S Buxusom je meta titulok nástroj efektívneho marketingu

S Buxusom je meta titulok nástroj efektívneho marketingu

Dôležitosť meta titulkov a meta popisov stránok pri optimalizácii pre internetové vyhľadávače je dobre známa. Ich obsah najčastejšie vidíme v nadpisoch a tzv. snippetoch, zobrazených ako výsledky vyhľadávania. Zohrávajú kľúčovú rolu pri rozhodovaní o tom, ako vysoko sa stránky medzi výsledkami prebojujú, aj o tom, či na ne ako užívatelia klikáme. Túto teoretickú znalosť je potrebné premietnuť do praxe pri spravovaní webu.

Automatické vypĺňanie týchto meta tagov sa stáva šikovnou pomôckou pre weby akéhokoľvek zamerania a rozsahu. Pre eshopy je prakticky nevyhnutnosťou. Zaužívaným minimálnym štandardom sa preto stalo aspoň generovanie meta titulkov pozostávajúcich z nadpisu stránky a suffixu, najčastejšie obsahujúceho brand (doménu, značku), v niektorých prípadoch podľa zamerania a potrieb klienta aj lokalizáciu či krátku charakteristiku, slogan.

Na optimálne zobrazenie vo vyhľadávačoch to však nestačí. Bez užívateľského rozhrania každé hromadné nastavenie vyžadovalo zásah programátora, či už išlo o nepatrnú úpravu suffixu meta titulku, alebo o doplnenie novej informácie do popisu. V konečnom dôsledku to viedlo ku kompromisom pri realizovaní marketingových zámerov.

 

Nové komplexné riešenie v CMS Buxus

Stránky vytvorené v redakčnom systéme Buxus majú na SEO záložke aj vlastnosti meta titulok a meta popis. Okrem zobrazenia aktuálneho znenia meta tagu a šablóny, podľa akej je vytvorený, je tu tiež prechod do rozhrania na editáciu šablón.

Správa šablón je jednoduchá. Nastavujú sa hromadne pre jednotlivé typy stránok, ako sú napríklad stránky kategórií, produktové stránky, články, informačné stránky a podobne. Na hociktorej stránke sa dá prerušiť dedenie šablóny a vytvoriť novú pre všetky ďalšie stránky zvoleného typu, ktoré sú (alebo raz budú) umiestnené v štruktúre webu pod ňou.

Meta titulky a meta popisy je nakoniec možné aj individuálne prepísať. To nájde využitie na dôležitých cieľových stránkach v prípade, že chceme generovaný meta tag obohatiť o unikátnu informáciu alebo ho skrátiť. Na nadmernú dĺžku upozorní integrované počítadlo znakov.

Čo sa dá zahrnúť do meta titulku a popisu stránky

Dĺžka je skutočne ich jediným obmedzením. Šablónu možno skladať z premenných, ktoré vychádzajú z vlastností stránky, v ľubovoľnom poradí a v kombináciách s interpunkčnými znamienkami či vpísaným textom.

Základné využitie tohoto nástroja nevyžaduje špeciálne zaškolenie či inštruktáž. Jednoducho sa pri ňom do šablóny vkladá názov vlastnosti (buxus property), ktorej textový či číselný obsah sa má priamo zobraziť v meta titulku či popise. (Takýmito sú napríklad nadpis stránky alebo výrobca, cena produktu.)

Pokročilé využitie spočíva vo vkladaní funkcií. Umožňujú do meta tagu vkladať vypočítané hodnoty (percentá, zaokrúhlené čísla a pod.) alebo pridávať určitý textový reťazec len pri splnení definovanej podmienky alebo kombinácie podmienok (produkt na sklade, cena v stanovenom rozsahu a podobne). Takéto pokročilé nastavenie už pravdaže vyžaduje postup podľa manuálu.

 

Prejsť na systémové riešenie sa oplatí

Výhodou pri takomto komplexnom riešení je nezávislosť marketérov od programátorov. Odskúšali sme ho na eshopoch Hodinky a Pilulka24, postupne implementujeme na ďalších. Vďaka nemu môžu meniť meta titulky a meta popisy pružne a prakticky bez nákladov. Umožňuje im to reflektovať dočasné akcie, sezónne špecifiká alebo testovať vplyv promovaných vlastností na návštevnosť.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.