10 prednášok o webe v roku 2014 na Matfyze

10 prednášok o webe v roku 2014 na Matfyze

Už šiesty rok v letnom semestri vedieme aj s Robom seminár o komplexných webových aplikáciach na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je to výberový predmet 2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka pre študentov magisterského štúdia Informatiky a Aplikovanej informatiky.

Cieľom je oboznámiť študentov s tvorbou webových aplikácií z pohľadu reálneho nasadenia v praxi. Prednášky sú založené na skúsenostiach z praxe vrátane najnovších trendov. Študenti si jednotlivé témy prakticky vyskúšajú realizáciou jednoduchých miniprojektov (odmenou sú 2 kredity).

Program prednášok je pripravený na 10 týždňov, keďže podľa skúsenosti akurát toľko počas semestra stihneme. Posledné roky sme doplnili témy webovú analytiku a weby a aplikácie pre mobilné zariadenia.

Takmer každá prednáška je obohatená a čerstvé informácie z posledného roka, takže sa dozviete napr. aj o Piwiku ako alternatíve ku Google Analytics, porozprávame vám naše skúsenosti s responzívnym dizajnom aj skúsenosti z veľkých projektov, ako bol napríklad návrh a usability testovanie internet bankingu pre VÚB alebo tabletovej aplikácie pre Políciu SR.

Veríme, že pre študentov je prínosom, keď im rozprávame o našej každodennej práci. Snažíme sa aj o účasť odborníkov z iných firiem. Študenti majú v prípade záujmu priestor na prezentáciu vlastných skúseností a vedomostí. Pre nás je osviežením konfrotácia s mladými šikovnými ľuďmi, zaujíma nás ich pohľad na témy okolo webu a internetu.

Program na tento semester:

  1. Životný cyklus webovej aplikácie, čo musia obsahovať požiadavky na návrh, vývoj a prevádzku webov
  2. Informačná architektúra
  3. Použiteľnosť (usability) webových aplikácií 
  4. Technológie vývoja webových aplikácií (LAMP, Java, Microsoft .Net, Ruby, Google nástroje a produkty, ...)
  5. Web Content Management Systems (CMS)
  6. Prevádzka, bezpečnosť a optimalizácia webových aplikácií (cloud computing)
  7. Search Engine Optimisation (SEO), online marketing a sociálne siete
  8. Webová analytika
  9. Weby a aplikácie pre mobilné zariadenia (aj responzívny dizajn a Win8 app)
  10. eCommerce

Podrobné informácie o seminári nájdete v našej ui42 wiki. Seminár je na Matfyze v Mlynskej doline v matematickom pavilóne v "akváriu" č. XI každú stredu v čase 16:30-18:00.

Pozvánky na semináre budem pravidelne posielať cez svoj twitter @martinkrupa.

Znovu sa na seminár aj s Robom tešíme! Začíname v stredu 19.februára. Dovidenia každú stredu v Mlynskej doline až do 21.mája 2014.

Seminár je aj pre verejnosť, minulý rok sme mali zaujímavé debaty aj so študentami z iných škôl aj s ďalšími, ktorí už dávno doštudovali.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.