E-commerce

Čo to znamená

E-commerce alebo aj elektronický obchod, je typ obchodu, ktorý sa uskutočňuje cez internet. Tieto obchody umožňujú zákazníkom nakupovať a objednávať produkty alebo služby online bez nutnosti fyzického kontaktu s predajcom.

Viac info

V rámci e-commerce existujú rôzne typy obchodov, ako napríklad B2B (business to business), B2C (business to consumer) alebo C2C (consumer to consumer). E-commerce je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich typov obchodu a v súčasnosti predstavuje dôležitú súčasť globálneho obchodu.