Digitálny marketing

Čo to znamená

Digitálny marketing je proces používania digitálnych kanálov, ako sú sociálne siete, email, webové stránky a mobilné aplikácie, na propagáciu produktov alebo služieb a získavanie zákazníkov.

Viac info

Digitálny marketing sa líši od tradičných marketingových stratégií tým, že umožňuje presnejšie meranie výsledkov a prispôsobenie stratégie zákazníkom na základe ich online správania. Okrem propagácie produktov a služieb môže digitálny marketing pomôcť aj pri budovaní značky, získavaní nových zákazníkov, udržiavaní súčasných zákazníkov a budovaní ich lojality.