Vážna a dlhodobá infekcia na slovenskom internete

Vážna a dlhodobá infekcia na slovenskom internete

V marci 2014 sme oslavovali 25 rokov od vzniku webu a 17 rokov od vzniku ui42. Za tie roky sme boli svedkami aj účastníkmi mohých experimentov, noviniek aj neúspechov na webe. Jedným z neduhov, ktorý prežil a nadobudol formu infekcie, je časté a nesprávne používanie linky tu. V článku sa cez úvodnú anamnézu dostaneme k symptómom a diagnostike infekcie až po odporúčanú liečbu.

Medzi čitateľmi budú zrejme aj jednotlivci s oslabenou imunitou. Aby sme nákazu nešírili ďalej, použijeme techniku zo sveta Harryho Pottera a píšeme o nej ako o linke, ktorú nesmieme vysloviť, o Temnej linke, veďvietektorej linke. Občas ju spomeniem ako našu linku, keďže som z profesie, ktorá je ňou postihnutá.

Koľko je Temných liniek?

Po chvíli experimentov s vyhľadávaním cez Google zistíte, že liniek ktoré obsahujú slovo “tu” (v zmysle miesta) je na slovenskom internete státisíce.

Google linka tu

Okrem toho je ešte veľa Temných liniek a jej variácií v e-mailových newslettroch, v reklamných odkazoch, v reklamných banneroch (áno, aj tam sú) a intranetoch, ktoré nevieme spočítať.

linka tu

Načo sú nám linky?

Bez linky by nebol web. Prelinkovanie webových stránok je fundamentálnym princípom spojenia informácii na internete a základnou navigáciou na webe.

Odporúčania pre správnu tvorbu liniek patria medzi najstaršie, najčastejšie a súčasne najviac porušované. Len veľmi stručne - linky majú byť výstižné, stručné, jednoznačné a výrazné.

Aj podľa základných SEO odporúčaní z Google platí, že vďaka lepšej linke používateľ aj Google jednoduchšie pochopí, o čom je stránka, na ktorú linka odkazuje. Google doslova vystríha pred používaním linky “click here.”

Pre bežného používateľa (aj pre Google) sú často výsledkom neprehľadné webové stránky a nedostupné informácie na mnohých z nich. Ak sa používateľ stretne s ničnehovoriacou linkou, za ktorou sa môže nachádzať očakávana odpoveď, neklikne na ňu a z webu odíde.

Linka, ktorú nesmieme vysloviť, sa často používa na prelinkovanie v najodľahlejších kútoch webov, napríklad na prelinkovanie cenníkov, všeobecných obchodných podmienok a iných dôležitých dokumentov. Z pohľadu používateľa, ktorý dlho pátra, sú tieto linky dôležité, no namiesto výstižnej linky, nájde len dve lakonické písmená.

Bubnovanie Temnej linky pre zrakovo postihnutých

Zrakovo postihnutí používatelia webu používajú na prehliadanie čítačky, ktorými často len skenujú stránky čítaním úvodnych viet odstavcov alebo samotných liniek. Stránky plné Temných liniek sú pre nich potom len rytmickým bubnovaním: “tu, kliknite tu, nájdete tu, tu, tu, pozrite tu, tu, tu ...”

Patológia infekcie

Bežná infekcia sa šíri napr. nenápadnými kvapôčkami, naša infekcia sa šíri viditeľne internetom. V prípade infekcie linkou, ktorú nesmieme vysloviť, ju používateľ zbadá a následne ju začne sám používaním šíriť ďalej.

Dĺžka (respektíve krátkosť) veďvietektorej linky je síce nevýhodou pri nakazení - ťažko si ju všimnete, je však veľkou výhodou pri ďalšom prenose infekcie - napadne vás rýchlo a obratom ju napíšete.

Kapitálky podporujú prenos infekcie - vysvetlenie z pohľadu typografie a použiteľnosti

PRVÉ UPOZORNENIE: V tomto odstavci výnimočne uvedieme priamo text inkriminovanej linky!
DRUHÉ UPOZORNENIE: V tomto odstavci výnimočne nebudú texty označené podčiarknutým písmom hyperlinky, aby sa čitateľ neuklikal!

V prípade slovenskej jazykovej skupiny majú niektorí nakazení jednotlivci pri prenose tendenciu intuitívne upozorniť na linku zvýšenou frekvenciou kapitálok, t.j. namiesto “kliknite tu” napíšu “kliknite TU.”

Problém linky tu spočíva v jej krátkosti, resp. malosti, v proporcionálnych typoch písma, ktoré sú na weboch najčastejšie (napr. Arial, Times, Verdana, Tahoma). Skutoční odborníci z oblasti webového dizajnu a webovej typografie vedia, že nehovoríme o dĺžke linky ale o ploche linky. Linka nie je jednorozmerná ale dvojrozmerná!

