Zvláštne tendre v sektore bankovníctva či poisťovníctva

Zvláštne tendre v sektore bankovníctva či poisťovníctva

       S týmto sektorom som donedávna prichádzala do styku len ako poistenec či zákazník banky. Veľmi jasný vzťah s jasným vzorcom správania, hádam všetci ho poznáme. Som „len“ zákazník a „len“ si platím za vedenie účtu a som odolný voči všetkým výhodným ponukám.

       Predčasom sa mi však v ui42 naskytla možnosť nadviazať nový typ „vzťahu“. Rovnako to mala byť jasná rovnica: JA – potenciálny dodávateľ + BANKA, POISŤOVŇA – potencionálny odberateľ mojich služieb (použiteľnosť webov a aplikácií, vývoj webov, CMS, online marketing…). Prvý krok je vždy rovnaký – zapojiť sa do tendra vyhláseného bankou či poisťovňou a splniť zadané požiadavky na cenu, rozsah služieb, kvalitu a podobne.  Držiac sa inštrukcií som za našu webovú agentúru ui42 vyplnila všetky potrebné dohody, zmluvy či iné dôležité tabuľky. Nechýbalo predstavenie spoločnosti, referencie a, samozrejme, vždy dôležitá cena. Zo strany zadávateľa bol vo všetkých prípadoch kladený dôraz na promptnosť a prijateľnosť ceny. Ako dodávateľ s nemalým záujmom o zákazku som všetky i nepísané kritéria, splnila. Promptne a pracne som pripravovala spolu s kolegami všetky potrebné náležitosti často do neskorých večerných hodín vo viere, že práve tento poctivý a žiadaný prístup mi naženie plusové body pri rozhodovaní zadávateľa.

      Pri transparentných vstupoch očakávate transparentné výstupy. Mala som rovnakú predstavu a práve tu sa konalo najväčšie sklamanie. Narazila som totiž na neprofesionálnosť a asi už aj zaužívaný slovenský štandard. Vyhlásenie tendra s pravdepodobne vopred jasným víťazom. Razom zisťujete, že to nie ste vy a vaša práca a úsilie bolo zbytočné.

       To však ešte stále nie je čerešnička na torte slovenskej reality. Na stretnutí uveríte naliehavosti novej internetovej stránky a tomu prispôsobíte pracovné tempo či participáciu na iných projektoch. Po odovzdaní netrpezlivo čakáte na vyjadrenie zadávateľa. Ani sa nenazdáte a zistíte, že čakáte mesiac, dva či tri a odpoveď ani po niekoľkých urgenciách nedostávate.

       A v tom to príde ako blesk z jasného neba. Zistíte totiž, že vami naceňovaný web je už vonku síce s polročným meškaním, no bez upovedomenia účastníkov tendra o jeho výsledku. Tadááá,  tu máte nový web milí zákazníci. Razom zistíte, že akékoľvek ďalšie čakanie na vyjadrenie „ďakujeme, že ste sa zúčastnili....“ je úplne zbytočné. Alebo v tom druhom prípade sa z toho stane nikdy nekončiaci výber, ktorý sa s ročnou pravidelnosťou opakuje bez akéhokoľvek reálneho výsledku.

      Žiaľ, po ročnej skúseností s niekoľkými bankovými a poisťovacími subjektami musím konštatovať, že takéto vzorce správania voči dodávateľom sa opakujú ako cez kopírak a sled udalostí je takmer vždy rovnaký. Boli by sme však neúprimní, ak by sme hovorili o týchto nemilých skúsenostiach len v súvislosti s bankovým sektorom a poisťovňami. Žiaľ, rovnaké postupy zachovávajú aj ďalšie veľké korporácie. Niečo sme sa ako spoločnosť za posledný rok naučili a síce, že sme seriózna a kvalitná spoločnosť a nebudeme sa do podobných tendrov bezhlavo vrhať. V takýchto prípadoch sa držíme už len hesla „dvakrát meraj a raz rež“.

 

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.