68 webov TSK v Buxuse od ui42

68 webov TSK v Buxuse od ui42

Trenčiansky samosprávny kraj používa CMS Buxus na svojich portáloch od roku 2006. Začali sme portálom TSK, postupne nasledovali kultúrne, zdravotnícke, sociálne a školské zariadenia. Cieľom bolo zabezpečiť prístupnosť a bezpečnosť webov podľa štandardov, umožniť nenáročné editovanie obsahu pracovníkmi organizácii bez znalosti HTML, automaticky zverejňovať informácie a najmä vytvoriť a prehľadné weby pre občanov.

Prístupnosť a responzívnosť

Grafické spracovanie je pri portáloch pre verejnú správu vždy tak trochu kompromis. Áno, určite existujú modernejšie a „trendovejšie“ spracované weby, no viac ako forma je v prípade týchto webov dôležitejší obsah a prístupnosť. Niekto sa možno bude pozastavovať nad „uniformitou“ príbuzných portálov, no radšej trochu uniformity ako 68 rôznych systémov navigácií a rozložení obsahu.

Aj keď všetky portály sú pre TSK, cieľová skupina je rôznorodá. Pre každú skupinu webov sme navrhli podrobnú informačnú architektúru. Napr. informácie o sociálnych zariadeniach budú prevažne vyhľadávať ľudia vo veku cca 40 – 50, ktorí hľadajú opateru pre svojich rodičov. Preto sme zvolili väčší font, jednoduchú navigáciu, minimum grafiky. Cieľovkou školských webov budú okrem rodičov aj žiaci, ktorý vo veľkej miere využívajú smartfóny. Preto má každá škola responzívny web. A podobne je to aj s webom nemocníc, rýchle vyhľadanie kontaktov nie je na smartfóne problém.

Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie faktúr a objednávok je považovaný za jeden z najlepších protikorupčných „vynálezov“ posledných rokov. Na pohľad to vyzerá jednoducho („veď to dajme na internet“), no realizácia sa skladá z viacerých, rôzne komplikovaných krokov. Revidovať, zabieliť osobné údaje, skenovať, uložiť do „nejakého“ centrálneho systému, vytiahnuť metadáta, zverejniť....

TSK si vybudovalo prepracovaný centralizovaný systém na evidenciu dokumentov, ktoré CMS Buxus pomocou API využíva. Každá z organizácii tak bezstarostne a automaticky zverejňuje to, čo zákon vyžaduje. Nemusí sa starať o formu, rozsah zverejňovaných údajov, legislatívu a pod. Všetko sledujeme a centrálne upravujeme.

Jednoduchý CMS pre používateľov

Základom riešenia je CMS Buxus od ui42, ktorý je od roku 1999 najdlhšie vyvíjaným CMS na Slovensku. Každý rok vydávame minimálne dve väčšie aktualizácie, ktoré reflektujú požiadavky používateľov a aktuálne trendy. Vďaka tomu je Buxus ľahko škálovateľný, bezpečný a moderný CMS systém, ideálny pre všetky typy používateľov. Medzi jeho hlavné výhody patrí:

 • prehľadná administrácia, vytváraná podľa individuálnych potrieb každého projektu
 • jednoduchý editor obsahu
 • skvelá fotogaléria
 • správa dokumentov, kalendár podujatí
 • prepracované SEO url.

Sekundujú mu pridružené riešenia ako napríklad validátor HTML kódu, ktorý dokáže administrátora systému upozorniť na problémové stránky.

Online služby

Okrem informačných stránok sa všetky weby TSK snažia využívať v najväčšej možnej miere dostupné online služby. Dôležité informácie, ktoré stovky zamestnancov TSK spravuje v desiatkach rôznych systémov sa teraz automaticky posielajú do webového CMS a zverejňujú online. Netreba ich nikam prepisovať ani robiť prácu naviac.

Tu je niekoľko príkladov:

 • Rozpis lekárskych služieb prvej pomoci v TSK, lekárenská pohotovosť, zoznam lekární, ambulancií. To sú funkcionality portálu TSK v časti Zdravotníctvo. Dôležité je spomenúť, že všetky dáta sú vždy aktuálne, načítavané z oficiálnych údajov kraja.
 • Nahlasovanie neprítomnosti v ambulancii, lekárni, ktoré slúži prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení. Tieto dáta musia lekári zo zákona nahlasovať, ale napriek tomu neboli na webe vždy aktuálne, pretože synchronizácia údajov z nahlasovania a webového portálu bola komplikovaná a vyžadovala niekoľko manuálnych zásahov. Teraz sú všetky systémy automatizovane prepojené, lekár si len splní zákonnú povinnosť a v tom momente si môžete jeho zástupcu nájsť online.
 • Zoznam všetkých dostupných online služieb a tlačív TSK.
 • Unifikované kalendáre podujatí. Každý portál, pri ktorom dáva zmysel mať kalendár podujatí/akcií má vlastný kalendár, ktorý sa následne synchronizuje na web TSK. Výsledkom je prehľadný zoznam podujatí v TSK.
 • Synchronizácia školských databáz medzi aplikáciou aSc Agenda a web stránkami škôl. Denne sa synchronizujú zoznamy žiakov, pedagógov, tried, výsledok napr. ako napr. na Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici.
 • Rýchle a prehľadné vyhľadávanie ambulancií, lekárov, oddelení na stránkach nemocníc, napr. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica.

Technológie a prevádzka

CMS Buxus je použitý rôznym spôsobom, buď v režime 1 web = 1 Buxus alebo, ako napr. v prípade sociálnych zaradení, jedna inštancia Buxusu obsluhuje 26 obsahovo rôznych portálov na rôznych URL adresách. Dáta do viacerých častí stránok dodáva Crystal office portal od spoločnosti Crystal Consulting. Všetky weby sú hostované na jednom virtuálnom stroji s aplikačným firewallom, čo nám umožňuje flexibilne škálovať parametre servera a zároveň toto riešenie uľahčuje prepojenie medzi jednotlivými portálmi.

Infraštruktúra webových stránok, ktorou TSK v súčasnosti disponuje, je dobrým a na Slovensku asi aj jedinečným príkladom systematickej spolupráce medzi zástupcami kraja a dodávateľom webových riešení. Každý portál, ktorý vznikol, mal jasnú koncepciu, účel, podlieha rovnakým pravidlám pri tvorbe vizuálu, obsahu, zverejňovaní údajov, odbremeňuje zamestnancov od sledovania legislatívy. A čo je najdôležitejšie – poskytuje informácie občanom TSK.

Prípadová štúdia webov TSK na ZISS

Viac informácií o projekte nájdete v prezentácii Webové sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo ako sa dá pomôcť občanom a OvZP od Tibora Baďuru z Crystal Consultingu, ktorú predniesol na konferencii ZISS.

Odkazy na jednotlivé portály

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.