Z nasledujúceho je zrejmé, že linka tu napísaná veľkými prísmenami v proporcionálnom type písma (v tomto prípade Arial) má o takmer 70% menšiu plochu než linka TU. Pre porovnanie uvádzam v prvom stĺpci linku v neproporcionálnom písme (v tomto prípade Courier).

linka tu porovnanie typografia

Jednoduchá a intuitívna zmena veľkosti písma infikovaným jedincom má za následok zvýšený prenos infekcie! Používateľ ju totiž, ak je napísaná malými písmenami, ľahko prehliadne.

Sú aj ďalšie techniky na zvýraznenie linky: napr. kliknite tu, tu>>, pozrite sem atď.

Na jednej strane zvýraznením linky umožníme používateľovi prístup k ďalším stránkam, tým ho však aj upozorníme na to, že naša linka vlastne funguje - a infikujeme ho.

Temná linka na dotykových zariadeniach

Na dotykových zariadeniach je Temná linka taká malá, že mnohí majú problém na ňu kliknúť. Pri veľkosti písma 10 pixelov, s ktorou sa pri čítaní bežných webových stránok na tabletov a smartfónoch často stretávame, je plocha inkriminovanej linky necelé 4 mm2. Je to desaťkrát menej než odporúčaná minimálna veľkosť plochy na dotyk, čo je 7x7mm, 50mm2.

Mimochodom, linka “kliknite tu“ je na dotykových zariadeniach nezmyselná, keďže na nich kliknutia neexistujú. Sú to dotyky. Pre skalných prívržencov navrhujem modifikáciu “dotknite sa tu,” resp. podľa pozorovaní v našom ui42 usability laboratóriu môže byť aj “poťukajte niekoľkokrát tu” alebo “poriadne stisnite tu.”

Fittsov zákon a Temná linka v slovenčine

Na rozdiel od iných jazykov je veďvietektorá linka v slovenčine veľmi krátka. Pozrite si jej preklady do jazykov susedných krajín a najpoužívanejších európskych jazykoch: kliknij tutaj, натисніть тут, kattintson ide, klikněte zde, klicken Sie hier, click here, нажмите здесь, cliquez ici, haga clic aquí, clicca qui, consectetuer adipiscing elit.

Podľa Fittsovho zákona je čas potrebný na dosiahnutie cieľa funkciou vzdialenosti a veľkosti cieľa. Z toho vyplýva, že dosiahnuť Temnú linku v slovenčine trvá dlhšie než v iných jazykoch. Pochopiteľné sú potom intuitívne pokusy o zvýraznenie linky, o ktorých som už písal.

Otázne je, prečo sa ťažkodosiahnuteľná linka infekčne šíri ďalej? Podľa Fittsovho zákona by nemala byť úspešná. Hľadanie odpovede prenechám mladším kolegom. Odporúčam skúmať tento problém intradisciplinárne, napr. cez Big data v etnografii v kombinácii so psychológiou.

Liečba infekcie

Naša infekcia sa veľmi ťažko lieči, bežná je recidíva aj prechod do chronicity. Na rozdiel od väčšiny infekčných chorôb, v našom prípade nevzniká po vyliečení imunita.

Jedinou spoľahlivou liečbou je úplny zákaz editovania webových stránok, liečba však musí byť postupná. Pacienti totiž majú po úplnom zákaze tendenciu písať alebo vyškrabávať variácie veďvietektorej linky na rôzne miesta.

linka tu na strome

Existuje aj takzvaná SEO liečba infekcie, pri ktorej sú nevyhnutné časté konzultácie so SEO odborníkmi, každodenné písanie liniek podľa SEO pravidiel spojené s kontrolou rôznymi SEO nástrojmi. SEO liečbu sprevádzajú časté SEO šoky od Google. Túto liečbu sú schopní podstúpiť len jedinci so silnou psychikou.

Epidemiológia infekcie

Infekcia Temnou linkou sa šíri epidemicky, no súčasne jej výskyt je endemický, viazaný na špecifickú jazykovú oblasť a špecifické povolanie. Zmena povolania je cesta liečby, zmena jazykovej oblasti však nepomáha.

Výnimky: TU Košice, TU Zvolen a TU Trnava

Nie sú to zvolania v telefóne, sú to jediné výnimky povolené v boji proti infekcii Temnou linkou. Sú to skratky Technickej univerzity v Košiciach, Technickej univerzity vo Zvolene a Trnavskej univerzity v Trnave.

V prípade záujmu o výskum v oblasti veďvietektorejlinky, kontaktujte autora tu, tu alebo tu.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.