UX v ui42

Odstráňme bariéry pre hendikepovaných

Prístupnosť webov

Prístupnosť webov znamená, že webové stránky sú prístupné a použiteľné pre všetkých ľudí, starších aj hendikepovaných (zrakovo, sluchovo, motoricky). Keď je webová stránka navrhnutá, naprogramovaná a aktualizovaná správne, potom sú všetky informácie a funkčnosť dostupné každému používateľovi.

Na podporu zabezpečenia prístupností webových stránok existujú štandardy s odporúčaniami pre správny návrh, implementáciu a aktualizáciu obsahu. Najrozšírenejší svetový štandard je Web Content Accessibility Guidelines 2.0.

Na Slovensku sú štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 55/2014 Z. z.] (PDF, 1826 kb) v účinnosti od 15. marca 2014. K uvedenému právnemu predpisu sa viažu ďalšie novely a metodické pokyny. Odporúčame si prečítať konsolidované znenie výnosu o štandardoch IS na Slovensku. Odporúčania vo výnose a postupy z metodického pokynu sú záväzné pre všetky webové stránky verejnej správy. 

Prístupnosti sa venujeme intenzívne od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Od roku 2012 sme členom Pracovnej skupiny Komisie pre štandardizáciu ISVS, ktorá sa venuje štandardom prístupnosti a funkčnosti webových stránok.

V ui42 zabezpečíme, aby už existujúce a hlavne nové weby a aplikácie boli prístupné podľa určených kritérií. V prípade existujúcich stránok zrealizujeme audit podľa definovaných štandardov a na základe jeho výsledkov ich upravíme. V prípade nových projektov zabezpečíme, aby počas návrhu, implementácie aj aktualizácie webu boli vždy požadované kritériá na prístupnosť splnené. Redakčný systém BUXUS obsahuje modul na kontrolu prístupnosti nových a aktualizovaných webových stránok.

Náš odborník na prístupnosť, Milan Kurečko, je jedným z 15 akreditovaných znalcov v oblasti prístupnosti webových stránok na Slovensku:

Znalectvo standardov