Sitemap

Čo to znamená

Sitemap je súbor, ktorý obsahuje zoznam všetkých stránok na webovej stránke, ktoré by mali byť indexované vyhľadávačmi. Je to dôležitý nástroj pre SEO, teda optimalizáciu pre vyhľadávače, pretože umožňuje vyhľadávačom ľahšie nájsť a indexovať všetky relevantné stránky na webovej stránke.

Viac info

Existujú dva druhy súborov sitemap. Prvým druhom je XML sitemap, ktorý poskytuje zoznam všetkých stránok na webovej stránke a informácie o ich dôležitosti a aktualizovaní. XML sitemapy sú najčastejšie používané pre veľké webové stránky s veľkým množstvom stránok. Druhým druhom súborov sitemap je HTML sitemap, ktorý poskytuje užívateľom prehľad o všetkých stránkach na webovej stránke. HTML sitemapy sú zvyčajne používané pre menšie webové stránky, ktoré majú menej stránok a sú prehľadnejšie pre užívateľa. Po vytvorení súboru sitemap je potrebné ho zaregistrovať v Google Search Console, aby ho mohol Google vyhľadávač ľahšie nájsť a indexovať všetky relevantné stránky.