme sa presvedčili pri našej spolupráci s e-shopom Feedo. Vďaka rýchlejšiemu načítaniu stránok (o 45 %) na 2,7 sekundy a promtnejšej odpovedi servera (o 72 %) sme dokázali zvýšíť konverzný pomer o 5,2 %. Viac podrobností nájdete v prípadovej štúdii Feedo.

Responzívny web je dnes základ 

Responzívny dizajn znamená to, že sa obsah stránky preskladá podľa používaného zariadenia (smartfón, tablet, desktop) tak, aby bol web prehľadný, ľahko čitateľný a najmä použiteľný. Žiadne mikroskopické písmo na veľkej obrazovke alebo nemožnosť trafiť sa do tlačidla OBJEDNAŤ, keď si chcete kúpiť topánky či zabookovať termín u maséra na mobile. Responzívny web, najmä z pohľadu hodnotenia mobilnej verzie, posudzuje až 94 % všetkých používateľov za ten najrelevantnejší. Znamená to, že priamo vplýva na používateľnosť a taktiež user experience – významný hodnotiaci prvok komplexného SEO. Viac informácií k tejto téme nájdete v článku o tom, prečo je responzívny dizajn jedným z najdôležitejších prvkov na webe.

Bezpečnosť s https a SSL certifikátom 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je rozšírenie HTTP s bezpečnostným mechanizmom poskytovaným práve SSL (Secure Socket Layer) certifikátom. Inak povedané dôkaz, že je webstránka bezpečná a dôveryhodná. Tieto technológie šifrujú komunikáciu medzi webovým prehliadačom, ktorý používateľ využije a serverom. Ich základnou funkciou je zabezpečiť, že všetky prenášané dáta, vrátane osobných informácií a platobných údajov, budú chránené pred zneužitím. Prechod na HTTPS je teda povinnou jazdou pre každú webovú stránku, nielen pre zvýšenie bezpečnosti a dôvery používateľov, ale aj pre zlepšenie SEO výkonnosti a zabezpečenie lepšej pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako sú na tom url adresy a štruktúra stránok? 

Počet kategórií alebo priečinkov v rámci štruktúry stránky dokáže výrazne ovplyvniť viditeľnosť stránky vo vyhľadávaní a umožniť vyhľadávačom prehľadnejšiu indexáciu. Ak sa pozrieme, v ktorej vrstve sa daný produkt v rámci štruktúry stránky nachádza, za najvhodnejšie môžeme považovať, ak sa k nemu robot aj používateľ dostanú maximálne na 3 prekliknutia

Čo sa týka štruktúry url adries platí, že by mali byť čo najjednoduchšie, najkratšie a obsahujúce kľúčové frázy, ktoré s obsahom podstránky súvisia. Slová v url adrese sa pre lepšiu pochopiteľnosť oddeľujú znakom “-” a v neposlednom rade platí, že by url nemali byť duplicitné.

Štruktúrované dáta – Rich snippets 

Pomernou novinkou, na ktorú by ste v rámci SEO auditu nemali zabúdať, sú takzvané štruktúrované dáta. Kým používateľ ich vidí ako doplňujúce informácie k jeho vyhľadávnému dopytu, vy ich môžete implementovať do HTML kódu na webe pomocou normy schema.org. Vhodné je doplniť napríklad informácie o stave produktu, hodnotení prostredníctvom hviezdičiek alebo pokojne aj priamo jeho cene. To všetko môžu byť rozhodujúce faktory, vďaka ktorým sa potenciálny zákazník preklikne na váš web.

Čo sleduje SEO analýza v rámci filtrovania? 

Filtrovanie je citlivou záležitosťou, v rámci ktorej je možné mnoho vylepšiť, napríklad pokryť dopyty na longtailové kľúčové slová, ale taktiež aj pokaziť. Ako? Vytváraním duplicitných stránok a premrhaním crawl budgetu na tie, ktoré nemajú takú dôležitosť. Pri vytváraní relevantných filtrov je najdôležitejšie vytvoriť nielen unikátnu url adresu (ideálne takú, kde je jasne použitý parameter filtra), ale taktiež title, metapopis, nadpisy (H1 – H6) a taktiež obsah podstránky.

