E-commerce

Čo to znamená

E-commerce alebo aj elektronický obchod, je typ obchodu, ktorý sa uskutočňuje cez internet. Tieto obchody umožňujú zákazníkom nakupovať a objednávať produkty alebo služby online bez nutnosti fyzického kontaktu s predajcom.

Viac info

V rámci e-commerce existujú rôzne typy obchodov, ako napríklad B2B (business to business), B2C (business to consumer) alebo C2C (consumer to consumer). E-commerce je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich typov obchodu a v súčasnosti predstavuje dôležitú súčasť globálneho obchodu.

E-commerce - elektronický obchod

Elektronický obchod (E-commerce) zahŕňa nielen samotný obchod a predaj, ale je aj súčasťou e-businessu, tvoriac jeho podmnožinu. V rámci e-commerce sa venujeme nielen samotnému nakupovaniu a predávaniu, ale aj marketingovým aktivitám, komunikácii so zákazníkmi, poskytovaniu servisu pre výrobky a riadeniu distribučných ciest. Dôležitými aspektmi e-commerce sú aj optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a reklamné systémy, ako sú napríklad PPC alebo PPA. Aj keď je e-commerce často spojené s internetovými obchodmi, zahŕňa aj témy a nástroje online marketingu, ako sú newsletters, PR články alebo virálny marketing.

E-shop na mieru

predstavuje špeciálne prispôsobené riešenie v oblasti elektronického obchodovania (e-commerce). Je to individuálny internetový obchod, ktorý je navrhnutý a vyvinutý tak, aby vyhovoval konkrétnym požiadavkám a potrebám klienta. Týmto spôsobom môže e-shop poskytovať presne tie funkcie a možnosti, ktoré sú pre daný obchod relevantné a účinné. E-shop na mieru môže zahŕňať špecifické dizajnové prvky, unikátne funkcie, optimalizáciu pre konkrétny druh tovaru alebo služieb a ďalšie prispôsobenia podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Internetový obchod a e-commerce

riešenie sú termíny, ktoré označujú online platformy určené na predaj a nákup tovarov a služieb. Internetový obchod je všeobecný termín, ktorý sa týka akéhokoľvek obchodného prostredia na internete, kde môžu zákazníci nakupovať cez webové stránky alebo mobilné aplikácie.

E-commerce (elektronický obchod) je širší termín, ktorý zahŕňa všetky formy obchodovania prostredníctvom elektronických médií. To môže zahŕňať nielen online nákupy, ale aj elektronickú výmenu informácií a služieb medzi firmami a ich zákazníkmi, B2B (business-to-business) transakcie a ďalšie formy elektronického podnikania.

Celkovo platí, že internetový obchod je konkrétny prípad e-commerce, ktorý sa zameriava na online predaj tovarov a služieb. E-commerce však môže zahŕňať širší spektrum aktivít, ktoré sú spojené s elektronickým obchodovaním.

Ako vybudovať funkčný e-commerce projekt? 

pozrite si video

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.