Ecommerce

Čo to znamená

E-commerce alebo aj elektronický obchod, je typ obchodu, ktorý sa uskutočňuje cez internet. Tieto obchody umožňujú zákazníkom nakupovať a objednávať produkty alebo služby online bez nutnosti fyzického kontaktu s predajcom.

Viac info

E-commerce nazývame všetky procesy, v rámci ktorých sa obchodné transakcie vykonávajú online formou. Zautomatizované procesy klasického predaja tovarov a služieb prostredníctvom internetu zahŕňajú aj marketingové aktivity, komunikáciu so zákazníkmi, poskytovaniu zákazníckeho servisu, distribúciu, platby a rôzne iné aspekty riadenia podniku prebiehajúce bez osobného kontaktu.

E-commerce - elektronický obchod

Elektronický obchod (E-commerce) zahŕňa nielen samotný obchod a predaj, ale je aj súčasťou e-businessu, tvoriac jeho podmnožinu. V rámci e-commerce sa venujeme nielen samotnému nakupovaniu a predávaniu, ale aj marketingovým aktivitám, komunikácii so zákazníkmi, poskytovaniu servisu pre výrobky a riadeniu distribučných ciest. Dôležitými aspektmi e-commerce sú aj optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a reklamné systémy, ako sú napríklad PPC alebo PPA. Aj keď je e-commerce často spojené s internetovými obchodmi, zahŕňa aj témy a nástroje online marketingu, ako sú newsletters, PR články alebo virálny marketing.

E-shop na mieru ako e-commerce riešenie

E-shop na mieru predstavuje špeciálne prispôsobené riešenie v oblasti elektronického obchodovania. Je to jedinečný internetový obchod, ktorý je navrhnutý a vyvinutý tak, aby vyhovoval konkrétnym požiadavkám a potrebám klienta. Takto vystavaný e-shop dokáže poskytovať presne tie funkcie a možnosti, ktoré sú pre daný obchod a jeho zákazníkov relevantné a účinné. E-shop na mieru môže zahŕňať špecifické dizajnové prvky, unikátne funkcie, optimalizáciu pre konkrétny druh tovaru alebo služieb a ďalšie funkčné či vizuálne prispôsobenia podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Internetový obchod a e-commerce

Internetový obchod je všeobecný termín, ktorý sa týka akéhokoľvek obchodného prostredia na internete, kde môžu zákazníci nakupovať cez webové stránky alebo mobilné aplikácie.

E-commerce (elektronický obchod) je širší termín, ktorý zahŕňa všetky formy obchodovania prostredníctvom elektronických médií. To môže zahŕňať nielen online nákupy, ale aj elektronickú výmenu informácií a služieb medzi firmami a ich zákazníkmi, B2B (business-to-business) transakcie a ďalšie formy elektronického podnikania.

Celkovo platí, že internetový obchod je konkrétny prípad e-commerce, ktorý sa zameriava na online predaj tovarov a služieb. E-commerce však môže zahŕňať širší spektrum aktivít, ktoré sú spojené s elektronickým obchodovaním.

Ako vybudovať funkčný e-commerce projekt? 

Aké modely elektronického obchodovania rozlišujeme? 

E-commerce (elektronický obchod) je širší termín, ktorý zahŕňa všetky formy obchodovania prostredníctvom elektronických médií. To znamená nielen internetový obchod (online nákupy cez e-shop, web alebo mobilnú aplikáciu), ale aj elektronickú výmenu informácií a služieb a ďalšie formy elektronického podnikania. V rámci e-commerce preto rozlišujeme tieto modely:

B2C (business-to-customer) 

Predaj tovarov alebo služieb priamo koncovým zákazníkom.

B2B (business-to-business) 

Obchod medzi spoločnosťami, kde jedna firma predáva produkty alebo služby inej firme alebo jednotlivcovi na ich ďalší predaj.

C2C (customer-to-customer) 

Online platformy, kde spotrebitelia môžu predávať tovary a služby iným spotrebiteľom, napríklad online bazár a podobne.

Ktoré faktory ovplyvňujú úspech e-commerce podnikania? 

Rovnako, ako v klasickom kontaktnom obchodnom styku, aj v e-commerce je konkurencia na trhu vysoká. Aby bol online biznis úspešný, je potrebné zamerať sa na tieto základné piliere:

  • Technológia - Efektívna e-commerce platforma, a teda rýchly a používateľsky vyladený predajný nástroj, funkčná infraštruktúra a bezpečné platobné systémy sú najlepším pilierom úspešného e-commerce bizinsu.
  • Dáta - Údaje o zákazníkoch, ich nákupnom správaní a ďalšie dôležité čísla sú cenným artiklom, pomocou ktorého môžete svoje online aktivity vyhodnocovať a plánovať ďalšie.
  • Starostlivosť o zákazníka - Pohotová zákaznícka podpora a jasne zadefinovaná komunikačná stratégia pomáhajú budovať dôveru a zákaznícku lojalitu.
  • Budovanie značky a online marketing - Dobre cielený performance marketing, optimalizácia pre vyhľadávače a brand building sú nástrojom na oslovenie nových a udržanie si verných zákazníkov.
  • Dôveryhodnosť a zabezpečenie - Zabezpečenie transakcií a ochrana osobných údajov sú nevyhnutné pre dodržiavanie legislatívy a taktiež pre získanie dôvery zákazníkov.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.