Na čo sa zamerať v obsahovej časti SEO auditu? 

Kým z pohľadu technickej časti kladieme dôraz na uľahčenie pochopenia webstránky robotom, v prípade obsahovej sa miska váh prikláňa k tomu, čo vidí samotný návštevník webu. Štruktúra, kvalita, prínos a unikátnosť. To všetko sú parametre, na ktorých môžete zapracovať, aby sa web umiestňoval vo výsledkoch vyhľadávania na lepších priečkach. Každá kvalitná SEO analýza by mala preveriť tieto hodnotiace faktory.

Popisy a obsahové stránky 

Jedným z príkladov, najmä v prípade e-shopov, sú popisy. Kategórií, podkategórií a produktov. Práve toto je priestor, kde vzniká veľký potenciál ukázať potenciálnemu zákazníkovi, a taktiež robotom vyhľadávača, že práve tento produkt zodpovedá jeho potrebám. Alebo že ho objaví práve v tejto kategórii. Preto by mali popisy zahŕňať relevantné kľúčové slová a poskytnúť používateľovi dostatok informácií, ktoré pred kúpou potrebuje. 

K tvorbe unikátneho obsahu, na ktorý kladie Google v poslednej dobe najvyšší dôraz, prispievajú vo veľkej miere blogové články. Prinášajú možnosť, ako sa svojim zákazníkom prihovoriť v ktorejkoľvek fáze nákupného procesu a priniesť im bonusové informácie o produktoch, novinkách, možnostiach alebo starostlivosti. Budovať dôveryhodnosť v očiach množstva nových zákazníkov a vzťah s tými existujúcimi. Inak povedané – ponúknuť viac, ako konkurencia. Podkladom kvalitných blogových článkov je dôkladná analýza kľúčových slov

Metapopisy a metatitulky

Metadáta (metatile a metadescription) sú jedným z faktorov, ktoré do obsahovej časti SEO auditu určite patria. Obe majú svoje zaužívané pravidlá, podľa čoho ich vytvárať.

Title tag – titulok by mal obsahovať prirodzene kľúčové slovo, na ktoré chcete podstránku zobrazovať vo vyhľadávaní a taktiež je vhodné dopĺňať brand/názov webu. Pozor však na to, že je jeho dĺžka obmedzená a vyhľadávač zvykne titulok okresať (preto je zaužívané pridávať názov firmy/webu na koniec a kľúčové slovo/názov kategórie na začiatok). Každá podstránka má mať svoj vlastný titulok a jeho dĺžka sa pohybuje od 50 – 60 znakov. 

Metadescription je z hľadiska umiestnenia kľúčového slova rozporuplný a posledné informácie naznačujú, že jeho použitie (kľúčového slova) nie je také relevantné. Čo je však pri tvorbe metapopisov dôležitejšie, je upútať pozornosť používateľa, aby sa na web preklikol. Ak však danú frázu v prípade metapopisu nepoužijete, vyhľadávač si sám vyberie časť textu priamo z obsahu, ktorú prednostní. Čo môže bzť v konečnom dôsledku pre používateľa menej atraktívnejšie. Na metapopis máte približne 155 znakov a opäť platí, že by mala mať každá podstránka svoj vlastný, unikátny metadescription. 

UIČKOVSKÝ TIP: Pri tvorbe metadát sa skôr, ako na počet znakov, zamerajte na pixely. Aby ste si boli istý, či sa do vymedzeného rozsahu zmestíte, overiť si to môžete jedným z bezplatných toolov na webe.

