Tri dôležité body pre rast e-shopu: digitalizácia, automatizácia a zber dát

Tri dôležité body pre rast e-shopu: digitalizácia, automatizácia a zber dát

Ak chce internetový obchod rásť, pojmom digitalizácia a automatizácia sa celkom určite nevyhne. V aktuálnej dobe, kedy mnohí nevyhnutne využívame prácu z domu, je to navyše jeden z najúčinnejších spôsobov, ako zabezpečiť chod internetového obchodu. Budúcnosť úspešných e-shopov navyše začína písať umelá inteligencia. Áno, aj tých slovenských. Kľúčový je však zber dát. 

Ako nezmeškať rozbehnutý vlak a úspešne automatizovať procesy či zbierať dáta? 

Prečo je digitalizácia a automatizácia tak dôležitá? 

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že ide o dva rôzne procesy. Navzájom však spolu úzko súvisia. 

Digitalizácia môže prebiehať nielen pri komunikácii so zákazníkom, ale i v samotnom e-shope 

Pod digitalizáciu v e-commerce je možné zahrnúť celý proces online nákupu a taktiež fungovania e-shopu. Logickým príkladom je elektronická faktúra. Digitalizovať však možno i kroky, akými je napríklad komunikácia s kuriérom, dodávateľom alebo medzi internými oddeleniami e-shopu. Samozrejme, aj so samotným zákazníkom možno komunikovať vo väčšej miere digitálne. Úlohu tu zohráva uprednostnenie e-mailového kontaktu namiesto telefonického, či dokonca osobného, chat na stránke alebo šikovný chatbot. V skratke, ak niečo digitalizujeme, znamená to, že preklopime nedigitálne záznamy do formy digitálnej. Proces fungovania však zostáva rovnaký. Vylepšiť ho dokáže automatizácia.

Automatizácia uvoľňuje ľuďom ruky a minimalizuje chybovosť 

Ak niečo automatizujeme, znamená to, že procesy vylepšujeme. Práve automatizácia je logickým krokom v prípade, ak e-shop rastie a na jeho pozadí existujú úkony, ktoré možno preniesť z rúk zamestnancov na stroje. Predpokladaným benefitom je aj odstránenie prípadnej chybovosti, ktorú ľudský faktor mohol dosiaľ zapríčiniť. K automatizácii môžu viesť logické pohnútky, ale i rozhodnutie automatizovať viaceré kľúčové procesy, či dokonca celý biznis. V druhom prípade je ale na mieste veľká miera obozretnosti a predstavuje väčšie riziko. Aj malá chyba totiž dokáže spôsobiť veľké problémy. Ak je však automatizácia nastavená správne, môže znamenať veľký posun pre celý e-shop

Kedy je vhodný čas digitalizovať a automatizovať? 

Potrebu digitalizácie pocítili mnohí práve s príchodom pandémie koronavírusu. Práca z domu vo väčšine prípadov bez digitalizácie nemôže prebiehať, prípadne je veľmi oklieštená. Napokon, sú tu i určité veci okolo online nakupovania, ktoré sú už jednoducho považované za akýsi základ, ako napríklad už spomínaná elektronická faktúra. 

V prípade automatizácie nastáva ten správny čas vo chvíli, kedy si uvedomíte, že vás ľudský faktor brzdí. Naopak, ak by ste určité procesy zautomatizovali, mohol by nielen pokračovať ďalší rast vášho online biznisu, ale odstránila by sa i chybovosť a v mnohých prípadoch aj neefektívne náklady. Automatizácia je záchranou aj v prípade, ak náhle “vypadne” väčšie množstvo zamestnancov, od ktorých chod vášho podnikania závisí. Nuž, a ak sa jedná o veľké e-shopy, ktoré spracovávajú desiatky tisíc objednávok denne, dokáže ušetriť náklady a zrýchliť procesy aj dobre nastavená robotizácia a zvýšiť predaj umelá inteligencia.

