Prístupnosť, OpenData, elektronické formuláre

Prístupnosť, OpenData, elektronické formuláre

31.01.2013 som sa ako zástupca Slovenskej informatickej spoločnostipracovnej skupine 3, ktorá je súčasťou Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, zúčastnil jej spoločného stretnutia. Konalo sa na Ministerstve financií SR a podiskutovali sme o troch témach:

  • EU a prístupnosť, zmeny v prístupnosti v súvislosti s WCAG2.0
  • Iniciatíva OpenData, portál data.gov.sk
  • Elektronické formuláre, ich štandardizácia a použiteľnosť

Prístupnosť, WCAG 2.0

Európska komisia sa začína intenzívnejšie zaujímať o stav prístupnosti webových sídiel informačných systémov verejnej správy. Ako inak to začína množstvom papierov, ktoré treba prečítať (tzv. legislatíva), kde sa okrem iného dá dozvedieť, že EU by stav prístupnosti chcela „nejako“ monitorovať a že vyriešenie prístupnosti webov v sebe nesie obchodné príležitosti. S monitoringom to bude zložitejšie, pre potreby porovnania treba vytvoriť metodiku, ktorá by bola relevantná a záväzná pre každého. No a samozrejme, treba vedieť čo kontrolovať, teda zadefinovať čo je a čo nie je prístupné. V tomto smere EU vyvíja možno zbytočnú aktivitu, keďže štandard WCAG 2.0 (a jeho predchodca WCAG 1.0) celkom príjemne toto všetko rieši. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. A tie obchodné príležitosti. No, áno, vytvárajú sa, len či vzhľadom na priority dotknutých subjektov s príležitostí stanú aj reálne obchody.

V tomto smere je pre SR potešujúce, že súčasný stav prístupnosti, legislatívny aj praktický, je na úrovni, ktorú nám závidí aj zopár štátov EU (to, že v ostatných veciach sú vyspelejšie, nemusím písať). Výnos MF o prístupnosti informačných systémov verejnej správy tu už máme dlhšiu dobu, jeho realizácia bola možno pomalšia ako by sa patrilo. No vzhľadom na stav ostatných vecí vo verejnej správe to však bolo asi to najrýchlejšie možné tempo. Výnos momentálne ako základ pre prístupnosť webových stránok používa metodiku WCAG 1.0, cieľom našej skupiny na najbližšie týždne bude upraviť ho podľa metodiky WCAG 2.0 (stupeň AA). Zmien by nemalo byť veľa a podľa prvých náznakov by to mohlo byť aj o čosi voľnejšie...

Na záver zaujímavá požiadavka na prístupnosť. Aj administračné rozhrania CMS systémov by mali byť prístupné, aby prípadní záujemcovia o prácu neboli diskriminovaní napr. pri prijímaní do zamestnania. Neviem si to dosť dobre predstaviť, no malo by to jeden skvelý dôsledok. Možno by sme museli prestať používať javascriptové WYSIWYG HTML editoryJ

OpenData, portál data.gov.sk

Cieľom iniciatívy OpenData je navrhnúť a následne vytvoriť register automatizovane spracovateľných „datasetov“ z prostredia verejnej správy. Použijem konkrétny príklad na objasnenie: Potrebujete hocikde do svojho projektu zoznam firiem zo ŽRSR (IČO,  názov firmy, sídlo). Pôjdete na data.gov.sk, tam nájdete link, ktorého výstupom je XML s týmto zoznamom. Projekt ako taký už na uvedenej adrese funguje, obsahuje niekoľko desiatok datasetov. Jeho cieľom nie je držať dáta u seba, chce byť len registrom s tým, že bude organizáciám pomáhať s vytváraním a zverejňovaním údajov

Na prvý pohľad zaujímavá iniciatíva, zverejňovanie čohokoľvek je v súčasnosti populárne. Technicky na tej najnižšej úrovni je celý projekt ako tak pripravený (portál funguje), no potrebuje si vyjasniť ešte množstvo legislatívnych záležitostí a prehodnotiť komunikáciu smerom k verejnej správe. Ono zverejniť niečo nie je totiž vôbec jednoduché, dobre to poznáme na príklade zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr. Aj napriek nesporným výhodám doteraz prekonávame množstvo problémov, nehovoriac o finančných nákladoch spojených s realizáciami.

Formuláre a Javascript

Na záver sme sa krátko pobavili o formulároch. Víziou je mať systém, ktorý by umožňoval bez použitia konkrétnej technológie vytvárať a spravovať elektronické formuláre pre komunikáciu občanov s verejnou správou. Samozrejme, prístupné. Chceme teda vytvoriť len nejaký popis toho, čo vo formulári má byť tak, aby sa z takýchto dát dalo v zásade ľubovoľnou technológiou „vyrobiť“ formulár.

Tak napríklad že vytvoríme „nejaké“ XML, ktore „nejako“ bude popisovať, čo má vo formulári byť. Užívateľ si taký súbor stiahne. Potom mu ho „nejako, napr. cez XSLT“ zobrazíme a následne „niekde“ spracujeme. Zložité? No, áno. Čo tak možno niečo také. Chcem požiadať o vydanie občianskeho preukazu. Prídem na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), nájdem tam formulár, vyrobený klasicky cez HTML bez nutnosti mať Javascript, vyplním ho a odošlem. Jednoduché? Na prvé počutie určite, aj to má ale niekoľko hákov a háčikov. Budeme o tom ale diskutovať a snáď časom dospejeme k rozumnému záveru.

Polemizovali sme aj o tom, či je možné vytvoriť formuláre bez Javascriptu, pretože to s prístupnosťou súvisí. Môj názor je v tomto jasný. Javascript nie je prostriedok na vytvorenie formulára. Robí ho možno príjemnejším na vyplňovanie (autocomplete a pod) ale to je asi tak všetko. Validovať formuláre u klienta je síce užívateľsky príjemné, ale nie nutné na to, aby bol formulár funkčný. Pre (odhadovaných) 85% nehendikepovaných užívateľov preto urobme príjemné, blikajúce formuláre. Ale potom si vypnime Javascript a spravme to aj bez neho. Nebudem ani na chvíľu pochybovať o tom, že validáciu údajov každý aj tak v konečnej a nepriestrelnej podobe robí na strane servera.

Na záver niekoľko zaujímavých postrehov od prítomného (nevidiaceho) zástupu Únie nevidiacich Slovenska:

Načo mi je prístupný formulár pre daňové priznanie, keď Internet banking banky prístupný nie je.

Načo mi je prístupný formulár na prihlášku na vysokú školu, keď povinný interný informačný systém školy (organizácia štúdia, prihlasovanie na skúšky, známky) je pre mňa nepoužiteľný.


Tento článok nevyjadruje názor pracovnej skupiny PS3, je vyjadrením osobného názoru autora.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.