Nadpisy a ich štruktúra

Aby vyhľadávač lepšie pochopil priamo štruktúru podstránky, používajte nadpisy. Majú dokonca svoju hierarchiu a sú zoradené podľa priority – H1 až H6 (od najdôležitejšieho po najmenej dôležité). Obvykle sa odporúča použiť jeden H1 nadpis ako hlavný a tie ostatné rozdeliť podľa dôležitosti a samotného obsahu (hlavný nadpis a podnadpisy). Takéto členenie sprehľadňuje obsah na stránke a pomáha návštevníkovi lepšie sa orientovať, čo opäť prispieva k lepšiemu UX. Používanie kľúčových slov v prirodzenej miere a v súvislosti s významom obsahu je aj v tomto prípade na mieste.

Ako optimalizovať obrázky na webe?

Obsah, ktorý je súčasťou SEO analýzy, sa nemusí týkať len textu. Pri optimalizácii nezabúdajte na obrázky, fotografie a infografiky na webe. Každý z týchto prvkov by mal mať svoj vlastný názov, ktorý zodpovedá jeho obsahu a v ideálnom prípade zahŕňa aj kľúčové slovo

Okrem title – názvu obrázkov, nezabudnite na alt text – alternatívny popis, ktorý je prioritne určený ako pomôcka pre nevidiacich, prípadne je zobrazený vtedy, ak sú v prehliadači vypnuté obrázky. Ak do tohto parametra zahrniete kľúčové slová, s veľkou pravdepodobnosťou sa umiestnite vysoko vo vyhľadávaní obrázkov a taktiež prispievate k lepšiemu hodnoteniu v rámci webstránky.

Nielen on page SEO, ale aj off page zohráva svoju rolu 

Všetky vyššie uvedené návrhy na zlepšenie sa týkajú zapracovania priamo na webstránke. Technické aj obsahové SEO však možno doplniť aj z pohľadu vonkajšieho, pomocou takzvaného off page SEO. Zahŕňa súbor aktivít mimo webovú stránku. Medzi takéto aktivity patria napríklad:

  • Linkbuilding – spätné odkazy

Ide o odkazy na web stránku z iných webov. Práve kvalita, množstvo a relevancia týchto odkazov vplýva na hodnotenie stránky z pohľadu SEO. Platí, že čím vyššia autorita a dôveryhodnosť stránky, z ktorej prichádza odkaz, tým lepšie.

  • Zmienky v sociálnych sieťach

Aktivita v rámci sociálnych sietí prináša svoje ovocie aj v rámci SEO optimalizácie. Hoci na prvý pohľad zdieľanie, lajky alebo iná interakcia nemusia presahovať bublinu sociálnej siete, sekundárnym dôsledkom je zvyšovanie dosahu a viditeľnosti, ktorý môže viesť napríklad ku generovaniu vyššie uvedených spätných odkazov.

  • Lokálne SEO

Kým v minulosti patril zápis v katalógoch (Azet, Zoznam a pod.) medzi povinnú jazdu, dnes sa k off page SEO aktivitám pridáva aj takzvané lokálne SEO. Keďže Google zohľadňuje aj lokalitu, odkiaľ dopyt prichádza, je logické, že vám pri vyhľadávaní zobrazí pizzériu z vášho mesta skôr, než reštauráciu z druhej strany republiky. Preto je vhodné vytvoriť si vizitku v rámci Google My Business, vyplniť všetky potrebné informácie a udržiavať profil aktívny, napríklad aj prostredníctvom recenzií. 

Máte pocit, že by aj váš web potreboval hĺbkovú SEO analýzu, aby ste odhalili jeho slabé miesta? Pre dosiahnutie prvých priečok v rámci vyhľadávania je potrebné zapracovať najmä na všetkých vyššie spomenutých bodoch. A práve s tým, rovnako ako s kvalitným SEO auditom, vám v ui42 ako one – stop shop agentúra s marketingovými službami pod jednou strechou, radi pomôžeme.

Sú vám niektoré výrazy nejasné? Pozrite uičkovskú abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.