Trend má jasný názov – strojové učenie a umelá inteligencia

Novinky z oblasti strojového učenia už v tejto chvíli klopú na dvere mnohých online biznisov, ktoré chcú rásť. So strojovým učením (machine learning), ako súčasťou umelej inteligencie, sa napokon môžeme stretnúť aj pri manažovaní PPC kampaní v nástroji Google Ads, hoci si to ani neuvedomíme. A ako sa strojové učenie dotýka e-shopov? 

O tom, že môže umelá inteligencia odporučiť zákazníkovi v online prostredí najvhodnejší produkt, a taktiež ušetriť mesiace práce, sme písali v nedávnom článku. Prvým významným krokom je však zber dát.

Dáta – bez ich analýzy je rast e-shopu strieľanie naslepo

Na čo vlastne zbierať dáta? Na odpoveď narazíte vo chvíli, keď váš online biznis pocíti potrebu rásť. Avšak bez toho, aby ste pomocou zozbieraných a zanalyzovaných údajov získali jasný smer, sa môžete potácať kadekoľvek, až napokon úplne pochybiť. Dáta a ich analýza nám dávajú jasné odpovede na všetky nastolené otázky, a taktiež podklad k tomu, ako systematicky rásť.

Slovenská e-commerce scéna a umelá inteligencia 

Veľkí svetoví e-commerce hráči, ako napríklad Amazon, Alibaba, Youtube či Netflix využívajú vytváranie personalizovaného obsahu práve na základe dát a využitia nástrojov umelej inteligencie. Často sú však za tým vyspelé svetové technológie, ktoré si slovenské e-shopy nemôžu dovoliť. 

Ako sme však už avizovali, v ui42 usilovne pracujeme na účinnom nástroji, ktorý by dokázal nielen ušetriť množstvo času zamestnancom e-shopu, ale aj vytvoriť unikátny odporúčací tool. Ten na základe personalizovaného obsahu zobrazí produkty alebo služby, o ktoré má návštevník stránky najpravdepodobnejší záujem. Prvé experimenty a testovania navyše ukázali, že je aplikovateľný aj na špecifiká slovenských internetových obchodov. Prečo špecifiká? Kameňom úrazu môžu byť práve spomínané dáta.

Dáta slovenských e-shopov. Ako ich zbierať?

Bežný e-shop v našich zemepisných šírkach sa len ťažko môže množstvom údajov porovnávať s gigantom, ako je Amazon. To, čo tam nazbierajú za minútu, trvá priemernému internetovému obchodu u nás týždne či mesiace. V strojovom učení však platí, že čím viac údajov máte, tým lepšie natrénujete model. Zbierať potrebné údaje by ste teda mali začať čo najskôr. Ako?

V zásade platí, že hocijaký nástroj na zber a analýzu dát je lepší, ako ich nezbierať vôbec. Pri konkrétnom výbere je však dôležitá najmä technologická báza e-shopu a taktiež to, s akými nástrojmi dokážu zodpovední ľudia v e-shope pracovať. Podotýkame však, že bežne používaný analytický nástroj väčšiny internetových obchodov – Google Analytics, na zber dát pre tieto účely nestačí. Údaje totiž dokážete vyhodnocovať, no prístup k nim nemáte. 

Vhodným riešením je teda vlastná infraštruktúra alebo prenájom cloud-u a zber dát vo svojej réžii. S tým, samozrejme, súvisia určité finančné náklady a potrebné znalosti, bez ktorých sa progres nezaobíde. 

Nuž, a malá rada z vlastných skúseností na záver znie: 

Monitorujte zozbierané dáta a pravidelne “servisujte” webovú analytiku. Vďaka tomu dokážete predchádzať situácii, kedy sa napríklad v dôsledku nejakého update-u v e-shope kvalita zbieraných údajov naruší, a vy musíte začať odznova. 

Digitalizácia, automatizácia a napokon i umelá inteligencia sú procesy a výzvy, s ktorými pri raste svojho e-commerce projektu prídete do kontaktu. Napokon, pravdou je i fakt, že konkurencia nikdy nespí. Buďte o krok vpred. V ui42 vám radi pomôžeme s ich nasadením, aby mohol váš online biznis úspešne rásť.  

KONTAKTUJTE NÁS

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.